adminml

Za mariánskými zjeveními v Česku VI. – Svatý poledník České republiky

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Panna Maria, ilustrační foto

 

Libor Čermák: Za mariánskými zjeveními v Česku VI. – Svatý poledník České republiky

Že v převážně ateistickém Česku nedochází k mariánským zjevením? Omyl! Dnes přináším už šestou sérii těchto případů, kdy se Panna Maria nějakým způsobem zjevila. A navíc se chci zmínit i další s tím související zvláštnosti.

.

Údajnými mariánskými zjeveními v České republice jsem se už zabýval několikrát. Konkrétně to bylo v článcích:

Za mariánskými zjeveními v Česku

Za Mariánskými zjeveními v Česku II

Za mariánskými zjeveními v Česku III

Za mariánskými zjeveními v Česku IV

Mariánská a jiná zjevení svatých v Česku V.

Takže toto je již šestá série možných mariánských zjevení na území naší republiky. To znamená, že se teď dostáváme na množství téměř 70 případů tohoto jevu. V tomto článku jsem se ale zaměřil na trošku zvláštní druhy zjevení. Jednak jsou to zjevení na stromech. A pak jsou to zjevení snové, kdy dotyčná osoba měla až příliš živý sen se zjevením. Tak pojďme se na to podívat podrobněji:

 

2016: Vodochody

Nejprve mám takové jedno netradiční zjevení. Před dvěma lety se na internetu objevil článek, že se na větvi jednoho odříznutého stromu ve Vodochodech se prý z ničeho nic objevil obraz Ježíše Krista. https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/122907/zazrak-ve-vodochodech-zjevil-se-tam-jezis.html. Na vlastní oči jsem neviděl, a tak nemůžu posoudit. Ale místní lidi říkají, že jim to tak připadá.

20. – 21. století: Sázava

Osobně ale vím o podobném stromě, který jsem už viděl. A víte, kde se nalézá? V areálu Sázavského kláštera. Tedy v místě spojeným s křesťanstvím od raného středověku. Jednou nás při prohlídce průvodce informoval o zdejším stromě, kde v kůře, a to v místech, kde byla kdysi také odříznuta větev, je vidět obrys Panny Maria s Ježíškem. A pod nimi dokonce kříž.

Tovačov – Frýdek Místek

Ve Frýdku Místku se nalézá bazilika Navštívení Panny Marie. A k ní se váže legenda o mariánském zjevení. Kdysi byla nemocná hraběnka tovačovská. Jenže ve snu se jí zjevila Panna Maria, která ji sdělila, že se uzdraví, pokud podnikne pouť do Frýdku-Místku. Hraběnka se tedy tam nechala přenést na nosítkách. A protože se v kostele zrovna konala mše svatá, tak po svatém přijímaní začala hraběnka skutečně nabývat na síle. A jako poděkování nechávala každoročně ze svého panství do Frýdku pořádat procesí.

zdroj: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/frydek-mistek/4565-44477-vydejte-se-za-zahadami-a-povestmi-frydku-mistku.html

 

1632: Svatá Hora u Příbrami

Svatá hora u Příbrami je známá především jako významné mariánské místo, kde se uctívá soška Panny Marie s malým Ježíškem. Ta pochází z doby Karla IV. Ke vzniku současného poutního místa se vztahuje pověst, že ji nechal ve 13. století zbudovat rytíř Malota z rodu Malovců, který se tu vroucně modlil k Panně Marii, aby ho ochránila před loupežníky. Prý se přitom schoval do větví dubu a loupežnici si ho tak nevšimli. Jako poděkování se pak rozhodl, že na vrchu vystaví kapli ke cti Panny Marie. (Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=531294). Tato pověst sice o mariánském zjevení nehovoří, ale jak jsem se dozvěděl z posledního čísla časopisu Enigma. Něco podobného se tu možná, přece jen odehrálo. Když v roce 1631, v době třicetileté války, vtrhli do Čech Sasové, tak bohužel soška skončila na hnojišti. O rok později se ve snu zjevila Panna Maria jistému slepému žebrákovi Janu Procházkovi z Nymburka, aby vyzvedl sošku z hnojiště a že mu za to vrátí zrak. Stalo se a soška nejen, že byla opět na světě, ale i zrak mu byl navrácen.

Zdroj: Zvláštní moc Panny Marie Svatohorské, Enigma č. 9, roč. 2018, RF Hobby.

 

1637: Praha a pražské Jezulátko

Je velice zvláštní, že něco obdobného a v téže době se odehrálo i ve spojením s nejslavnější českou zázračnou soškou, a to Pražským Jezulátkem, spojeným s mnoha zázračnými uzdraveními. Tím jsem se už podrobně zabýval v článku „Mystéria pražského Jezulátka„. I soška Pražského Jezulátka se v době útoku Sasů v době třicetileté války ztratila. Nalezena byla až v roce 1637 otcem Cyrilem od Matky Boží. Byla ovšem poničena, měla ulomené ruce. Otec Cyril měl však sen, ve kterém se mu malý Ježíšek zjevil a prosil o nové ručičky. A tak mu je také nechal vyrobit. Jistě není ani bez zajímavosti, že se zjevením Krista je spojen i vznik této sošky ve Španělsku. Podle legendy ji ze dřeva, které dotvaroval barevným voskem, vyrobil mnich Josef, kterému se zjevil Kristus v podobě malého dítěte.

zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=378557, Fišarová Blanka: Mocné Pražské Jezulátko: umí konat zázraky, Enigma č. 9, roč. 2018, RF Hobby.

Začátek 60. let 17, století: Neratov

Podobné snové zjevení se pojí i k poutnímu místu Neratov v Orlických horách. Stalo se v 60. letech 17. století, že místnímu faráři Kryštofu Floriánu Blažeji Drickovi se ve snu zjeví Panna Maria. A on podle ní nechá vyrobit sošku bohorodičky. Informace o jeho snu a sošce se pak roznesou i mezi lidmi a vzniká tu poutní místo:

Zdroj: Appl Filip: Zázračný Neratov, Enigma č. 8, roč. 2018, RF Hobby.

Česká Kamenice

V České Kamenici (okres Děčín) se nalézá kaple Narození Panny Marie. V něm se nalézá další soška, která má zázračné léčitelské schopnosti. Od ní i z jejího blízkého okolí je prý známé mnoho takových zázraků, a to prý i včetně zjevení Panny Marie.

zdroj: Poutní socha Manny Marie Kamenické, Enigma č. 8, roč. 2018, RF Hobby.

21. 5. 1994: Nový Jičín

Spisovatel Arnošt Vašíček ve své knize „Planeta záhad – Zkázy a zázraky“ píše o zajímavém snu, který se zdál jisté Nataše Černé z Nového Jičína a který v ní nechal velmi silný pocit, že poselství, které jí bylo v něm předáno, má dát dál. Zjevila se jí v něm Panna Maria. To poselství bylo následující: „Sedmého roku, sedmého měsíce, sedmého dne se na zemi narodí Bůh. Syn boží se narodí obyčejné matce, chudé ženě. Nezvykle rychle bude růst. Sestoupí na zemi, aby lidi vyvedl a ukázal jim cestu, ne každý však po ní dokáže jít.“ Co má toto poselství znamenat? To nechám na čtenářích. Ale myslím si, že by se to dalo také přidat do mé sbírky údajných mariánských zjeveních v ČR.

Zdroj: Vašíček A.: Planeta záhad – Zkázy a zázraky, Baronet, Praha, 1999

Svatý poledník Čech

Některé z výše uvedených případů mne však přivedly k dalšímu zajímavému zjištění. V mých jiných studiích věnovaných záhadným mariánským zjevením, které mém ve své rubrice „Křesťanské záhady a zázraky„, se zabývám i tím, že mnohé případy mariánských zjeveních a podobných zázraků leží buď v geometrických středech a osách dané země (Číhošť, Fatima, Egypt, Řím nebo Chymayo v Novém Mexiku) a nebo na poledníkách či rovnoběžkách, které jsou v dané oblasti, kontinentu či poloostrově nejdelší (Lurdy, Dechtice, Guadalupe, Řím a pod). Že by se něco takového mohlo vyskytovat i v Česku? Pojďme se podívat:

 

Ten poledník, který vede nejdéle Českou republikou, začíná západně od Šluknova. Protne Prahu, Sedlčany, Týn nad Vltavou, západ Českých Budějovic a republiku opouští v oblasti Horního Dvořiště. Jinde v Česku nenajdete jiný poledník, jenž by naší zemí vedl po více kilometrů, což si můžete na mapě ověřit. A kupodivu tento poledník se hodně kryje i s linií keltských oppid Závist – Hrazany – Třísov. Náhoda? Ještě větší náhoda je to, že v oblasti této linie se nalézá i řada míst, ke kterým se vážou události křesťanských zázraků včetně mariánských zjevení. Zde například leží Česká Kamenice (viz výše) – Vodochody (opět viz výše) – Praha ( duchovní centrum ČR, Pražské Jezulátko, mariánská zjevení v oblasti Vyšehradu „Za mariánskými zjeveními v Česku IV)“ . Dále zde leží Přeštěnice, kde došlo ke zjevení sv. Terezie a opět k zázračnému uzdravení chlapce (viz „Za Mariánskými zjeveními v Česku II„). A pak jsem si ještě na turistické mapě všiml, že na této linii se zhruba tři kilometry západně od Šluknova nalézá nově opravená (rok 2014) Mariánská kaple, zvaná Botzenská. Podle pověsti se kdysi v této kapli kdysi zázračně uzdravilo dítě z oční nemoci (https://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%A1_kaple_(C%C3%ADsa%C5%99sk%C3%BD)).

A tak se opět ptám. Je to opět jen náhoda, že na takto významném poledníku vedoucím Českou republikou došlo k tolika křesťanských zázraků? A to nejen mariánských zjeveních, ale i zázračných uzdraveních? Podle toho, co vím, že se děje i v jiných zemích, si nemyslím, že by šlo jen o pouhou náhodu. A tak jsem si sám pro sebe tento poledník nazval „svatým poledníkem České republiky“. Myslím si, že je to název, který se docela hodí.

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Djatlov

Pterosauři

Yetti, bigfoot

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Skrytá kamera

F1

Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky 
Děs, běs, katastrofy
Legendární reklamy 
Zajímavosti o koních
Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Automodeláři

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Buddha

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové

Sex

Na titulní stranu ZAHADY.INFO si klikněte zde:


Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login