adminml

Libor Čermák: I na území Ruska bylo mnoho údajných havárií UFO

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Kdo četl moje studie o údajných havárií UFO, jistě si všiml, že nejvíc jich bylo na území Spojených států amerických. Ale co na území dnešního Ruska? I tam jich bylo docela dost. Já jsem jich vypátral na čtvrt stovky.

591379_article_photo_ernvhsi_600x

A to dokonce těch z nejstarších dob, které se ukrývají i v nejrůznějších bájích a pověstech.

Když jsem zkoumal, jak se tyto „ruské Roswelly“ rozmístily na plochu současné ruské federace, nabyl jsem dojmu, že se zde soustřeďují do takových určitých oblastí. A tak bych zdejší údajné havárie UFO roztřídil právě do těchto oblastí.

 

1) Oblast havárií UFO – Severozápad

Nejvíc jich zde bylo zřejmě v oblasti poloostrova Kola, Karelie a vůbec ruského severozápadu. Proto jsem se jimi už jednou v jednom dřívějším článku zabýval. Článek se jmenoval „Souvisí spolu havárie UFO a egyptské pyramidy?“, a to proto, že tato oblast leží na stejném poledníku jako Egypt.

A tak připomenu, že šlo o tyto údajné havárie:

1928: Šuknavolok, Karelie,

27.února 1961: Karelie, SSSR

1977: jezero Kemsk, oblast Voloďa,

rok 1981: poloostrov Kola

1985: poloostrov Kola

srpen 1987: Menšegorsk

Podrobnosti o těchto haváriích jsem již napsal ve výše zmíněném článku „ Souvisí spolu havárie UFO a egyptské pyramidy?“, tak jsem je psát už po druhé nebudu, aby se článek zbytečně neprodlužoval. Do této oblasti bych ale ještě přidal i takové havárie, které se měly odehrát i v okolí těchto poloostrovů:

15. srpna 1663: Robozero

Místní pravoslavný klášter sv. Cyrila vznikl na paměť dosud neobjasněné události, kdy se v tento den těsně před polednem ozval ochromující rachot. Řítila se sem koule o velikosti 40 – 50 metrů, která před sebe vysílala dva jasně zářící paprsky. Koule nakonec spadla do místního jezera. Jenomže se stalo, že předmět hořel i ve vodě a spolu s ním hořela plocha jezera o velikosti cca 150 metrů. Po hodině se prý ze žáru oddělily dvě menší koule a odlétly pryč. Potom oheň pomalu ustával, ale po třiceti minutách se plameny znova objevily a ještě vyšší. Hořely asi hodinu, kdy definitivně uhasly. V několika dalších dnech pak robozerské jezero pokrývala nahnědlá páchnoucí skvrna připomínající šupinky rzi. Objevilo se mnoho hypotéz, co se zde skutečně stalo od fata morgány, meteorit, kulový blesk, oblak ionizované plazmy ze Slunce, ale žádná není uspokojující. Místní obyvatelé si tehdy mysleli, že do vody spadl Boží anděl. Dokonce někteří se ho pustili na lodičkách zachránit, ale žár byl příliš veliký, aby tam dojeli. A tak musíme tento případ klasifikovat jako havárii neidentifikovaného létajícího tělesa.

Zdroj: Červinka V., Ohnivá koule ve vodě, Magazín 2000 záhad č. 10, ročník 2006

1977: jezero Kemsk, oblast Voloďa

Tehdy se nad hladinou jezera objevil podivný ohnivý neidentifikovatelný létající objekt, který se nad něj vznesl. Najednou se však zdálo, že explodoval a ve vzduchu po něm zbylo množství „zlatých kapek“, které bylo vidět na několik kilometrů.

Zdroj: Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999

Před rokem 1976: řeka Vaška, Komijská autonomní republika

Místní rybáři tam při lovu narazili na podivný kus kovu. Byl velký jako pěst , vyzařovalo z něj bílé světlo a při nárazu o jiný kámen z něj lítaly záblesky. Podle chemické analýzy se skládal z následujících prvků: cer, lanthan, neodym, stopy železa, magnézia, uranu a molybdenu. Kupodivu zde chyběl jeden oxidační stupeň železa, což je v rozporu s tím, že by hrouda vznikla na Zemi, kde železo oxiduje ve všech stupních. Dále se zde nevyskytovala nečistota v podobě uhlíku a sodíku, bez které na Zemi nic vyrobit nelze.

Zdroj: Lenková J., Šiška V., Mackerle I., Zeman J.,: Velká kniha otázek a záhad, Regia, Praha 2002

Zdroj: http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=302023

 

2) Oblast havárií UFO – Jihovýchod

591379_article_photo_udajne-havarie-ufo-jihovychod-ruska_900x

FOTO: Údajné havárie UFO ̈(jihovýchod Ruska) (google. com/maps)

Zdroj: http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=591379

Další oblastí, která z nějakých důvodů přitahuje údajné havárie UFO je jihovýchodní výběžek mezi Vladivostokem a Chabarovskem, tedy Přímořská oblast a její okolí. Tady bych s zmínil o těchto údajných haváriích UFO:

před 1. světovou válkou: Biki

Lovci z kmene Udege v okolí města Bikin údajně několikrát spatřili neidentifikovatelné létající objekty. Byly to tři zářící body, které se pohybovaly vzduchem i po zemi. Jednou přelétal oblohu objekt podobný kulovému blesku a za sebou zanechával čáru. Vypráví se, že z něj vypadlo něco, co místní považovali za „ohnivou lebku“, která měla nepříznivé biologické a fyziologické účinky na lidský organismus, neboť lidé, kteří v jejím okolí bydleli se nemohli pohnout. Dokonce voda se v blízkosti této lebky začala ihned vařit.

Zdroj: Ruská říše a záhady Magazín 2000, č. 22, ročník 1999, Etna, Praha

Rok 1947: pohoří Sichote-Alin

Roku 1947 tady spadly podivné meteority. Jeden z nich měl tvar dokonalé pyramidy a byl plný otvorů. Kromě toho obsahoval ještě podivné kapičky, které připomínaly křemen. Ty vylétaly i z kráteru, který meteorit způsobil. Když se k nim jednou přiblížil pes, byl jednou z nich zasažen a pošel. Očitým svědkem nálezu byl E. Grebeňuk ze Sovětské akademie věd.

Zdroj: Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999, http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=302023

24. srpna 1978: Chabarovsk

Vladivostocký časopis Priroda, uveřejnil zprávu Alexandra Rempela, který v něm psal o ohnivém objektu, který v noci přeletěl nad Chabarovskem. V průměru měl asi jeden a půl metru a vydával syčivý, až hvízdavý zvuk. Pak se pomalu snesl na zem a vzplanul. Půda, ačkoliv byla nasáklá vodou, tak začala hořet. Byly nalezeny úlomky vypadající jako děravé kusy uhlí a materiál podobný sklu.

Zdroj: Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999

29. ledna 1986: Dalněgorsk

29. ledna 1986 přeletěla přes město načervenalá koule a pak nad 611 metrů vysokém kopci Izvestkovaja nejprve sebou jaksi cukla a pak ztroskotala. Podle svědků spadla dolů jako kámen. Objekt měl asi tři metry v průměru a jeho barva připomínala hořící nerezovou ocel. Dva dny po události vyšetřoval na místě havárie Valerij Dvoužilnyj, vedoucí dálnovýchodní komise pro neobvyklé jevy. I přesto, že hustě sněžilo, tak tam, kam objekt spadl, žádný sníh nebyl. Všude byly jen částečky stříbrného kovu. Někde, jako kdyby postříkaly zdejší skály, jinde vytvořily ztuhlé kuličky. Ukázalo se že nalezený kovový materiál má velmi podivnou strukturu Ta byla tvořena velice slabými olověnými vlákny, které byly propleteny dalšími slabými drátky ze zlata. Technologie, kterou by se dala takováto struktura vyrobit, neexistuje. Chemické složení kuliček bylo následující: železo s přísadami hliníku, manganu, niklu, chrómu, wolframu a kobaltu. Další zvláštností byl pokus, kdy se látka tavila ve vakuu. Došlo totiž ke zmizení zlata, stříbra a niklu a naopak se objevil molybden, jenž zde předtím vůbec nebyl. Místo havárie bylo poté i několikrát navštíveno neidentifikovatelnými létajícími objekty. Ale co zde spadlo, o tom se zatím můžeme jen dohadovat.

Zdroj: : Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999, http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=302023

 

3) Oblast havárií UFO Jihozápad (Kavkaz a okolí):

Kavkaz v řeckých bájích

Zajímavou zvláštností je orel Ethon neboli Aethon z báje o Prométheovi. Ten který mu na skále vyklobával játra. Jeho jméno pochází z řeckého slova „aithôn“, což v překladu znamená „spálený“, „planoucí“ či „zářící“. Hodně zvláštní orel, nemám-li pravdu. Byl snad tento orel spíš nějakou létající technologií než obyčejným ptákem? Podle některých zdrojů, to vůbec nebyl žádný obyčejný pták, ale potomek dvou nestvůr Typhona a Echidny. Jeho sourozenci tedy byly takové postavy antických bájí, jako jsou: vícehlaví psi Kerberos a Orthos, Hydra, Chiméra, Sfinga či Skylla a další. Tedy většinou samí hybridi či mutanti. Vznikl tedy orel Ethon v nějaké biologické laboratoři? Nebo snad dokonce v letecké továrně mimozemšťanů? A když ho pak zabil hrdina Héraklés, čímž Prométhea vysvobodil, co když tím vlastně ve skutečnosti zneškodnil nějakou mimozemskou technologii?

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9theus, http://en.wikipedia.org/wiki/Aethon, Archeoastronautické indicie v báji o Prométheovi, http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=469014

6. března 1983: Ordžonikidz

Jednotky protivzdušné obrany pozorovaly nejprve na radaru UFO a později proti němu odpálily řízenou střelu. Ta tento objekt kuželovitého tvaru zasáhla. Kolem šla skupina turistů z Moskvy, jejichž členové vyprávěli, že se i dostali dovnitř, ale nic tam nenašli. Do pátrání se pak zapojili i ufologové, kteří na místě objevili imitaci pro natáčení filmu. To rozhořčilo onu skupinu turistů, kteří tvrdili, že tam žádná filmová kulisa nebyla, ale že to byla skutečná kosmická loď. A tak se do oblasti vrátili, ale už tam nic nebylo. O této havárii se dosud spekuluje zda se skutečně udála a ne. Ale co ty pověsti o zasažení neznámého objektu řízenou střelou?

Zdroj: Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999

14. března 1998: Novovoronežská elektrárna

Ruskou armádou bylo sestřeleno i další jakési „padající hořící těleso“, které se přiblížilo k Novovoronežské jaderné elektrárně. Celá oblast pak byla uzavřena. Oficiální zprávy vysvětlovali tuto příhodu jako sestřelení letadla An-26, jenomže bylo z jištěno, že všechna letadla v okolí se vrátila v pořádku a nikdo žádné letoun nepohřešuje.

Zdroj: Šafařík L.: Katastrofy UFO v SSSR, www.ufo.cz , http://www.spirit.cz/index.php/zdravi/zivotni-styl/743-katastrofy-ufo-v-sssr–v15-743

 

4. Oblast havárií UFO Jih

1957: Kištim, Čeljabinská oblast, SSSR

I u ruské Kištimi údajně havarovalo UFO. Krátce nato objevila jedna starší žena něco jako skřítkovi podobné stvoření. Bylo humanoidní, mělo bílé vodnaté oči a obrovské čelo. Avšak nemělo uši. Bylo bez sexuálních orgánů a místo rukou mělo pařáty. Bytost však krátce nato zemřela a byla uchována v mrazírně místní policie.

Zdroj: Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999, http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=375337

3. listopadu 1968: Sverdlovsk, SSSR

Podle ruského ufologa Benjamina G. Verešagina bylo pozorováno pět koulí, které manévrovaly nad tehdejším Sverdlovskem. Jeden objekt se přitom zřítil nedaleko města do lesa, následkem čeho vznikla ohlušující exploze. Nejprve se myslelo, že se jedná o neštěstí v místím skladu obilí, ale když jeden rolník objevil matně zelený, asi pět metrů široký kovový kotouč, vedlo to k okamžitému vojenskému zásahu. Údajně byla nalezena i podivná malá bytost a následně pitvána.

Zdroj: Dokonalý dokument nebo podvod? , Magazín 2000, č. 3, roč. 1999)

Heseman M.: UFO je realitou II, díl, Magazín 2000 č. 4, roč. 1999

Zdroj: http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=294319

1989: přístav Nida, Ťumenská oblast, tehdejší SSSR

Během série pozorování UFO nad západní Sibiří došlo k údajné havárii UFO zahaleného plameny. Podle západních zdrojů se tam podařilo sovětské armádě získat jak havarovaný objekt, tak těla posádky.

Zdroj: Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999

Zdroj: http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=375337

 

5. Oblast havárií UFO Sibiř

Jakutsko (v legendách jakutských šamanů)

Arnošt Vašíček uvádí v knize Záhady Orientu překlad brněnského etnologa Ondřeje Pivody prastarého eposu jakutských šamanů Oloncha o Ňurgunu Booturovi. Tam se například píše toto:

Z výšky nebes stříkalo světlo,

Jak když letí meteor –

v letu rozhazuje jiskry,

ostrá křídla řízla vzduch.

Slétlo z výšky černé cosi –

sako kůže z medvěda,

s tlapami jak lidské ruce

huňaté a děsivé.

Na široká dvůr to padalo

jako skála kamenná,

vybouchlo to v záři ohně

a rozlétlo v samý prach.

Příběh dále pokračuje setkáním hrdiny s hrozně vypadající bytostí. A tak se domnívám, co když je to další prastarý příběh, který vypráví o další možné prehistorické havárii UFO?

Zdroj: Vašíček A.: Záhady Orientu, Mystery film, Ostrava, 2013 http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=469014

Sibiř, Jakutsko, legendy Sibiřanů

Podle staré legendy Sibiřanů v Jakutsku proti sobě kdysi dávno jejich bohové na nebi uspořádali jakousi mýtickou bitvu. Mohli to být například mimozemšťané? A jsou snad pozůstatkem po této bitvě tajuplné kovové budovy, kterým se podle jejich tvaru obráceného hrnce říká kotle? Mají být veliké 5-10 metrů a jsou z kovu červené barvy. Jsou ukryty hluboko v sibiřské tajze a každému kdo se k nim přiblíží, hrozí záhadná nemoc, nebo dokonce smrt. O tom se osobně přesvědčil i český badatel Ivan Mackerle, jenž sem v roce 2006 uspořádal průzkumnou expedici. Jeho expedice nalezla jezera v přesně v kruhovém tvaru. Na jejich dnech se nalézalo něco tvrdého a hladkého, v jednom případě i zaoblená kopule. Šlo snad skutečně o kotle, které se vlivem podmáčené půdy ponořily pod terén?

Zdroj: Kotle ze Sibiře: Jde o havarované mimozemské stroje? Článek v publikaci Mimozemšťané mezi námi, Enigma, RF Hobby, Praha 2014, http://www.mackerle.cz/udoli-smrti, http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=445410

30. června 1908: Tunguzská katastrofa

Samostatnou kapitolou je tzv. Tunguzská katastrofa, kterou jsem se zabýval v článku „Výročí dvou záhadných havárií“. Podle mého názoru je to pravděpodobně nejslavnější takováto dosud nevyřešená událost, která se odehrála na území současného Ruska. Pro podrobnější informace si zas můžete kliknout na výše uvedený odkaz.

1979: Žigansk, Jakutsko

V roce 1979 byl na údajně u Žigansku nalezen zvláštní talířovitý objekt. Ten byl dopraven do tajné laboratoře na základně Tomsk-7, kde bylo údajně nalezeno zařízení na jadernou energii. Sověti samozřejmě vše o nálezu popřeli. Ale v roce 1990 ruští ufologové zjistili, že i v té době výzkum podivného objektu stále pokračoval.

Zdroj: Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999

1979: Ural

Podobný objekt jako v předešlém případě byl prý nalezen i v roce 1979 na severu pohoří Ural.
Zdroj: Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999

Červenec 1989: Sibiř

Další zmínku o údajné havárií UFO jsem nalezl na www.ufoevidence.org. Údajně zde došlo k nálezu devíti ještě žijících neznámých bytostí.

Zdroj: http://www.ufoevidence.org/documents/doc1683.htm

Takže, když to shrnu, Tak ani největší země světa není nijak zproštěna od podivných událostí, které se nazývají „údajné havárie UFO“. A tak se ptám: pokud stále něco ještě tají americká armáda, co asi budou mít o tomto fenoménu zde, na bývalé opačné frontě studené války a na druhé straně bývalé železné opony?

 

Související články a další studie údajných havárií UFO:

Když se svědky havárie UFO stanou i děti

Opět doplňuji další historické havárie UFO

Kdy dochází nejčastěji k haváriím kulových UFO?

Souvisí španělské havárie UFO s geometrií Pyrenejského poloostrova?

Co to padalo nad Německem, Rakouskem a Švýcarskem?

Některé datumy havárií UFO jsou zvláštní

Další historické havárie UFO

Jsou tyto havárie UFO neúspěšné návraty anunnakiů a islámských džinů?

Kdy dochází nejčastěji k haváriím kulových UFO?

Souvisí španělské havárie UFO s geometrií Pyrenejského poloostrova?

Souvisí spolu havárie UFO a egyptské pyramidy?

Souvislosti afrických havárií UFO

Geometrie texaských havárií UFO

Zvláštní záhada německých havárií UFO

Jak prý vypadají mimozemšťané?

Co vše by mohly být havárie UFO?

Historie je plná havárií UFO

Dopadlo to jako u Roswellu

Kolik už zahynulo mimozemšťanů při haváriích UFO?

Jihoamerické havárie UFO

Jsou to návraty antických bohů?

Měsíc ovlivňuje i havárie doutníkových UFO

Z čeho jsou vyrobená UFO?

Jak ovlivňuje Měsíc havárie létajících talířů?

Jak velké jsou létající talíře?

Záhadné písmo z havárií UFO

Skandinávské havárie UFO

Vesmírné havárie neidentifikovaných létajících objektů

Ovlivňuje Měsíc havárie UFO?

Havárie údajných UFO vytváří indiánský symbol míru

Havárie UFO v jihozápadních USA tvoří podivný obrazec!

Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO?

Údajné havárie UFO na území Velké Británie

Došlo už na našem území k havárii UFO?

Jak jsem nalézal časové souvislosti mezi haváriemi UFO

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Výročí dvou záhadných havárií

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka: ODKAZ

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES: ODKAZ (publikováno s laskavým svolením autora)

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Djatlov

Pterosauři

Yetti, bigfoot

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Skrytá kamera

F1

Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky 
Děs, běs, katastrofy
Legendární reklamy 
Zajímavosti o koních
Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Automodeláři

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Buddha

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové

Sex

Na titulní stranu ZAHADY.INFO si klikněte zde:


Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login