adminml

MĚSÍČNÍ ŠACHTA: první úryvky z knihy (vyjde 19. listopadu 2019)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

 

Měsíční šachta, Měsíční jeskyně, Moonshaft – nachází se kdesi pod slovenskými horami přírodní zvláštnost, která nemá ve světě obdoby? Důkaz, že před námi žili na Zemi jiné civilizace? Vstup do podzemní říše Agartha? Základna mimozemšťanů? Kosmická loď? Gigantický hudební nástroj určený k vyhubení lidstva? Nebo je historický příběh Měsíční šachty jen hrou tajných služeb a dokonalou mystifikací?

19. listopadu 2019 se v knihkupectvích v České republice a na Slovensku začne prodávat dlouho očekávaná publikace podrobně a přehledně shrnující spletité pátrání desítek badatelů z celého světa po zvláštní obří rozlehlé dutině s nepochopitelně pravidelně zakřivenými stěnami, která se má nacházet kdesi hluboko v nitru slovenských hor.

Knihu Měsíční šachta s podtitulem Podivný příběh nejzáhadnější slovenské jeskyně vydá 19. listopadu 2019 nakladatelství XYZ/Albatros. Publikace bude mít 376 stran a bude obsahovat více než 160 dobových map, fotografií a nákresů…

Součástí knihy bude i podrobný popis pátrání autora, který s přáteli na začátku tohoto roku zorganizoval česko-slovenskou expedici, která na Slovensku na základě nově vyhledaných historických indicií navštívila údajné místo činu i tzv. „kamenné oko“…

 

Úryvky z připravované knihy Měsíční šachta:

 

Obsah

ÚVOD

DENÍK ANTONÍNA HORÁKA

ZAJÍMAVOSTI O DENÍKU

NÁKRESY PŘILOŽENÉ K DENÍKU

HORÁKŮV DODATEČNÝ PRŮZKUM MĚSÍČNÍ ŠACHTY

DOBRODRUŽNÉ HLEDÁNÍ MÍSTA ČINU

 • Výzkum Teda Phillipse a Josefa Allena Hynka
 • Jacques Bergier – popularizátor
 • Tajuplný muž, který získal výsledky chemické analýzy: André Estival
 • První slovenští pátrači vyrazili do Levočských vrchů. Pavol Mitter, Stanislav Pavlarčík…
 • Pátrání Ivana Mackerleho
 • Eduard Piovarči a… hra tajných služeb?
 • Zapojují se slovenské UFO kluby
 • Zájem dalších seriózních jeskyňářů
 • Pátrání Josefa Blažka
 • Miloš Jesenský a Robert Leśniakiewicz a tajemství skleněných tunelů
 • Zborcení Zbojnické jeskyně, hledání nahé ženy nad Legnavou…
 • Prolézání německého štábního bunkru (?) v Levočských vrších
 • Nejúspěšnější badatelé: Walter Pavliš a Ivo Hlásenský
 • Ted Phillips prolamuje hradbu mlčení
 • Erik Batysta: Našel jsem místo z Horákovy kresby

KDO BYL ANTONÍN HORÁK?

ŽIVOTOPIS

ÚMRTNÍ LIST

CO JE MĚSÍČNÍ ŠACHTA?

 • Přírodní zvláštnost
 • Měděný důl
 • Nacistický štábní bunkr
 • Vchod do podzemní říše
 • Stroj času
 • Dílo mimozemské civilizace – obří zesilovač energie
 • UFO – kosmická loď
 • Zpravodajská hra
 • Sci-fi příběh
 • Obří hudební nástroj – aerofon
 • Halucinace

LEGENDY O PODSVĚTÍ VE STARÝCH CIVILIZACÍCH

 • Egypťané
 • Sumerové
 • Indové
 • Řekové
 • Římané
 • Vikingové
 • Mayové
 • Aztékové
 • Japonci
 • Křesťané

DALŠÍ LEGENDY O PODZEMNÍCH DUTINÁCH

 • Divoké hony
 • Podzemí plné pokladů
 • Krysař z Hamelnu: zapískal na píšťalu a odvedl děti do hlubin
 • Agartha
 • Dutá Země

REÁLNÉ NEOBVYKLÉ PODZEMNÍ PROSTORY NA RŮZNÝCH MÍSTECH VE SVĚTĚ

 • Vyřešená záhada jihoamerických tunelů
 • Skutečná podzemní města
 • Protiatomové kryty
 • Vojenské objekty v podzemí
 • Největší doly
 • Největší jeskyně
 • Největší díra v ledu
 • Největší „podzemní“ jezero

MARTIN LAVAY – MÉ VLASTNÍ PÁTRÁNÍ

 • Rozbor indicií z deníku
 • Časová osa
 • Zkoumání indicií a listování v tlustých knihách o netopýrech, lehkých tancích a houfnicích
 • Ždiar není město ani vesnice, ale… horáreň?
 • Někdo objevil vchod do jeskynního labyrintu!
 • Spanilé jízdy s šumáky, náplastmi a léčivými magnety
 • Kamenné oko hledící do nebe

POKLAD Z ARCHIVU

2019 – NOVÁ EXPEDICE NA MÍSTO ČINU

 • Deník výpravy

NOVINKY ZVEŘEJNĚNÉ TĚSNĚ PŘED DOPSÁNÍM TÉTO KNIHY

 • Pokračování příště…

NÁZORY A HODNOCENÍ EXPERTŮ

VÝZVA PRO NOVODOBÉ BADATELE A ZDROJE

 

Strana 11:

ÚVOD

Měsíční šachta, Měsíční jeskyně, Moonshaft – nachází se kdesi pod slovenskými horami přírodní zvláštnost, která nemá ve světě obdoby? Důkaz, že před námi žili na Zemi jiné civilizace? Vstup do podzemní říše Agartha? Základna mimozemšťanů? Kosmická loď? Gigantický hudební nástroj určený k vyhubení lidstva? Nebo je historický příběh Měsíční šachty jen hrou tajných služeb a dokonalou mystifikací?

Na sklonku druhé světové války, 23. října 1944, pronikl povstalecký kapitán Antonín Horák kdesi ve slovenských horách do zvláštní jeskyně. . Připomínala obrovskou místnost, halu, šachtu nebo propast ve tvaru půlměsíce (s horizontálním průřezem ve tvaru půlměsíce) s nepochopitelně pravidelně zakřivenými stěnami pokrytými jakoby gumou a místem, ze kterého sálalo teplo. Horák těžce přístupný, neobvykle vyhlížející podzemní dóm s omezenými prostředky částečně prozkoumal a podrobně popsal ve svém deníku. Jeskyni byl ale nucen brzy opustit, po válce emigroval a zemřel v USA. Horákův deník se zachoval, Měsíční šachtu ale dodnes nikdo nenašel.

Záhadu nejpodivnější slovenské jeskyně se od druhé poloviny dvacátého století snaží rozluštit desítky badatelů z celého světa. V sedmdesátých letech po ní začali pátrat američtí specialisté na mimozemské civilizace a výzkumníci z projektu Blue book Ted Phillips a Josef Allen Hynek. Příběh zpopularizoval francouzský spisovatel Jacques Bergier, autor Knihy nevysvětlitelného a bestselleru Jitro kouzelníků. Fenoménem se zabýval nejuznávanější český záhadolog Ludvík Souček, autor Tušení stínu a Tušení souvislostí. Na začátku osmdesátých let se vydal hledat vchod do Měsíční šachty přímo na Slovensko Ivan Mackerle, specialista na pražského Golema a mongolského červa Olgoj Chorchoj. Od začátku devadesátých let podnikl na údajná místa činu hned několik expedic geolog Walter Pavliš…

Vybrané lokality podrobně zkoumali slovenští speleologové Pavol Mitter, Stanislav Pavlarčík, Ján Ducár, Eduard Piovarči… Případem se zabývali badatelé Jan Antonín Novák, Miloš Jesenský, Robert Leśniakiewicz…  Podivuhodný příběh záhadné dutiny představil veřejnosti popularizátor vědy Václav Cílek a po Měsíční jeskyni stále intenzivně pátrají i další seriózní shromažďovatelé faktů, ale i nejrůznější konspirátoři, snílci a dobrodruzi…

Badatelé, kteří se Měsíční šachtou zabývají, upřednostňují na základě vlastní kombinace faktů většinou každý vlastní lokalitu, kde by se mohla jeskyně nacházet. Nejčastěji předpokládají, že by místem činu popisovaným v Horákově deníku mohla být slovenská Ľubovnianská vrchovina, Levočské vrchy, Belianské Tatry nebo Nízké Tatry.

Vchod do Měsíční šachty ale pravděpodobně ještě nikdo z novodobých pátračů nenašel. Jednou z mála dosavadních stop nalezených přímo v terénu je do skály vyrytý nápis „H. A.“ (Horák Antonín?) a číslice 23 s šesti přeškrtnutými čarami (datum a počet dní strávených v podzemí?), který objevila skupina Waltera Pavliše ve skalní dutině v Belianských Tatrách. Jeskyně, zasypaná množstvím zeminy, ale nikam nevedla. Možné styčné body mezi Horákovými kresbami a skutečností našel na současných leteckých mapách badatel Erik Batysta. Ve vytipované lokalitě na blíže neupřesněném místě na Slovensku už objevil i vchod do podzemí. K Měsíční šachtě ale zatím ještě ani on nepronikl…

Varování

Kniha, kterou držíte v ruce, může být iniciátorem dalších převratných objevů. Možná stačí pouze jinak, než bylo doposud obvyklé, pochopit uvedené souvislosti nebo jen jinak zkombinovat fakta uvedená v textech. Pokud chcete, můžete se o to pokusit. Můžete být první, komu se podaří nalézt vstup do jednoho z nejzáhadnějších míst na světě, které leží kdesi uprostřed Evropy.

Připravte se ale také na to, že se k Měsíční šachtě váže celá řada legend a příběhů, které čtenáře záměrně (?) směřují do slepých uliček, vzájemně si protiřečí a vzájemně se i vylučují. Pravdivé jádro, pokud existuje, je tak pravděpodobně jen velmi nesnadno odhalitelné a už jen orientace v labyrintu stovek na první pohled nesourodých informací je pro novodobé badatele složitá. Poodhalit řád v chaosu by vám mohla pomoci právě tato kniha…

 

Horákův nákres Měsíční šachty – grafický shluk tří základních kreseb

 

Strana 111:

Ted Phillips prolamuje hradbu mlčení

V roce 2015 zveřejnila americká organizace MUFON na svém YouTube kanálu videoreportáž z přednášky badatele Teda Phillipse, který sdělil divákům nové informace o známých i méně známých případech zjevení UFO, ale překvapivě odtajnil i nové, doposud nezveřejněné skutečnost o Měsíční šachtě, ke které se prý váží právě některá zjevení neidentifikovaných létajících předmětů.

„Tohle je má premiéra po všech těch letech pátrání. Je to nejdůležitější věc, které jsem se kdy věnoval,“ zdůraznil nejprve badatel výjimečnost případu. Pro americké diváky ve stručnosti shrnul celý známý příběh Měsíční šachty, ale prozradil jim i skutečnosti, o kterých zatím ani většina odborníků neměla tušení…

 

Strana 115:

Erik Batysta: Našel jsem místo z Horákovy kresby

Neobvyklý způsob pátrání po Měsíční šachtě odstartoval v roce 2015 český badatel Erik Batysta. Zhmotnil tak své zvláštní sny…

Erik Batysta začal v roce 2015 pátrat po ztracené jeskyni tak, že zahájil porovnávání Horákových dodatečných kreseb (reliéf hor, kresba svahu a průřez jeskynním labyrintem) s reálnými detailními leteckými mapami. „Pokryl jsem celý Slovenský stát hustou čtvercovou sítí a pak jsem jednotlivé čtverce analyzoval. Bylo to náročné, ale nenechal jsem se obrovskou plochou Slovenska odradit,“ vysvětlil.

Na první pohled nekonečná mravenčí práce trvající tři roky přinesla ovoce. V blíže neupřesněném slovenském pohoří na blíže neupřesněném místě nalezl badatel konkrétní styčné body mezi kresbami a realitou: tři výrazné geologické útvary, stejně orientovanou šikmou skalní stěnu i stejně esovitě zakřivenou hranici mezi jehličnatým lesem a kosodřevinou…

 

Porovnání Horákovy dodatečné kresby údajného místa činu s vyznačenými styčnými body Erikem Batystou s reálným leteckým snímkem. Zdroj: www.mapy.cz

 

Strana 140:

Byl Antonín Horák nacista?

V roce 2008 se českým a slovenským badatelům z KPUFO překvapivě sám od sebe ozval synovec Antonína Horáka, James Horak z USA. Reagoval na tematicky zdánlivě nesouvisející (?) článek o pražském Golemovi, který čeští experti hromadně rozeslali do světa. Z reakcí Jamese Horaka vyplynulo, že se zajímá nejenom o Golema, záhady obecně, ale že je i příbuzným objevitele nejtajuplnější slovenské jeskyně.

„Můj strýc Antonín Horák objevil jeskyni Měsíční šachta a často se mnou o ní hovořil. Podpořil i několik dobrodružných výprav s cílem ji najít,“ uvedl James Horak. Zdůraznil i výjimečnost strýcova objevu. „Artefakt uvnitř jeskyně je mnohem důležitější, než jsou si všichni, na základě jeho stručného popisu, ochotni připustit,“ upozornil Horákův synovec. Ve svých e-mailech se pak znovu vrátil ke Golemovi, egyptské magii, Knize mrtvých, kletbě Tutanchamonovy hrobky…

James Horak se ve svých e-mailech z USA několikrát vymezil vůči židům. Existuje proto možnost, že by tento odměřený postoj vůči židům mohl být vlastní i celému klanu Horáků. Nepodložená spekulace: objevitel jeskyně Antonín Horák tak mohl být v době druhé světové války i obdivovatelem Adolfa Hitlera a třetí říše…

 

Strana 190:

LEGENDY O PODSVĚTÍ VE STARÝCH CIVILIZACÍCH

V jednotlivých civilizacích věřili lidé prakticky vždy v existenci podzemních říší. Tyto říše jsou většinou obývány zemřelými, ale i božstvy, duchy, démony a nejrůznějšími příšerami. V často detailně a barvitě popisovaných, většinou temných a nepřístupných hlubinách Země se přitom odehrávaly kruté a pro běžné pozemšťany těžko pochopitelné děje. Obvyklým byl poslední soud a následné mučení hříšníků.

Vícero legend překvapivě shodně připomínalo i existenci devíti světů, vše prorůstajícího stromu života, hraniční podzemní řeky s převozníkem umožňujícím pouze jednosměrnou cestu do hlubin a hlídacím zvířetem – psem. Častými obyvateli podzemí byli i hadi a bytosti s rohy…

Scéna z podzemí: staroegyptský poslední soud a vážení srdce. Zcela vpravo sedí na podlaze Amemait, nestvůra s tlamou krokodýla, hřívou lva a tělem hrocha. Někteří badatelé Amemait ztotožňují s tzv. Jezerem plamenů, které mělo staroegyptské podsvětí obklopovat.

 

Strana 350:

Temná historie klanu Horáků

Na základě všech možných dostupných informací sestavil Walter Pavliš rodokmen Horákovy rodiny. Je z něj zřejmé, že řada Horákových příbuzných reálně existovala a že mnozí Horákovi rodinní příslušníci stále žijí. Nejaktivnějšímu českému badateli se podařilo odhalit i existenci mnohých „temných míst“ v historii Horákova klanu. Narazil na rodinné tragédie, případy podivných sebevražd i na cenzurní zásahy ze strany státu…

Rodinný klan Horáků. Zdroj: archiv Waltera Pavliše

 

Strana 332:

2019 – NOVÁ EXPEDICE NA MÍSTO ČINU

Něco se žene

U Martalúzky se dramaticky mění počasí. Severovýchodní úbočí Kráľovy hoľe zahalují mraky, fučí studený vichr, začíná lehce sněžit a v dálce se ozývá hřmění. „Hele, tady na rozcestníku píší, že je to odsud po hřebenech do Smrečiny jen 45 minut cesty,“ kroutí hlavou Jarda a my se divíme s ním. Víme, že nás ještě čekají dlouhé kilometry namáhavého pochodu a udávaná minutáž je zjevným nesmyslem. „To musel namalovat nějaký vtipálek,“ ulevuje si Erik. Na místě se každopádně příliš dlouho nezdržujeme. Prásk! Ohnivý bič zasahujeblízkou kosodřevinu a z temného nebe jako na povel začínají padat místo sněhu první kroupy. Nejprve řídce, vzápětí jako kulometná palba. A neustává…

Cink, cink!

Nasazujeme si kapuce, opouštíme Martalúzku a snažíme se připravit na ještě větší avizovanou hrozbu: na medvědy! Právě tady se jich prý na Slovensku na jednom místě pohybuje nejvíc ve volné přírodě. Cink, cink! třepotám nepřetržitě rolničkou ve ztuhlé dlani a za chůze si s Erikem a Jardou hlasitě povídáme o všem možném, recitujeme praštěné básničky, a dokonce si i chraplavými hlasy zpíváme, což je prý nejjistější metoda, jak nejobávanější slovenské predátory nepřekvapit a držet si je od těla. Vzhledem k úrovni našeho zpěvu by s tím nejspíš souhlasil i Karel Gott. Prásk! PRÁSK! „Hromy“ divo bijů (inu, jsme na Slovensku), větřík (vichřice) pofukuje, z nebe padají trakaře a skrz mraky je vidět jen pár kroků před sebe. Líbí se tu i třísetkilovým chlupáčům?

Nízké Tatry bičují kroupy a pokrývá je sníh a ledová tříšť. Zdroj: Televize Seznam

 

Okolí stezky, po které si to nervózně rázujeme, je krajně nepřehledné, kosodřevinové a borovicové ostrovy mezi Martalúzkou a Smrečinou se střídají s plácky hustě porostlými borůvčím. V neustávajícím krupobití takřka neustále míjíme i kopce balvanů a malé i větší skalky. Kdyby se dva metry před námi objevila šelma, nemáme šanci reagovat.

Setkání s přízrakem

A je to tady! V mlze vlevo od nás se ozývá temné zamručení. Nevidíme nic, ale naše představivost pracuje na plné obrátky a srdce nám bije až v krku…

 

Kniha Měsíční šachta ve vybraných knihkupectvích:

KNIHY DOBROVSKÝ

LUXOR

MARTINUS

ALTEREGO

atd

Kniha Měsíční šachta na webu Nakladatelství XYZ.cz

Kniha Měsíční šachta na webu ALBATROS MEDIA

Kniha Měsíční šachta na webu Databazeknih.cz

Kniha Měsíční šachta na webu CBDB.cz

 

YouTube
Zahady.info

You must be logged in to post a comment Login