adminml

Libor Čermák: Pozorování UFO v Itálii – že by i návraty římských bohů?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
ufo-1194320_960_720

FOTO: Ilustrační foto

Že by i návraty římských bohů?

Apeninský poloostrov je jeden z mála poloostrovů, který je z vesmíru nápadný svým tvarem nohy či boty. A právě tady vznikla ve starověku jedna z nejstarších civilizací. A i dnes je tady častý výskyt UFO. Náhoda?

Už ve starověku zde docházelo k tajuplným objevům záhadných jevů na obloze. Tím jsem se podrobněji zabýval už v článku „ Létající objekty ve starověkém Římě?“ A samozřejmě i k údajným haváriím UFO. Zde jsou jednotlivé historické případy?

8. století před naším letopočtem: Řím

Podle spisovatele Petra Fiebaga by se možná mohlo někde pod zříceninami starého Říma objevit štítu podobný předmět, který se podle zdejší legendy v 8. století před naším letopočtem snesl z oblohy a který vyslal římský bůh Mars, otec Romula a Rema. Tehdejší Římané předmětu říkali „zbraň spadlá z nebes“ a k její poctě dokonce vystavěli i chrám.

Zdroj: Fiebag P.: Tisíc a jeden omyl – zkostnatěné názory se začínají bortit, v knížce Däniken E.: Druhá strana archeologie? Dialog, Liberec, 2012, http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=449009

Římská říše

Podle římských kronikářů se zde v té době vyskytovaly jakési létající štíty, kterým byl přisuzován nebeský původ. Nebeské štíty, tedy zbroj, která byla považována za božský či nebeský dar. Jeden z těchto štítů údajně spadl z nebe a jedenáct dalších bylo na příkaz Numy Pompilia zhotoveno podle jeho vzoru. Štíty, pokud víme, tak většinou byly kulaté, tedy diskovité. Jen tak mne napadá, zda to náhodou nemůže být nějaká pravzpomínka na nějakou dávnou havárii létajícího plavidla ve tvaru disku, jaké známe například z moderní doby v četných hlášení o havárii UFO

(Zdroj: Hausdorf H.: Když si bohové hrají na Boha, Brána, Praha 1997, Starověký Řím z pohledu archeoastronautiky), http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=449009

Rok 75 n.l. Římská říše

Bylo vidět kámen, jak se valí ze skály. Pak však vyskočil do vzduchu, kde prý zůstal nějakou dobu a pak dopadl na zem.

(Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991, Starověký Řím z pohledu archeoastronautiky)

28. října 312: Milvojský most

Mělo se to prý stát den před jeho slavnou vítěznou bitvou u Milvojského mostu, která se konala 28. října 312. právě tam císař porazil svého soka Maxentia. Okolo poledne se na obloze nad sluncem měl objevit světelný kříž. Co to bylo? Boží znamení? Halový jev? Nebo snad UFO? Podle švédského geologa Jense Orma a jeho italských spolupracovníků je pravděpodobné, že císař a jeho armáda den před bitvou spatřili efekty spojené s pádem meteoritu. Tento švédský geolog dokonce v Itálii nalezl kráter, který tenkrát meteorit mohl vytvořit a který časově spadá právě do období císaře Konstantina. Mne však napadla jedna věc. Co to muselo být za meteorit, aby se pohyboval tak divně, že jeho dráha vykreslila kříž? Nebylo to spíš něco jiného? Něco, co bychom dnes spíš označili za UFO? Koneckonců kříže na obloze běžně sledujeme i my. Akorát jim obvykle neříkáme kříže, ale letadla.

Zdroj: Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD, http://www.osel.cz/361-meteor-rozhodl-starovekou-bitvu-a-zachranil-krestanstvi.html, http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=487045

Mohly by tedy vést pradávná pozorování UFO včetně jejich havárií i ke vzniku nejrůznějších mytolgií? Samozřejmě. A sledujeme to všude na světě. Ale co je zajímavější. Tato pozorování starověkem neskončila. Naopak. Vyskytují se zde stále, a to i jejich údajné havárie. Nyní předkládám výpis ze své sbírky těch možných italských havárií UFO

18. srpna 1783: Itálie

Ital Tiberius Cavello spatřil ve čtvrt na deset večer podivný malý oblak, pod kterým letělo jakési oválné těleso. To po chvíli explodovalo.

(Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991)

13. prosince 1884: Sorisole

Podle svědectví, jenž je publikované na http://www.cseti.org/crashes/098.htm mělo dojít k jedné z prvních údajných italských havárií UFO 13. prosince 1884. V ten den bylo pozorováno zřícení neznámého tělesa na pole u Sorisole nedaleko Bergama.

Rok 1933

Podle zdroje http://www.cseti.org/crashes/005.htm se objevily dokumenty, které tvrdí, že k další možné údajné havárii UFO na území dnešní Itálie mohlo dojít v roce 1933, v době, kdy zde vládl diktátor Benito Mussolini.

Rok 1974: Savona

Na odkazu http://www.cseti.org/crashes/099-102.htm jsem se dozvěděl o možném sestřelení UFO u Savony, na severu Itálie.

6. března 1994: Guardiaregia

18tiletý Angelo Giambattista z města Guardiaregie si toho dne všiml podivného letícího tmavého objektu oválného tvaru o velikosti 20 až 30 x 4 až 5 metru, který naboural do nedaleké hory.

Zdroj: http://www.cseti.org/crashes/114.htm

6. ledna 1997: Itálie

Tisíce lidí včetně zaměstnanců letiště Leonarda da Vinci, vidělo přeletět zelenou kouli, která se pohybovala na trase: Fogie, Apeniny, Campobasso, Isernie, Řím. Objekt pak podle italského rozhlasu RAI-1 náhle zmizel. Podle této stanice by se mohlo jednalo o raketu nebo vesmírný odpad. Svědci z Practica da Mare však uvedli, že se zřítila do moře. Další svědci zas tvrdí, že dopadla do lesa. Karabinéři potom tento les uzavřeli a po havarovaném UFO bezvýsledně pátrali.

Zdroj: Viděno, natočeno, popsáno: Magazín 2000 č. 10, roč. 97

Druhá polovička ledna 1997: Tarquinia,

V druhé polovičce ledna bylo nad městy Tarquinie, Fiumicin a Vaterbo zpozorováno několik svítících objektů, z nichž jeden pravděpodobně spadl do moře. S těmito objekty pravděpodobně souvisí i další záhada, o které se zmíním v následujícím příběhu

Zdroj: UFO nebo tornádo, Magazín 2000 č. 2, roč. 99

Druhá polovička ledna 1997: Tarquinia, Itálie

V té době se nad borovým lesem mezi Tarquinií, Tuscanií a Montalto di Castro objevil poryv neznámého druhu energie, která poničila les v elipsovém tvaru 400 x 175 m. Nenašel se žádný kráter po dopadu tělesa, Stromy však byly uraženy bodle vzdálenosti od středu. Na okraji byly stromy s uraženými vrcholky, ale v centru by zlomenu 4 – 5 metrů nad zemí. Zjistilo se i zvýšené množství radioaktivity. Všechna vysvětlení vzniku podivné elipsy však selhávají.

Zdroj: UFO nebo tornádo: Magazín 2000 č. 2, roč. 99

30. března 2000: Itálie

Jistý obchodník z provincie La Spezia spatřil zářící objekt, který se rychle řítil k zemi. Měl bílý ohon a jeho pád doprovázely dvě hlasité exploze. Někteří astronomové se domnívají, že by však mohlo jít o pád meteoritu. Ale takové doprovodné jevy?

Zdroj: Viděno, natočeno popsáno, Magazín 2000, č. 18, roč. 2000

594559_article_photo_humanid-ve-tvaru-stredozemniho-more_600x

FOTO: Humanid ve tvaru Středozemního moře (Libor Čermák)

Toto je výpis z mojí sbírky údajných havárií UFO. Jsou to čtyři možné havárie ve starověku a 9 havárií v nové době. Dohromady tedy třináct. Docela zajímavý počet údajných havárií UFO na tak relativně malém prostoru, jako je Itálie. Nemyslíte? Co je sem tak moc přitahuje? Jsou to tedy skutečně návraty starých tzv. bohů? Pravděpodobně ano. Ale napadly mne ještě další zajímavosti, které by je sem mohly přitahovat. Je to především nápadný tvar Apeninského polostrova, který připomíná lidskou nohu. Ale aby tomu nebylo málo, Apeninský poloostrov v tom není vůbec sám. Protože, podíváte-li se na tvar samotného Středozemního moře, zjistíte, že i to má v současnosti jistý konkrétní tvar, který může vypadat jako humanoid (viz můj článek Hádanka: Víte co to je?). Úplně to všechno, jak lákadla pro někoho ze shora. A aby tomu nebylo málo, Itálie je v posledních letech také hojně navštěvovaná i tajuplným jevem obilných agrosymbolů, kdy na přelomu jara a léta snad téměř každoročně soupeří s Anglií v počtu i pestrosti.

594559_article_photo_prima-linie-udajnych-havarii-ufo-v-italii_900x

FOTO: Přímá linie údajných havárií UFO v Itálii (googlemapa, linie: Libor Čermák)

Ale, vraťme se k údajným haváriím UFO. Aby tomu nebylo málo, zkusil jsem si na mapu vynést i některá místa, o kterých se v článku zmiňuji, jako místa údajných havárií UFO. A skutečně zde existuje přímá linie, která spojuje lokality: Guardiaregia – Řím – Tarqinia. A tato linie navíc ukazuje na francouzské Nice nalézající se poblíž italských hranic, kde v roce 1608, když město ještě patřilo Itálii, byla v moři také pozorována oprava podivných objektů, které se tam snesly z oblohy (podrobnosti v mém článku: Dokumenty o středověkých havárií UFO) jsou to všechno jen náhody? A nebo souvislosti, které do sebe zapadají?

Zdroj: http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=594559

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka: ODKAZ

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES: ODKAZ (publikováno s laskavým svolením autora)

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Djatlov

Pterosauři

Yetti, bigfoot

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Skrytá kamera

F1

Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky 
Děs, běs, katastrofy
Legendární reklamy 
Zajímavosti o koních
Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Automodeláři

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Buddha

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové

Sex

Na titulní stranu ZAHADY.INFO si klikněte zde:


Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login