adminml

Matematika: ano či ne?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Petra Bajnar: Matematika: ano či ne?

Jedno z nejčastěji diskutovaných témat z oblasti školství je povinná či nepovinná maturita z předmětu, který už tradičně patří ve škole k nejobávanějším, z matematiky.

Smyslem mého článku není dát na tuto otázku odpověď. Spíše se chci na téma výuky matematiky na školách podívat trošku z jiného pohledu než je obvyklé. Svou úvahu bych shrnul do dvou výhrad, které mám k současné podobě školské matematiky.

První výhrada souvisí s tím, že žáci ve školách jsou málo vedeni k tomu, aby matematické dovednosti dokázali aplikovat v jiných oborech, především fyzice. Velmi často se stává, že žák je schopen vyřešit rovnici s neznámou x. Když ale vidí reálnou fyzikální rovnici, ve které jsou různé symboly veličin, tak s její úpravou si již neví rady.

Druhá výhrada souvisí se skladbou učiva matematiky. Bohužel zde nejsou obsaženy celé obory matematiky, které by podle mého názoru nejen měly patřit k všeobecnému vzdělání, ale zároveň by matematiku mohly učinit i mnohem atraktivnějším a přitažlivým oborem pro mnohého, dnes matematice neholdujícího studenta.

V hodinách matematiky se vůbec neučí o zlatém řezu, čísle, které lze najít všude v přírodě i v uměleckých dílech od nejstarších dob. Neučí se o Platonských tělesech, jejichž tvary je možno najít ve strukturách nerostů či hornin. Neučí se ani o moderní teorii chaosu a fraktální geometrii, která daleko přesněji než klasická eukleidovská geometrie popisuje skutečný svět přírody a má i silný odraz v moderním umění díky práci výkonných počítačů. Student matematiky se nedozví nic ani o topologii: tedy Möbiove pásce či Kleinové láhvi, které vyjadřují základní vlastnosti prostoru, které jsou na první pohled nezjevné.

Kdyby se to změnilo a výuka těchto oborů se zařadila do školských osnov, naskytly by se mnohé perspektivy. Například by bylo možné propojit matematiku, informatikou s uměleckou výukou. Žáci by sami objevovali souvislosti mezi matematickými vztahy a jejich znázorněním v podobách grafických děl či hudebních skladeb, jak se o to již dříve snažili Pythagorejci.

Bohužel však o toto směřování matematiky není příliš zájem. Ti, kteří mluví o potřebnosti vzdělávání se v matematice, mluví jen o rozvoji některých racionálních dovedností, nikoliv však o celkové vzdělanosti a hlubšího pochopení světa přírody. Pochopení, ve kterém má matematika, jako nejčistší vyjádření abstrakce své klíčové a nezastupitelné místo.

 

Petr Bajnar

Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění.

 

Blog Petra Bajnara na iDNES: ODKAZ

Osobní stránky Petra Bajnara: ODKAZ

 

O autorovi:

Narodil jsem se roku 1971 v Ostravě. Vystudoval jsem nejdříve SPŠ hutní ve Frýdku-Místku a poté VŠB-TU Ostrava- obor Materiálové inženýrství. Řadu let jsem pracoval v průmyslové sféře. Nejdříve jako technolog v ŽD Bohumín a později jako Zkušební technik v Materiálovém výzkumu ve Vítkovicích.Od roku 2007 působím ve školství. Nejdříve jako učitel odborných předmětů na SPŠ ve Frýdku-Místku a poté jako učitel předmětu ZPV a Ekologie na OA a Hotelové škole v Havířově.

Jsem svobodný a bydlím v krásném podhůří Beskyd ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Ve volném čase se rád toulám přírodou : pěšky, na kole či v zimě na běžkách.  Rád také cestuji. Měl jsem možnost navštívit řadu zemí Evropy a rovněž Izrael a Srí Lanku. Vybrané fotografie z mých cest můžete spatřit především v sekci propojený svět ODKAZ

Hlavním zájmem od dětství bylo pro mě poznávání světa.  Nikdy jsem ničím zvlášť nevynikal, na škole jsem měl jen průměrný prospěch trojkaře. Přesto se pro mně jako dítěti  žáden dárek nevyrovnal dárku v podobě naučné knihy. Chudáci rodiče mi jednou museli pořídit hvězdářský dalekohled, jindy pak mikroskop a nebo v antikvariátu zakoupit deset  osmisetstránkových dílů Dějin světa. A tak v mém dětství ve volném čase fotbal a jiné hry ze spolužáky se střídaly s hodinami věnovanými hledáním odpovědí nad otázkami fungováni přírody a světa.

Když mi bylo 18 let padl komunistický režim který nedovolil publikovat prakticky nic co by odporovalo vládnoucí materialistické ideologii. Začali vycházet různé duchovní knihy  a já při přemýšlení nad jejich obsahem postupně pochopil, že k poznání pravdy nestačí jen použití 5 smyslů a opustil jsem svůj dosud materialistický světonázor. Začal jsem cvičit jógu a hledat pravdu o světě  ve svém nitru. Přestal jsem pít alkohol. Pochopením principu neubližování, který je v základu každé hodnotné duchovní nauky jsem se stal vegetariánem.

V roce 1994 začala vysílat TV Nova  pořad Seance který jsem pravidelně sledoval. Biotronik Tomáš Pfeiffer v něm léčebně působil přes televizní obrazovku a zároveň i odpovídal  na dotazy posluchačů. Začal jsem navštěvovat jeho přednášky, které se stále pravidelně konají v rámci Duchovní univerzity Bytí  a studovat životní filozofii BYTÍ vytvořenou jeho učitelem a zakladatelem biotroniky Josefem Zezulkou. Objevil jsem v ní to co jsem dříve nenašel v žádném jiném duchovním směru- celistvost. Jasně a logicky odpovídala na každou základní filozofickou otázku kterou jsem si kladl ať již se jednalo o vznik vesmíru, zákony osudu, vývoje bytosti či smyslu života. Cesta Zezulkova ovlivnila nejen mé životní názory.Díky Zezulkovi jsem  si uvědomil, že mnohé věci jsou jinak než jsem si dosud myslel. Že smyslem života není být jen šťastný, ale sloužit celku.  Že cesta vývoje je cestou spojení rozumu a citu. Že člověk  nemá jen věřit a upadat do dogmatu, ale být kritický a přijmout až to co důkladně promyslí.  Vím , že jsem zatím stále jen na samém začátku této cesty, cesty která je největším dobrodružstvím života i tím nejkrásnějším co v životě může být- objevování úžasné harmonie a krásy světa.

Petr Bajnar

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Yetti, bigfoot

Pterosauři

Djatlov

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Kuriozity
Skryta 
Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky Legendární reklamy Děs, běs, katastrofy tipy Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Extra

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Islám

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové
Sex

Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login