adminml

Ve 32. století před naším letopočtem se děly velké věci!

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Libor Čermák: Ve 32. století před naším letopočtem se děly velké věci!

Velmi mne překvapilo, kolik mimořádných událostí se nakupilo ve 2. polovině 32. století před naším letopočtem. Proto se domnívám, že se tu tehdy musely odehrávat doslova velké věci, možná až záhadné. Pojďme se na to podívat:

 

Egypt (kolem roku 3150 př.n.l.)

Velké věci se zřejmě děly v Egyptě. V této době došlo ke sjednocení Dolního a Horního Egypta. Panování se tehdy ujal faraon Narmer, první panovník 1. dynastie (3150 – 2930 před naším letopočtem. Z této doby jsou známy též nejstarší egyptské hieroglyfy. Rok 3150 před n.l. by tedy mohl být i jakýmsi bodem nula v egyptské historii. (zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/32._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.)

Sumer (rok 3123 př. n.l.)

V Ninive byly nalezeny hliněné destičky popsané klínovým písmem. Jedna z destiček byla kruhová. A to, co na ni bylo sděleno, nám doslova bere dech. Detailně popisuje obrovskou ohnivou kouli, podle jiných překladů obří kamennou misku, letící oblohou. Je tam dokonce zachyceno přesné datum události. Mělo se tak stát 29. června roku 3123 před naším letopočtem. Jednalo se o asteroid? Nebo snad dokonce díky tvaru misky o nějakou kosmickou loď? Ať tak nebo tak, objekt zřejmě pocházel z vesmíru a vstoupil do naší atmosféry. (Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=678267)

Alpy (rok 3123 př.n.l.)

Britští badatelé Allan Bond a Mark Hempsell se výše zmíněnou zprávou z disku zabývali tak důkladně, že se jim dokonce díky modelu hvězdné oblohy dokázala vypátrat další fakta o onom tajuplném objektu, který byl pozorován nad Ninive. Dopadnout totiž podle nich měl, a teď se podržte, až v Alpách, v Ötzském údolí u obce Köfels. A nedaleko tohoto místa shodou okolností mělo také dojít k záhadné vraždě pravěkého šamana, kterému říkáme Otzi, jenž byl v roce 1991 nalezen ve vysokohorském ledovci. I ten mohl žít v této době. (Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=678267)

Mayská civilizace (rok 3114 př.n.l.)

Nyní se přemístíme do Střední Ameriky, a to do roku 3114 před naším letopočtem. Co se tam přesně stalo ten rok nevíme. Ale 12. srpen roku 3114 (někdy se uvádí i 3113) před naším letopočtem začíná velký cyklus mayského kalendáře, který končil 21. prosince 2012. Toto datum má ve svém názvu i knížka Ericha von Dänikena „11. srpen 3114 př. Kr., den, kdy přišli bohové“, která se zabývá mayskými záhadami. (zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/32._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.)

Indie (rok 3102 př.n.l.)

A kalendář ještě jednou 23. leden roku 3102 před naším letopočtem (tedy pouhých dvanáct let od předchozího data) je zas považován za počátek indického letopočtu Kálijuga, čtvrté epochy dle indické mytologie. A astrologické svědectví podává toto datum také za datum Krišnova úmrtí ve věku 125 let. (https://cs.wikipedia.org/wiki/32._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.)

Britské ostrovy (kolem roku 3100 př.n.l.)

V této době se také na Britských ostrovech konal docela čirý stavební ruch. Na Orknejích byla například vybudována neolitická osada Skara Brae, jenž je dnes zapsaná na seznamu UNESCO. V Irsku to zas bylo slavné Newgrange, jenž je orientované k zimnímu slunovratu. (https://cs.wikipedia.org/wiki/32._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.). A nesmíme zapomenout ani na to, že kolem roku 3100 se začíná budovat i nejstarší fáze Stonehenge poblíž Amesbury. (https://en.wikipedia.org/wiki/32nd_century_BC)

Malta (kolem roku 3100 př.n.l.)

V té samé době probíhá i výstavba záhadných megalitických chrámů na Maltě. Například chrám Hagar Qim. (zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/32._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.)

A co území dnešní České republiky?

U nás právě probíhá eneolit. A z dosud převládající badenské kultury dochází ke vzniku tzv. řivnáčské kultury, která je pojmenovaná podle hradiště poblíž Roztok u Prahy (viz https://www.muzeumzatec.cz/kultura-rivnacska.html).

Co to vše může znamenat?

Jak je tedy vidět, v této době, tedy v druhé půlce 32. století před naším letopočtem docházelo najednou všude ve světě k velkým změnám a k vzestupu civilizace. Ale, co to, že se tak dělo najednou snad ve všech hlavních civilizacích tehdejšího světa? Připadá mi to jako docela zajímavá záhada. Působili snad tehdy jejich dávní bohové, tedy moderními slovy mimozemští návštěvníci, více, než kdy jindy?

 

Související články:

Mohl vraždu Ötziho ovlivnit vesmírný objekt?

Co když starověcí bohové pocházeli od Scholzovy hvězdy?

Rubrika archeoastronautika

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES

YouTube
Zahady.info

You must be logged in to post a comment Login