adminml

Nová záhada svaté Johanky z Arku

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Johanka z Arku

 

Libor Čermák: Nová záhada svaté Johanky z Arku

Johanka z Arku byla jednou z největších evropských postav 15. století. Hrdinka, která stanula v čele francouzských vojsk, byla nejdříve upálena za kacířství, aby byla v roce 1920 svatořečena. Objevil jsem jednu její novou záhadu.

Kdo by někdy neslyšel o Johance z Arku. Narodila se roku 1412 ve vesnici Domrémy, která se nalézá v severovýchodní části Francie. Krátce po jejím narození začala třetí etapa tzv. stoleté války (1337-1453), kdy se Angličané vylodili v Azincourtu a postupně ovládli severní Francii. Jenže tu byla Johanka, která od svých 14 let prý vídala zjevení svatých. A to konkrétně svatého archanděla Michaela, svaté Kateřiny a svaté Markéty. Ti jí prý říkali, že je Bohem vyvolená a má zachránit Francii. Prý má na sebe vzít mužský šat, a tak osvobodit Orleáns. A jak ji předpověděli, tak se i stalo. Johance se nejprve podařilo získat malé vojsko, ale vzhledem k jejím úspěchů nakonec porazila anglickou armádu u Patay.

Jenomže v roce 1431 byla zajata Burgunďany, kteří byli spojenci Anglie. A nakonec byla v Rouenu vydána před anglický soud, který se snažil prokázat její spojení s ďáblem. Nakonec byla odsouzena jako kacířka a čarodějnice. A 30. května 1431 byla na rouenském náměstí upálena. během 20. století však bylo prokázáno, že byla obětí justičního omylu. A tak jí papež Pius X. v roce 1909 prohlásil za blahoslavenou a v roce 1920 ji papež Benedikt XV. svatořečil.

Co mne, jako záhadologa, v jejím případě upoutalo? Především to, že byla také vizionářka, které se údajně zjevovali svatí. Jak už jsem psal v prvním odstavci, měli to být archanděl Michael, sv. Kateřina a sv. Markéta, kteří ji měli radit. To jsou přeci hraniční jevy, které se velice blíží tzv. mariánským zjevením, jakým jsem se už na svém blogu zabýval mockrát. A shodou okolností jsem i tady narazil na stejný jev, na jaký narážím i u jiných podobných zjevení.

FOTO: Domrémy, rodiště sv. Johanky z Arku, leží na rovnoběžce, která nejdéle prochází Francií (www.google.com/maps)

 

A teď se podržte, všiml jsem si, že Domrémy, rodiště svaté Johanky s Arku, kde také nejspíš začala vidět ta svá zjevení, leží na takové rovnoběžce, která prokazatelně nejdéle vede Francií (viz mapa výše). A aby tomu nebylo málo, na stejné rovnoběžce se nalézá i slavná katedrála v Chartrés, snad nejznámější gotická katedrála ve Francii, v níž se nalézá slavný labyrint.

A tak se mi opět, zkrátka a dobře, potvrzuje můj badatelský objev, že zjevení svatých jsou nějakým způsobem vázáná k zeměpisným souřadnicím. Například Guadalupe u Mexico City, se nalézá na poledníku, který nejdéle vede Severní Amerikou (viz „Záhady mariánského zjevení v Guadalupe„). Fatima v Portugalsku se nalézá na vodorovné ose této země. (viz „Sto let od mariánského zjevení ve Fatimě„). A Číhošťský zázrak se zas udál v přesném geometrickém středu České republiky (viz „Zamyšlení nad Číhošťským zázrakem„). Přesně na sever od Číhoště, tedy na ose ČR, leží poutní místo Bozkov u Semil. Řím se také nalézá v geometrickém centru Itálie a současně na jak na poledníku, tak na rovnoběžce, které vedou nejdéle po Apeninském poloostrově (viz „Záhady a tajuplné souvislosti Panny Marie Sněžné„). A slovenské Dechtice zas na rovnoběžce, která vede nejdéle po evropském kontinentu, (viz Co mne fascinuje na slovenských mariánských zjeveních II). A aby tomu nebylo málo, tak Lurdy, snad nejznámější mariánské zjevení, leží společně s dalšími španělskými mariánskými zjeveními a prodloužením na Medžugorii na rovnoběžce vedoucí nejdéle Pyrenejským poloostrovem (viz „Záhady a zajímavosti mariánského zjevení v Lurdech“). A i u nás v České republice máme svatý poledník, který vede nejdéle ČR a nalézají se na něm místa údajných mariánských zjeveních, jako jsou Česká Kamenice, Vodochody, Praha nebo Přeštěnice (viz „Za mariánskými zjeveními v Česku VI. – Svatý poledník České republiky“).

A tak tato skutečnost na mne působí tak, že k těmto údajným zjevením vizionářky sv. Johanky z Arku skutečně mohlo docházet.

 

Použitý zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_z_Arku

Související články: Křesťanské záhady a zázraky

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Djatlov

Pterosauři

Yetti, bigfoot

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Skrytá kamera

F1

Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky 
Děs, běs, katastrofy
Legendární reklamy 
Zajímavosti o koních
Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Automodeláři

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Buddha

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové

Sex

Na titulní stranu ZAHADY.INFO si klikněte zde:


Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login