adminml

Jsou mikrovlnné trouby opravdu zdravotně neškodné?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Petr Bajnar: Jsou mikrovlnné trouby opravdu zdravotně neškodné?

Mikrovlnná trouba je dnes standardní součásti vybavení většiny českých domácností. Je ceněna především díky úspoře času při ohřevu potravin.

Je však opravdu tak zdravotně bezpečná, jak tvrdí především výrobci tohoto zařízení? Hledáním odpovědi na tuto otázku bych chtěl věnovat tento článek.

Ohlédnutí do historie

Počátky mikrovlnné trouby sahají do doby druhé světové války. Nacistické Německo hledalo způsoby, jak v polních podmínkách válečného tažení urychlit a zefektivnit zpracování potravin. V rámci tohoto výzkumného projektu vyvinuli Němci první zařízení na mikrovlnný ohřev.

Po válce se začali o německé výzkumy zajímat Američané i Rusové. Zatímco však Američané začali později mikrovlnné trouby komerčně vyrábět, Sovětský svaz použití mikrovln pro ohřev potravin v roce 1976 zákonem na svém území zakázal. Stalo se tak na základě výzkumů sovětských vědců, kteří varovali před zhoubnými účinky mikrovlnných zařízení na kvalitu potravin a zdraví člověka.

Jistě vás napadne otázka. Jak je možné, že podobné varování nevydali vědci na Západě? Odpověď se skrývá v příběhu švýcarského vědce Dr.Hanse Ulricha Hertela, zabývajícího se otázkami výživy. V roce 1991 zveřejnil výsledky výzkumu, ze kterého vyplývalo, že konzumace jídel ovlivněných mikrovlnným zářením se projevuje negativně ve složení krve a zhoršení řady fyziologických funkcí u jejich konzumentů. Po zveřejnění zprávy úřady okamžitě zareagovaly. V roce 1993 byl dr. Hertel rozhodnutím švýcarského soudu odsouzen za poškozování obchodních zájmů a bylo mu zakázáno publikovat jakékoliv výsledky, které by tvrdily, že mikrovlnná zařízení ohrožují lidské zdraví.

Je tedy zřejmé, že v tržní ekonomice existuje silná průmyslová lobby výrobců těchto zařízení, která až do současnosti brání zveřejňování výzkumů, které by ohrožovaly její komerční zájmy.

Trocha teorie

Problém mikrovlnek není v tom, že by se potraviny vysušovaly, nebo je dělaly radioaktivními. Je v narušení struktury organických makromolekul, ze kterých se každá potravina skládá.

Je důležité si uvědomit, že mikrovlnný ohřev se uskutečňuje jiným mechanismem, než klasické způsoby ohřevu spojené s přenosem tepla vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí), tepelným zářením (radiací). Jeho podstatou je působení střídavého vysokofrekvenčního elektromagnetického pole na elektrické dipóly. Ty představují elektricky polarizované molekuly, jako jsou i molekuly vody, které mají ve své struktuře kladně a záporně nabitou část.

Ve vysokofrekvenčním poli začnou dipólové molekuly vibrovat obrovskou rychlostí milionů cyklů za sekundu. Přitom narážejí do okolních molekul a předávají jím část své kinetické energie. Důsledkem je rychlý ohřev látky a také její destrukce. Část organických molekul mění svojí strukturu, nebo podléhá nezvratnému rozkladu. Potravina tak ztrácí svou původní biologickou hodnotu a zároveň v ní vznikají různé škodlivé látky.

Vliv mikrovln na kvalitu potravin

Výzkumy vlivu mikrovlnného záření na kvalitu potravin provedené sovětskými i západními vědci prokázaly tyto změny ve složení potravin:

-Snížení výživné hodnoty potravin: Dochází k snížení nutriční hodnoty potravin o 60-90%. Nastává poškození vitamínů B,C a E a dalších látek jako jsou alkaloidy, glykosidy, galaktosidy či nitrolosidy.

-Tvorba karcinogenů: Část organických látek jako jsou některé aminokyseliny, glykosidy či alkaloidy se při ohřevu v mikrovlnce mění v nebezpečné karcinogeny.

-V kojenecké směsi ohřívané v mikrovlnce konvertují určité transaminokyseliny na své syntetické cisisomery. Syntetické izomery, ať už cisaminokyseliny či mastné kyseliny, nejsou biologicky aktivní. Mimo to aminokyseliny L-proline konvertují na své d-isomery, známé neurotoxické (nervové) a nefrotoxické jedy (zasahují ledviny).

Vliv konzumace potravin ohřívaných v mikrovlnce na zdraví člověka

Dr. Hertel došel na základě srovnání rozborů krve pokusné skupiny lidí, která jedla stravu mikrovlně upravenou se skupinou konzumující jídlo upravené klasickým způsobem k následujícím závěrům:

-Konzumace mikrovlnami ovlivněné stravy snižuje obsah hemoglobinu v krvi a vede ke zhoršení poměru mezi hodnotou zdravého a škodlivého cholesterolu u strávníka.

-Nastává výrazný krátkodobý nárůst koncentrace lymfocytů signalizující patogenní vlivy po konzumaci mikrovlnami ovlivněné stravy ve srovnání s jiným typem úpravy.

-Ukázalo se vysoce významné spojení mezi množstvím mikrovlnné energie použité k přípravě testovacích jídel a silou vyzařování luminiscenčních baktérií, přidaných do krevního séra testovaných osob.

Důsledkem těchto krevních změn je snížená přirozená odolnost organizmů, zažívací problémy a vyšší riziko nádorových onemocnění hlavně trávicího traktu.

Vliv mikrovlnného záření na zdraví člověka

Mikrovlnné záření je elektromagnetické vlnění nacházející se frekvenčně mezi tepelným infračerveným zářením a radiovými vlnami. Stejný typ vlnění se používá i v mobilních telefonech a wifi sítích.

Přitom byla prokázána řada jeho škodlivých účinků na lidský organismus. Vyjmenoval bych několik z nich:

-Změna bioelektrických potenciálů na buněčných membránách vedoucí ke změně jejich propustnosti pro škodlivé látky

-Snížení celkové vitality organismu.

-Zhoršení imunity organismu.

-Stavy spojené s podrážděnosti, poruchy paměti a koncentrace, nechutenství a poruchy spánku.

-Negativní vlivy na trávení a činnost srdce.

U správně fungující mikrovlnné trouby je intenzita mikrovlnného záření mimo vlastní pracovní prostor minimalizována. Jinak tomu je však v případě porouchané trouby, kdy může být tato ochrana narušena.

Závěr

Ve společnosti existují dva názory na mikrovlnky. Na jedné straně jsou tu ti, kteří jí považuji za naprosto zdravotně neškodnou. Na druhé straně jsou tu ti, kteří v ní vidí zdravotní nebezpečí. Já patřím do druhého tábora. Proto doma mikrovlnku nemám a ani si jí nehodlám pořídit. Jídlo upravené v mikrovlnce jím jen výjimečně, když nemám jinou možnost stravování.

Zdroj: Prokázané nebezpečí užívání mikrovln

 

Petr Bajnar

Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění.

 

Blog Petra Bajnara na iDNES: ODKAZ

Osobní stránky Petra Bajnara: ODKAZ

 

O autorovi:

Narodil jsem se roku 1971 v Ostravě. Vystudoval jsem nejdříve SPŠ hutní ve Frýdku-Místku a poté VŠB-TU Ostrava- obor Materiálové inženýrství. Řadu let jsem pracoval v průmyslové sféře. Nejdříve jako technolog v ŽD Bohumín a později jako Zkušební technik v Materiálovém výzkumu ve Vítkovicích.Od roku 2007 působím ve školství. Nejdříve jako učitel odborných předmětů na SPŠ ve Frýdku-Místku a poté jako učitel předmětu ZPV a Ekologie na OA a Hotelové škole v Havířově.

Jsem svobodný a bydlím v krásném podhůří Beskyd ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Ve volném čase se rád toulám přírodou : pěšky, na kole či v zimě na běžkách.  Rád také cestuji. Měl jsem možnost navštívit řadu zemí Evropy a rovněž Izrael a Srí Lanku. Vybrané fotografie z mých cest můžete spatřit především v sekci propojený svět ODKAZ

Hlavním zájmem od dětství bylo pro mě poznávání světa.  Nikdy jsem ničím zvlášť nevynikal, na škole jsem měl jen průměrný prospěch trojkaře. Přesto se pro mně jako dítěti  žáden dárek nevyrovnal dárku v podobě naučné knihy. Chudáci rodiče mi jednou museli pořídit hvězdářský dalekohled, jindy pak mikroskop a nebo v antikvariátu zakoupit deset  osmisetstránkových dílů Dějin světa. A tak v mém dětství ve volném čase fotbal a jiné hry ze spolužáky se střídaly s hodinami věnovanými hledáním odpovědí nad otázkami fungováni přírody a světa.

Když mi bylo 18 let padl komunistický režim který nedovolil publikovat prakticky nic co by odporovalo vládnoucí materialistické ideologii. Začali vycházet různé duchovní knihy  a já při přemýšlení nad jejich obsahem postupně pochopil, že k poznání pravdy nestačí jen použití 5 smyslů a opustil jsem svůj dosud materialistický světonázor. Začal jsem cvičit jógu a hledat pravdu o světě  ve svém nitru. Přestal jsem pít alkohol. Pochopením principu neubližování, který je v základu každé hodnotné duchovní nauky jsem se stal vegetariánem.

V roce 1994 začala vysílat TV Nova  pořad Seance který jsem pravidelně sledoval. Biotronik Tomáš Pfeiffer v něm léčebně působil přes televizní obrazovku a zároveň i odpovídal  na dotazy posluchačů. Začal jsem navštěvovat jeho přednášky, které se stále pravidelně konají v rámci Duchovní univerzity Bytí  a studovat životní filozofii BYTÍ vytvořenou jeho učitelem a zakladatelem biotroniky Josefem Zezulkou. Objevil jsem v ní to co jsem dříve nenašel v žádném jiném duchovním směru- celistvost. Jasně a logicky odpovídala na každou základní filozofickou otázku kterou jsem si kladl ať již se jednalo o vznik vesmíru, zákony osudu, vývoje bytosti či smyslu života. Cesta Zezulkova ovlivnila nejen mé životní názory.Díky Zezulkovi jsem  si uvědomil, že mnohé věci jsou jinak než jsem si dosud myslel. Že smyslem života není být jen šťastný, ale sloužit celku.  Že cesta vývoje je cestou spojení rozumu a citu. Že člověk  nemá jen věřit a upadat do dogmatu, ale být kritický a přijmout až to co důkladně promyslí.  Vím , že jsem zatím stále jen na samém začátku této cesty, cesty která je největším dobrodružstvím života i tím nejkrásnějším co v životě může být- objevování úžasné harmonie a krásy světa.

Petr Bajnar

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Djatlov

Pterosauři

Yetti, bigfoot

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Skrytá kamera

F1

Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky 
Děs, běs, katastrofy
Legendární reklamy 
Zajímavosti o koních
Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Automodeláři

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Buddha

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové

Sex

Na titulní stranu ZAHADY.INFO si klikněte zde:


Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login