adminml

Předpovědi z knihoven palmových listů pro ČR

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Petr Bajnar: Předpovědi z knihoven palmových listů pro ČR

Většina lidí se v dnes domnívá, že svůj osud si vytváří sami. Proto je pro lidi dneška tak obtížné přijmout fakt, že existují lidé, kteří již před tisíciletími přesně a detailně popsali naší současnost.

Jazykem své doby popisovali naší dobu bibličtí či indiánští proroci, stejně jako jiní starověcí jasnovidci. Nejvíce se však studiu budoucnosti věnovali staroindičtí mudrci-rišiové, žijící na území dnešní jižní Indie před více než 5000 lety.

Nejednalo se o klasické jasnovidce, citlivce, kteří většinou ve spontánních reálných či symbolických vizích spatří nějakou událost z budoucnosti. Šlo o velmi vyspělé duchovní mistry, kteří na své duchovní cestě, v hlubokých meditacích došli až do stavu, kdy dokázali překročit omezení prostoru a času a mohli se v bezčasovosti pohybovat jak v minulosti, tak i budoucnosti. Spatřili tak i naší současnou dobu plnou materialismu, problémů a těžkostí, ve které člověk se v životě jen velmi obtížně orientuje a hledá si svou cestu životem. Rozhodli se nám pomoci a založili knihovny, ve kterých jejich žáci, kteří byli s rišii v přímém telepatickém kontaktu začali na list palmy zapisovat osudové příběhy spolu s osobními radami a doporučeními těch lidí, o kterých rišiové díky svým vizím věděli, že se v budoucnu na svůj osud přijdou do knihovny zeptat. V budoucích staletích pak byly tyto svitky několikrát přepisovány na nové listy, a proto se zápisy po tisíciletích zachovaly až do dnešní doby.

O tom, že se nejedná o podvod, jsem se osobně spolu s řadou známých a přátel přesvědčil před třemi lety, a svůj zážitek pak popsal v článku Osobní zkušenosti z knihoven palmových listů. Dnes bych na tento článek rád navázal a věnoval se nejdříve otázce, která jistě každého napadne na prvním místě. Jak se shoduje předpověď pro mou osobu s tím, co se v mém životě za poslední tři roky událo?

Odpověděl bych, že shoda je tak dvou třetinová. To že se vše nesplnilo, jak v osudu mém, tak jiných, kterým bylo čteno, je podle mého názoru vycházejícího jednak z filozofie Bytí Josefa Zezulky ( nauky o osudovosti) a samotných slov indických Nadiů (vykladačů palmových listů) způsobeno několika důvody a zdaleka ne jen možnými omyly tvůrců listů Zmíním dva důvody odchylek.

První spočívá v tom, že náš osud je sice pevně dán, ale ve více, vlastně nekonečném počtu osudových variant, ohraničených určitými mantinely, které jsou pro nás nepřekročitelné (třeba v našem osudu nemůžeme opustit planetu, pokud nemáme osud kosmonauta). Naší cestu osudem je tak možné připodobnit plavbě lodí řekou, kdy sice můžeme střídavě kormidlovat na levo, na pravo, či středem, nicméně již nemůžeme na lodi opustit říční koryto. Rozdílné možnosti cesty osudem si dobře uvědomovali i rišiové a tak, pro každého návštěvníka knihovny existuje celá řada listů, odpovídajících jeho otisku palce ruky, z nichž se teprve před vlastním čtením vyhledává ten pravý list. Během této procedury, kdy se mně ptal Nadi, zda je zde shoda s mým životem, měl jsem dojem, že na mnohých těchto listech byl popsán můj osud, jak by probíhal, kdybych se v minulosti, v některých životních situacích rozhodl jinak. Nakonec byl nalezen list, ve kterém byla shoda s mým osudem plná. To, ale platilo jen pro danou současnost. Jak člověk jde dále životem, opět se rozhoduje a směřuje svůj osud, tím či oním směrem (třeba neuskuteční doporučení, uvedené ve svitcích pro zmírnění karmy). Zároveň je stále pod vlivem vnějšího okolí, které také může jeho osud posunout různými směry a to v dobrém-modlitby či ve zlém-černá magie. A tak se nakonec nemusí vše naplnit úplně přesně, jak je ve svitku psáno. Ostatně samotné svitky se často vyjadřují v podobě, že je tu jen určitá možnost, jako třeba nalezení životního partnera, která se může, ale i nemusí naplnit.

Druhým důvodem odchylek může být i nezkušenost a chybné pochopení Nadiů. Svitky jsou psány ve starotamilštině, jazyce který dnes již téměř nikdo nezná a je velmi obtížné daný původní text převést do jazyka dnešní doby.

Až dosud jsem se věnoval jen palmovým svitkům s individuálními osudy. Existují však i svitky s osudy celých států. Existují i listy pro Českou republiku. Jeho obsah byl čten letos v Praze a popisuje osudy naší země v budoucích několika letech. Podle obsahu svitku, by ČR žádné velikánské pohromy v tomto období snad neměly potkat. Vývoj však půjde jak na houpačce a tak se budou střídat časy prosperity a krize. Roky 2018 a 2019 by měly být roky poměrné hospodářské prosperity a politické stability. V roce 2020 nás však postihne krize, která se projeví růstem nezaměstnanosti a dalšími problémy. Pak se situace opět stabilizuje, aby v roce 2024 přišla krize další.

Svitky naznačují jisté potíže s možnými diktáty ze strany EU, kterým bude naše země vystavena. Svitky v podstatě chválí naší vládu za opatrnický přístup k přijímání uprchlíků. Vyzdvihují spirituální bohatství ČR a předpovídají postupné začleňování metod alternativní medicíny do ČR. Několikrát zmiňují problémy s počasím, především upozorňují na rizika horka a sucha.

Předpověď palmových listů pro ČR končí rokem 2025. Co přijde pak? Podle Nadiů existují svitky ještě pro dvě další. Pak přijde konec doby temna, železného věku označovaného Indy jako kalijuga. Začne nový zlatý věk lidstva, ve kterém již nebude této formy pomoci lidem zapotřebí.

Zdroje:

O knihovnách palmových listů spolu s předpovědi pro ČR

Vykladači palmových listů jako hosté přednášky Duchovní univerzity Bytí

 

Petr Bajnar

Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění.

 

Blog Petra Bajnara na iDNES: ODKAZ

Osobní stránky Petra Bajnara: ODKAZ

 

O autorovi:

Narodil jsem se roku 1971 v Ostravě. Vystudoval jsem nejdříve SPŠ hutní ve Frýdku-Místku a poté VŠB-TU Ostrava- obor Materiálové inženýrství. Řadu let jsem pracoval v průmyslové sféře. Nejdříve jako technolog v ŽD Bohumín a později jako Zkušební technik v Materiálovém výzkumu ve Vítkovicích.Od roku 2007 působím ve školství. Nejdříve jako učitel odborných předmětů na SPŠ ve Frýdku-Místku a poté jako učitel předmětu ZPV a Ekologie na OA a Hotelové škole v Havířově.

Jsem svobodný a bydlím v krásném podhůří Beskyd ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Ve volném čase se rád toulám přírodou : pěšky, na kole či v zimě na běžkách.  Rád také cestuji. Měl jsem možnost navštívit řadu zemí Evropy a rovněž Izrael a Srí Lanku. Vybrané fotografie z mých cest můžete spatřit především v sekci propojený svět ODKAZ

Hlavním zájmem od dětství bylo pro mě poznávání světa.  Nikdy jsem ničím zvlášť nevynikal, na škole jsem měl jen průměrný prospěch trojkaře. Přesto se pro mně jako dítěti  žáden dárek nevyrovnal dárku v podobě naučné knihy. Chudáci rodiče mi jednou museli pořídit hvězdářský dalekohled, jindy pak mikroskop a nebo v antikvariátu zakoupit deset  osmisetstránkových dílů Dějin světa. A tak v mém dětství ve volném čase fotbal a jiné hry ze spolužáky se střídaly s hodinami věnovanými hledáním odpovědí nad otázkami fungováni přírody a světa.

Když mi bylo 18 let padl komunistický režim který nedovolil publikovat prakticky nic co by odporovalo vládnoucí materialistické ideologii. Začali vycházet různé duchovní knihy  a já při přemýšlení nad jejich obsahem postupně pochopil, že k poznání pravdy nestačí jen použití 5 smyslů a opustil jsem svůj dosud materialistický světonázor. Začal jsem cvičit jógu a hledat pravdu o světě  ve svém nitru. Přestal jsem pít alkohol. Pochopením principu neubližování, který je v základu každé hodnotné duchovní nauky jsem se stal vegetariánem.

V roce 1994 začala vysílat TV Nova  pořad Seance který jsem pravidelně sledoval. Biotronik Tomáš Pfeiffer v něm léčebně působil přes televizní obrazovku a zároveň i odpovídal  na dotazy posluchačů. Začal jsem navštěvovat jeho přednášky, které se stále pravidelně konají v rámci Duchovní univerzity Bytí  a studovat životní filozofii BYTÍ vytvořenou jeho učitelem a zakladatelem biotroniky Josefem Zezulkou. Objevil jsem v ní to co jsem dříve nenašel v žádném jiném duchovním směru- celistvost. Jasně a logicky odpovídala na každou základní filozofickou otázku kterou jsem si kladl ať již se jednalo o vznik vesmíru, zákony osudu, vývoje bytosti či smyslu života. Cesta Zezulkova ovlivnila nejen mé životní názory.Díky Zezulkovi jsem  si uvědomil, že mnohé věci jsou jinak než jsem si dosud myslel. Že smyslem života není být jen šťastný, ale sloužit celku.  Že cesta vývoje je cestou spojení rozumu a citu. Že člověk  nemá jen věřit a upadat do dogmatu, ale být kritický a přijmout až to co důkladně promyslí.  Vím , že jsem zatím stále jen na samém začátku této cesty, cesty která je největším dobrodružstvím života i tím nejkrásnějším co v životě může být- objevování úžasné harmonie a krásy světa.

Petr Bajnar

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Yetti, bigfoot

Pterosauři

Djatlov

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Kuriozity
Skryta 
Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky Legendární reklamy Děs, běs, katastrofy tipy Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Extra

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Islám

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové
Sex

Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login