adminml

NOSÍ SMRT? Ptákem roku 2018 je… SÝČEK OBECNÝ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

 

Sýček už dávno smrt nevěští, naopak sám je na pokraji vyhynutí a symbolizuje tak osud druhů zemědělské krajiny.

Únor 2018 – Česká společnost ornitologická vyhlásila Ptákem roku 2018 sýčka obecného. Sýček převzal pomyslné žezlo od datla černého a po lesích se teď pozornost ochranářů i veřejnosti upírá na zemědělskou krajinu. Udělením titulu u nás téměř vyhynulé sově Česká společnost ornitologická upozorňuje na osud, který hrozí mnoha dalším druhům zemědělské krajiny. Drobná sova považovaná dříve v některých kulturách za předzvěst smrti, je teď sama v ohrožení. Osudnými se jí mohou stát například i člověkem vytvořené pasti, jako jsou sudy s vodou, odstavené roury nebo komíny. Proto ornitologové nyní vyzývají všechny milovníky ptactva a přírody, aby ve svém okolí zabezpečili technické pasti, které mohou znamenat zbytečnou smrt pro obrovské množství živočichů včetně sýčka, Ptáka roku 2018. S vyhlášením Ptáka roku vydala Česká společnost ornitologická zvláštní číslo časopisu Ptačí svět, které je již tradičně věnované právě aktuálnímu Ptákovi roku. Na stránkách birdlife.cz/sycek se lidé nejenom dozvědí více podrobností, ale mohou zde i přispět na záchranu Ptáka roku 2018.

Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická obvykle široce rozšířeným ptačím druhům. Občas, jako v letošním roce, ale ornitologové udělají výjimku. Sýček obecný v současné době rozhodně nepatří mezi hojné ptáky – naopak – se zbývajícími 100–130 páry je to naše nejohroženější sova. Jeho dramatický úbytek přitom přímo souvisí se změnou lidského přístupu ke krajině. Sýčka lze vlastně považovat za ukazatel zdravé zemědělské krajiny a celkové druhové bohatosti. Proto si tento opeřenec rozhodně zaslouží naši pozornost,“ uvádí Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické (ČSO). Ještě na začátku dvacátého století byl sýček obecný nejhojnější sovou nacházející se téměř v každé vesnici i volně v otevřené krajině. Odhady hovoří o desítkách tisíc hnízdících párů. To se ale vlivem intenzifikace zemědělství změnilo. Ze zdravého a druhově pestrého prostředí se stalo nehostinné místo, ve kterém se nedaří většině živočichů včetně sýčka.

Původně sýčci hnízdili v dutinách stromů. Postupně se ale stejně jako mnoho jiných druhů nechali zlákat výhodami, které lidská sídla poskytují, a v současnosti hnízdí čeští sýčci výhradně v budovách. Pozitiva sdílení životního prostoru s člověkem, se však mohou rychle změnit v negativa. Hnízdní příležitosti ve starých budovách zanikají při jejich rekonstrukci či zateplení, louky a pastviny, na kterých sovy loví potravu, mohou být zastavěny nebo zarostou vysokou travou. Málo známým a pro člověka na první pohled neviditelným problémem jsou pak takzvané technické, člověkem neúmyslně vytvořené pasti. Typickým příkladem jsou sudy s vodou nebo bazény, ve kterých se utopí bezpočet živočichů od čmeláků a včel až po ještěrky, veverky a ptáky; stejně nebezpečné jsou ale i pro domácí mazlíčky. Téměř pětina sýčků nalezne smrt právě v nejrůznějších nádržích.

Odborníci z České společnosti ornitologické kladou při péči o zbývající sýčky velký důraz právě na odstraňování technických pastí. „Ve spolupráci s farmáři zabezpečujeme vodní nádrže, pokládáme stojící roury nebo plánujeme polepit vybrané skleněné plochy, které se nacházejí v blízkosti hnízdících sýčků,“ popisuje Martin Šálek, hlavní koordinátor ochrany sýčků z ČSO. Ornitologové věří, že si lidé začnou více všímat podobných nástrah i ve svém okolí. Jejich zabezpečením pak mohou zachránit mnoho životů a to nejen v místech, kde žijí sýčci. „Vyzýváme všechny milovníky přírody – buďme letos více všímaví a udělejme naše okolí trochu bezpečnějším. Fotografie pastí a jejich zabezpečení posílejte do konce září na adresu ptacisvet@birdlife.cz. Na ty nejaktivnější a nejvynalézavější čekají odměny. Tou hlavní odměnou bude den strávený v terénu spolu s ochránci sýčků,“ vyzývá Miroslav Bažant, pracovník ČSO, který se věnuje záchraně sýčků. Více informací o technických pastech a o tom, jak je odstranit, se můžete dozvědět ze stránek speciálu Ptačího světa – Pták roku 2018.

Česká společnost ornitologická se dlouhodobě zabývá ochranou sýčka obecného v rámci vlastního programu Záchrana sýčků. Sýčkům se přednostně věnuje v Ústeckém a Středočeském kraji, kde se nachází největší česká populace. „Pro sýčky jsme vyvěsili už přes 70 budek, které sovy rády využívají, a další chystáme instalovat v předjaří. Zatím jsme vyjednali změnu hospodaření na několika sýčky obydlených lokalitách nebo například shromažďujeme genetický materiál pro analýzu „genetického zdraví“ populací,“ vyjmenovává Šálek. Významným posunem v systematické ochraně sýčků jsou také podklady pro přípravu záchranného programu pro sýčka obecného, které ornitologové zpracovali.

Sýčci jsou spjatí s lidskými sídly a zemědělským hospodařením. Proto i jejich ochrana vede přes úzkou spolupráci ornitologů s farmáři a majiteli pozemků, kde sovy hnízdí. Je až neuvěřitelné, že se ochráncům sýčků ještě nikdy nestalo, že by farmář odmítl na ochraně sýčků spolupracovat. „Začíná to obvykle vysvětlováním, proč je důležité sýčky chránit. Farmáři si po čase začnou sovích společníků vážit a jsou na ně hrdí. Často nám dokonce pomáhají s vyvěšováním budek, vracejí vypadlá mláďata zpět do hnízda nebo si na vedlejší objekt vyvěsí věrnou kopii naší budky,“ popisuje Šálek a dodává: „Jeden z farmářů si všiml, že sýčci létají pod okap sbírat z mokrého trávníku žížaly. Další večery pak chodil kropit trávník, až voda vyhnala žížaly na povrch a sýčci je tak mohli bez obtíží lovit.“

Úbytek sýčků nenechává chladnými ani stovky lidí z řad široké veřejnosti, kteří se nechtějí smířit s tím, že by jejich děti znaly sýčka pouze z vyjmenovaných slov. „Za poslední rok téměř 800 lidí přispělo na záchranu sýčků celkovou částkou skoro 650 000 Kč! Dárci navíc vyjadřují svoji podporu i milými a povzbudivými vzkazy na dárcovském portálu www.darujme.cz/projekt/1000119,“ uvádí Lucie Hošková, fundraiserka ČSO. Na tomto portálu může na záchranu sýčků v ČR přispět každý, komu záleží na osudu této krásné sovičky. Všem dárcům srdečně děkujeme!

Při záchraně sýčků spolupracuje Česká společnost ornitologická zejména s Ústavem biologie obratlovců AV ČR a Muzeem města Ústí nad Labem.

NOSÍ SÝČEK SMRT?

Houkání přepisované jako „půůůjď“ si lidé vysvětlovali jako lákání na onen svět. Zvědaví sýčci se rádi nechávají přilákat světlem v okně, a protože se celou noc svítilo obvykle jen u těžce nemocných, pověra byla na světě. Sýček si svým hlasem a chováním neprávem vysloužil označení posla smrti či průvodce posmrtným životem, a to nejen u nás, ale i v některých starých kulturách, jako byli Féničané, staří Číňané nebo Egypťané. Ve středověku byly sovy včetně sýčků dokonce součástí ďábelské trojice spolu s kozlem a opicí. Naopak mnohé staré národy v Mezopotámii, starověkém Řecku nebo Sýrii si sýčka vážili, zobrazovali ho na cenných uměleckých předmětech, brali ho jako symbol moudrosti nebo ho například při pohřbívání dávali do hrobů jako dobrého průvodce při přechodu na onen svět. Jako dobré znamení sýčka vnímali i Athéňané, kteří si sovy dokonce vozili s sebou do bitev, aby mohli jejich vypuštěním dodat odvahu vojákům.
Dosavadní výzkum pracovníků ČSO provedený na datech o výskytu sýčka a počtu zemřelých v celkem 51 obcích ukázal, že lidé ve vesnicích obydlených sýčky neumírají častěji než lidé v sýčky neobsazených vesnicích. Při současném počtu sýčků v České republice je tedy zaslechnutí naříkavého „půůůjď“ spíše důvodem k radosti, protože k zaslechnutí této ohrožené sovy je potřeba velká dávka štěstí.

INSPIRACE JAK POMOCI NEJEN SÝČKŮM, ale i jiným ptákům, drobným savcům, obojživelníkům, ještěrkám, broukům, motýlům, čmelákům, včelám a dalším živočichům. Podrobnosti naleznete ve zvláštním čísle časopisu ČSOPtačí svět – Pták roku 2018.

Odstraněním technických pastí, jako jsou například nádrže s hladkými stěnami, odstavené vertikálně postavené roury a trubky nebo pohozené provázky a síťovina.
Ponecháním neposečených pásů trávy – kořist sýčka žije ve vyšším porostu, odkud se ale dostává i do okolních posekaných ploch, kde ji sýček může ulovit.
Pastvou, která by neměla být intenzivní. Po zvířatech by tak měla zůstat mozaika různě vysokého porostu.
Instalací berličky pro lov – jednoduchého posedu ve tvaru T po okrajích rozlehlejších luk nebo polí beze stromů či jiných vhodných posedů v okolí, se bude dobře lovit nejen sýčkům.
Omezením trávení hlodavců a chemie, která zabíjí potravu sýčků. Vhodnější je vytvořit dobré podmínky pro přirozené predátory škůdců.
Podporou udržitelné produkce, to znamená upřednostňováním biopotravin a potravin a výrobků z místní produkce.
Ponecháním starých stromů poskytneme ptákům místo pro úkryty a posedy.
Sázením stromů nebo rovnou alejí vytvoříme ptákům pestřejší krajinu a místo pro odpočinek a lov potravy.
Vyvěšením bezpečných hnízdních budek, které sýčkům poskytnou vhodné místo pro hnízdění a ochrání mláďata před kunami. Podrobnější informace o výrobě a instalaci budek jsou na www.birdlife.cz/sycek.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Sýček obecný je drobná sova velikosti hrdličky. Jeho latinské rodové jméno Athene je odvozeno od řecké bohyně moudrosti Athény a druhové jméno noctua odkazuje na jeho převážně noční způsob života. V období rozmnožování a především krmení mláďat se zvyšuje i jeho denní aktivita. Jeho přítomnost prozrazuje pro něj typické houkání, které se dá přepsat jako „půůůjď“. Sýček je hnědošedý s charakteristickými velkými bílými skvrnami. Spodina těla je světlejší s tmavohnědými skvrnami. Pro sýčka je typická velká, shora zploštělá hlava s výraznýma žlutýma očima, které jsou posazené daleko od sebe. Loví drobné obratlovce i bezobratlé živočichy. Ztráta lovišť a tím i nedostatek potravy sýčky ovlivňuje hlavně v hnízdní době, kdy musí krmit mladé. To se pak projevuje menším počtem vyvedených mláďat. Stromové dutiny už v ČR k hnízdění prakticky nevyužívá. Je stálý, věrný svému hnízdišti a má relativně malé domovské okrsky. Rád vysedává na vyvýšených místech a při vyrušení střídavě podřepuje a vytahuje se do výšky. Typický je pro něj let v hlubokých vlnovkách nízko nad zemí. Oproti dřívějšímu výskytu ve starých stromořadích, parcích a na hřbitovech se v současnosti vyskytuje výhradně v lidských sídlech. Obvykle jsou to vesnice s farmami se stodolami a stájemi, ale nevyhýbá se ani velkým městům, ve kterých hnízdí v panelákových sídlištích s vhodným travnatým okolím. Městské populace sýčků je možné nalézt v Teplicích a Ústí nad Labem. Většina zbývajících sýčků je soustředěna ve dvou jádrových populacích, které se nacházejí v severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Sýček patří podle Červeného seznamu ptáků České republiky mezi kriticky ohrožené druhy.

Hlas sýčka: http://new.birdlife.cz/sycek/?Jak_ho_pozn%C3%A1me%3F

Web ČSO Pták roku: www.birdlife.cz/co-delame/akce-pro-verejnost/ptak-roku/

Web ČSO Sýček:
birdlife.cz/sycek/
birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/sycek-obecny/

Zvláštní číslo časopisu Ptačí svět: birdlife.cz/wp-content/uploads/2018/02/Ptačí-svět-Pták-roku-2018.pdf

https://www.facebook.com/OchranaSycka/?fref=ts

Podklady pro INFOGRAFIKU 1: V roce 2017 ochránci sýčků zkontrolovali na území o rozloze 2 000 km2 od Řípu po Doupovské hory přes 300 lokalit, nalezli celkem 64 houkajících teritoriálních samců. Na 47 lokalitách byl jeden samec, čtyři lokality hostily najednou dva samce a tři lokality byly obydleny dokonce třemi samečky najednou. Hnízdění bylo prokázáno na 19 lokalitách (na 7 z nich sýčci využili budky ČSO) a následně bylo pozorováno minimálně 40 vyvedených mláďat. Ornitologové věří, že letos budou čísla ještě vyšší.

podklady pro INFOGRAFIKU 2: Tabulka příčin úmrtí, M. Šálek a kolektiv

FOTOGRAFIE

Foto 1. Pták roku 2018 je sýček obecný, ohrožená sova, která je považovaná za ukazatel zdravé a pestré krajiny. Foto: Ondřej Prosický, naturephoto.cz

Foto 2. Sýček obecný, Pták roku 2018, je naší nejohroženější sovou a v Česku jich zbývá posledních 100–130 párů. Foto: Luboš Mráz, naturfoto.cz

Foto 3. Sýčci původně hnízdili v dutinách stromů, v současnosti jsou ale v Česku vázaní výhradně na lidská sídla. Foto: Ondřej Prosický, naturephoto.cz

Foto 4. Instalace budek do vhodného prostředí je jeden z kroků, jak ornitologové podporují hnízdění sýčků. Foto: Martin Šálek, ČSO

Foto 5. Nová generace sýčků. Mláďata ornitologové kroužkují, aby bylo možné sledovat jejich pohyb po opuštění hnízda. Foto: Martin Šálek, ČSO

Foto 6. Pastviny představují pro sýčky nejdůležitější lovecká stanoviště. Vyšší zastoupení pastvin v okolí hnízdišť sýčků zvyšuje počet vyvedených mláďat. Foto: Martin Šálek, ČSO

Foto 7. V sudech na vodu se ročně utopí desítky sýčků. Nejohroženější jsou nezkušená mláďata. Foto: Ronald van Harxen

Foto 8. Plováky nebo pletivo přehnuté přes okraj sudu mohou ročně zachránit stovky živočichů. Foto: Martin Šálek, ČSO

Foto 9. Technické pasti, jako například stojící roury s hladkým povrchem představují pro ptáky velké nebezpečí. Foto: Zuzana Karlíková, ČSO

Foto 10. Jakmile se pták do úzké roury s hladkým povrchem dostane, čeká ho pomalá smrt. V této rouře zahynuli v jednom roce hned dva sýčci. Foto: Ronald van Harxen

Foto 11. Jedna z nejčastějších příčin úmrtí sýčků je střet s dopravním prostředkem. Foto: Martin Šálek, ČSO

Foto 12. Sýčci mohou najít smrt i v pohozené síťovině. Foto: Ronald van Harxen

Mapa 1. Mapa současného hnízdního rozšíření sýčka obecného. Data z roku 2014–2017, zdroj: FŽP ČZU v Praze, ČSO a AOPK

Text a foto: Česká společnost ornitologická

 

 

YouTube
Zahady.info

You must be logged in to post a comment Login