adminml

Tajemství obrazců směřujících k obloze

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Libor Čermák: Tajemství obrazců směřujících k obloze

Vznikly z neznámých důvodů před dávnými a dávnými časy. A po staletí směřují k obloze, jako kdyby tam měl jejich vzkaz své příjemce. Velice často se stává, že jsou objeveny až z výšky a na zemi o nich nikdo přitom ani pořádně neví.

Když jsem zde před časem zveřejnil svůj článek Po stopách obřích křídových postav, dobře jsem věděl, že tento výpis nejznámějších anglických hillfigur není ani zdaleka ucelený. Ony se totiž tyto a podobné obrazce nevyskytují pouze na zatravněných svazích v Anglii, ale jejich obdoby nalézáme snad po celém světě. Pojďme si ty nejznámější lokality připomenout.

 

nazca1.jpg

 

Představme si, že jdeme po rozlehlé pustině. Nic jiného než rovina a v dálce se tyčící hory. Občas narazíme na nahromaděné kamení, kterého si pomalu ani nevšimneme. Ovšem, kdybychom se vznesli do vzduchu, ono nahromaděné kamení by se rázem proměnilo v dlouhé linie a dokonce v úžasné obrazce, které zde před dávnými a časy (možná až před 2000 lety) vyhotovili zdejší indiáni. Vítejte na náhorní plošině Nazca.

 

nazca2.jpg

 

Jedná se o obrovské asi třicet kilometrů dlouhé území mezi peruánskými městy Palpa a Placa de Nazca. Největší a asi nejznámější část tohoto tajuplného území se nalézá v jižní polovině této oblasti podél panamerické dálnice. Pokud od ní jedeme směrem z Palpy, silnice najednou velkou serpentýnou klesne z hor na rozlehlou náhorní plošinu. A právě zde se nalézají nejen ony známé linie, ale i ty nejznámější obrazce jako pavouk, opice, kolibřík, kondor a další. Jiné, jako například tzv. astronaut leží v tisknuté do okolních svahů. Některé z těchto obrazců jsou dokonce k vidění i na googlemapě, a tak jsem pro své čtenáře připravil speciální mapu (klikni a můžeš zde oddalovat a připližovat), kde jsem vyznačil polohy některých nejznámějších obrazců. Ač účel těchto kreseb je neznámý, jejich tajuplnost často umocňují ještě obrazce samotné. Například takový pavouk. Jeho velikost je 45 metrů a jedná se zřejmě o vzácný druh Ricinuley. Udivující je především jeho přesnost. A především na jedné z jeho noh je znázorněn i kopulační mechanizmus, který je za normálních podmínek ke spatření jen pod mikroskopem. Kolibřík zas nakreslen na rovině vrcholku, který vypadá, jako kdyby ho nějací obři seřízli nějakou obrovskou pilou. A tento prvek není v Nazce ojedinělý. Vyskytuje se zde docela často, a to především také v té méně známé severní části tohoto území. Pokud se tam tyto seříznuté kopce objeví, zpravidla na nich můžeme vidět další linie a obrazce, jako kdyby to bylo takto vytvarováno kvůli nim. V této severní polovině tohoto území se však také v horách nalézají zajímavé obrazce. Například hranatí astronauti viz na mé mapě. Nebo veliký trojúhelník z mandal, který je na googlemapě vidět asi ze všech obrazců nejlépe (mapa).

 

3889387949_ce3674e980.jpg

 

K čemu však toto úžasné dílo mělo sloužit? Bylo poskládáno už nespočet nejrůznějších hypotéz, ale žádná z nich zatím nedovede na tuto otázku úplně odpovědět. Připomeňme si jen ty nejznámější, jako indiánské závodiště, astronomické vztahy, cesty k vodě, či navigace pro prastaré inské horkovzdušné balony nebo prehistorické letiště. Tato poslední hypotéza je mnohokrát nesprávně vkládána do úst švýcarskému badateli a spisovateli Erichu von Danikenovi. On přišel s jinou, avšak trochu podobnou hypotézou. Linie a obrazce podle něj zhotovili staří indiáni, aby přilákali zpět své bohy (možná pradávné astronauty). Říká se tomu tzv. cargo kult . Něco podobného zažili američtí piloti za 2. světové války, když si postavili svojí vojenskou stanici na jednom z tichomořských ostrovů. Zde však žili primitivní kmeny, kteří neznámé technologii nerozuměli a považovali tak Američany za bohy. Když pak letadla odletěla, domorodci začali stavět z kamenů a bambusů imitace ramwayí a letadel, protože věřili, že tak své bohy opět přilákají zpět. Může toto být klíčem i k řešení záhady Nazca? Viz také článek: na novinky.cz: Kdo stojí za tajemnými obrazci na planině Nazca? O vysvětlení se pokouší řada teorií

 

4065326629_66ca0f4f58.jpg

 

Fakt je také ten, že dosud bylo na planině Nazca v okolí objeveno kolem tří set obrazců. A to, jak se domnívám, nejsou objeveny ještě zdaleka všechny. Každou chvíli je ohlášen objev nových nazkánských obrazců. Jeden z nejnovějších nálezů představuje jaké si rohaté zvíře nebo možná brouka a má se nalézat v jižní části planiny Nazca (více na Walk the Line: New Discoveries at Nazca Lines in Peru)

 

blythe.jpg

 

V každém případě, však podobná místa existují i jinde. Přesuňme se do Spojených států amerických, do Kalifornie, a to k okolí města Blythe. Zde se totiž asi 20 kilometrů severně nachází podobná planina, na které je též řada obrazců, známých jako Blythe Intaglios. Objeveny byly až v roce 1932, kdy si jich náhodou všiml pilot letící z Las Pegas do Blythe. Některé z nich jsem si dovolil opět označit do své googlemapy: tady. Ovšem je možné, že pokud se na mapu zadíváte, opět přiblížíte, či oddálíte, opět zde naleznete řadu dalších kreseb. Vždyť jak píše badatelka Jitka Lenková v článku „Komu byly určeny obří kresby v Kalifornii“, který vyšel v letošním červnovém čísle časopisu Enigma, nálézá se zde opět až tři sta obrazců. A to od obřích postav, hada, koně (zde bych chtěl upozornit, že severoamerický kůň vyhynul před 10000 lety a ten evropský se zde vyskytl až od roku 1540), ryb a dalších. Jejich stáří je nejasné. A jejich původ také. Jsou jejich původci indiáni z kmenů Mohavů nebo Kečanů, jenž jsou v této oblasti původními obyvateli? Jsou to opět díla, která mají co do významu něco společného s planinou Nazca? http://en.wikipedia.org/wiki/Blythe_Intaglios

Ve Spojených státech ještě chvíli zůstaneme. Nalézají se zde totiž další zajímavá místa, která se dají zařadit do podobné kategorie, jako výše zmíněné lokality. Jedná se o tzv, mounds, čili posvátné pahorky či mohyly. O jedních takových mounds jsem psal v článku Svět plný pyramid, kde jsem se zmiňoval o lokalitě Cahokia, kde se postavily mounds ve tvaru pyramid. Jenomže řada těchto mounds byla navršena do tvarů nějakých zvířat. Ten nejznámější je Velký hadí pahorek v Ohiu (viz mapa ). Tento přes čtyři sta metrů dlouhý hadovitý val postavili opět indiáni zdejších kultur (Adena či Hopewell) kolem roku 1000 před naším letopočtem a jedná se o největší zobrazení hada na světě. Viz též http://en.wikipedia.org/wiki/Serpent_Mound

Druhým nejznámějším je Orlí pahorek v Georgii. Nalézá se na poloostrově jezera Rock Eagle Lake a je navršen z kamenů do tvaru ptáka. Viz mapa. I jeho stáří se odhaduje na 1000-3000 let. Měří cca 100 metrů a jeho autory může být obdobná kultura, jako u předešlého pahorku. http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_Eagle_Effigy_Mound

Jenomže víte o tom, že Orlí pahorek má zhruba 30 kilometrů na jihovýchod svého menšího bratříčka, a to Jestřába? Ten se nalézá zde u Jezera Oconee a jeho původ je obdobný jako u Orla. Můžete si o něm přečíst podrobnosti v na http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_Hawk_Effigy_Mound

Nyní se pojďme opět vrátit do Ohia a to k obci Granwille, Zde se můžeme setkat s dalším tentokrát s Aligátořím pahorkem, a to opět obdobně starým. http://en.wikipedia.org/wiki/Alligator_Effigy_Mound . A ještě jsem na wikipedii objevil jednu lokalitu „Effigy Mounds National Monument“, která se nalézá ve státě Iowa, kde můžeme najít mounds například ve tvaru medvědů nebo ptáků. http://en.wikipedia.org/wiki/Effigy_Mounds_National_Monument

 

aracama-giant.jpg

 

Na závěr bych chtěl své čtenáře pozvat zpět do Jižní Ameriky a poukázat na další pozoruhodná dvě místa, které se pověstné plošině Nazca minimálně opět vyrovnají. Nyní se nalézáme v Chile. To je úzký, ale zato dlouhý stát táhnoucí se od 17 rovnoběžky až k 55 rovnoběžce jižní šířky. V jeho severní části se nalézá poušť Atacama, která se rozprostírá od pobřeží, až do And. A právě zde se na Cerro Unitas nalézá tzv Atacamský obr. Je to 86 metrů vysoká postava zhotovená pravděpodobně kolem roku 1000 našeho letopočtu. Představuje jakého si člověka s paprskovitými výpěžky kolem hlavy a držící kolmo k sobě jakousi dlouhou hůl. (http://en.wikipedia.org/wiki/Atacama_Giant ). Tento obr se dá však nazvat jako jeden z obrazců Pintados. Však se kolem něj několik takových to menších obrazců také nalézá. Teď si jistě říkáte, co je to zase za slovo?

 

pintados1.jpg

 

Tak tedy pintados jsou geometrická zobrazení, která se nalézají na úbočí And. Vyskytují se od severní části Chile až k provincii Antofagasta a často se zde opakují podobné motivy. Tak například jedním z nejčastějších obrazců jsou čtverce, jejichž hrany se skládají z menších čtverečků. Pak zde můžeme vidět různé obdélníky, žebříky, kružnice, dále podlouhlé útvary se šipkou, které připomínají rakety, a mnoho dalších prvků. Asi nejznámější je oblast u Salar de Pintados. Místní kopce jich tu pokrývá asi 400. Jejich stáří a účel jsou neznámé, a tak archeologové toto místo považují za jedno z nejsložitějších archeologických nalezišť na světě. A pokud i vás zaujalo neváhejte a prohlédněte si ho pomocí mojí googlemapy.

 

pintados2.jpg

 

Samozřejmě, že jsme opět ani z daleka nezmínili všechny podobné obrazce. V krátkosti ještě uveďme tzv andský kandelábr v zálivu Pisco viz mapa a mnoho dalších. I přesto všechno jsou tato a podobná díla pořád ještě záhadou.

A zde můžete navštívit mojí mapu světa hillfigur, obrazců, pintados, mounds a intaglios: tady .

 

Zdroje: wikipedie

Zdroje uvedené u článku

Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

Daniken E: Poselství věčnosti, Ikar, Praha, 1998

Wilson C.: Místa, kde se lidé setkávají z Bohy, Knižní Klub, Praha, 1998

Lenková J.: Komu byly určeny obří kresby v Kalifornii, Enigma, č. 6, RF HOBBY, Praha, roč. 2009

Fotografie: www.google.com/maps

www.flicker.com

 

Na iDNES publikováno 3. prosince 2009

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

 

Osobní stránky Libora Čermáka

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES

YouTube
Zahady.info

You must be logged in to post a comment Login