adminml

Je morálka překážkou úspěchu?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Petr Bajnar: Je morálka překážkou úspěchu?

Asi každý člověk někdy v životě zažil morální dilema. Na jedné straně se náhle objevila možnost rychlého osobního prospěchu. Na straně druhé morální normy a vlastní svědomí.

Otázka morálky v životě zaměstnává nejen filozofy, ale v podstatě každého člověka přinejmenším od počátku civilizace. Při úvahách na toto téma hraje důležitou roli filozofické, respektive náboženské přesvědčení dotyčného.

Pokud bych byl ateista, pak bych jednoduše odpověděl, že morálka je něco, co můj život zbytečně svazuje. Vždyť pokud existuje jen materiální svět a můj život je ohraničen pouze okamžikem zrození a smrti, tak jakékoliv mé jednání je beztrestné, pokud jej neodhalí orgány světské spravedlnosti. Usoudil bych, že ve všudypřítomném konkurenčním boji má bezesporu výhodu ten člověk, který jedná bez morálních skrupulí. Blízkému člověku, který by mně žádal o radu, jak být v životě úspěšným bych doporučil pěstovat pokrytectví. Lidé totiž stále ještě mají ve své většině v povaze morální sentimenty a tak otevřené přiznání zbytečnosti morálních zásad ani v dnešní převážně cynické společnosti nikomu usilujícímu o úspěch v životě neprospěje. Naopak pro úspěch je velice výhodné pěstování vnější masky morálně citlivé osobnosti a zároveň cílené jednání řízené heslem „účel světí prostředky“.

Já však ateista nejsem. Jsem přesvědčen, že vedle hmotného světa existuje i svět duchovní. Že máme všichni za sebou již mnoho životů v lidském rodu a řada životů nás ještě čeká. Že vše v přírodě podléhá zákonu odrazu, díky kterému vše dobré či špatné co v životě uděláme, se nám dříve či později vrátí. Proto by má rada byla jiná a zněla asi tak: Každý momentální prospěch získaný nečestným jednáním, bude jednou velmi draze vykoupen budoucím strádáním. Je velmi nevýhodné jednat v životě nemorálně. Naopak morální jednání je nejen výhodné s ohledem na vlastní svědomí, ale i pro šťastný a úspěšný život v dlouhodobější perspektivě.

Zaznělo by zde ale ještě jedno důrazné ALE! Rozhodně by nebylo správné žít mravně jen z vypočítavosti v očekávání budoucích odměn. Ty se jistě mohou dostavit, ale člověka, který je morálně nepevný, dříve či později nakonec zkazí. Můžeme to krásně vidět na části naší zlaté mládeže, která má vše po čem touží, ale místo toho, aby to využila k dobru, prospěch všech, výhodných podmínek jen zneužívá, čímž si připravuje těžký příští osud.

Doporučil bych tedy dotyčnému tazateli, to co je pro nás všechny to nejtěžší. To je práci na sobě, na svém nitru. Tak aby jeho morální skutky plynuly ne z vypočítavosti, ale z přirozenosti. To není možné bez poznání, ale ne pouze rozumového, ale i citového. Poznání, jehož výsledkem je pochopení řádu vesmíru a života a postupné ztotožnění s ním. Asi tak jak jej vyjádřil známou větou jeden významný novověký filozof, kterou a to mi odpusťte, nebudu citovat úplně přesně: „Vnímám hvězdné nebe nad hlavou a mravní zákon v nás“.

V životě není jistě nic jen černé, nebo bílé. A tak existuje řada ateistů, kteří jednají vysoce eticky. A zároveň i řada duchovních jejichž morální profil je velice pochybný. Přesto je čisté nedeformované náboženství pro naší životní cestu významnou pomocí. Protože vede člověka k výše zmíněné práci na sobě, která je jedinou cestou ke skutečné vnitřní morálce a tím i k rozkvětu všeho.

 

Petr Bajnar

Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění.

 

Blog Petra Bajnara na iDNES: ODKAZ

Osobní stránky Petra Bajnara: ODKAZ

 

O autorovi:

Narodil jsem se roku 1971 v Ostravě. Vystudoval jsem nejdříve SPŠ hutní ve Frýdku-Místku a poté VŠB-TU Ostrava- obor Materiálové inženýrství. Řadu let jsem pracoval v průmyslové sféře. Nejdříve jako technolog v ŽD Bohumín a později jako Zkušební technik v Materiálovém výzkumu ve Vítkovicích.Od roku 2007 působím ve školství. Nejdříve jako učitel odborných předmětů na SPŠ ve Frýdku-Místku a poté jako učitel předmětu ZPV a Ekologie na OA a Hotelové škole v Havířově.

Jsem svobodný a bydlím v krásném podhůří Beskyd ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Ve volném čase se rád toulám přírodou : pěšky, na kole či v zimě na běžkách.  Rád také cestuji. Měl jsem možnost navštívit řadu zemí Evropy a rovněž Izrael a Srí Lanku. Vybrané fotografie z mých cest můžete spatřit především v sekci propojený svět ODKAZ

Hlavním zájmem od dětství bylo pro mě poznávání světa.  Nikdy jsem ničím zvlášť nevynikal, na škole jsem měl jen průměrný prospěch trojkaře. Přesto se pro mně jako dítěti  žáden dárek nevyrovnal dárku v podobě naučné knihy. Chudáci rodiče mi jednou museli pořídit hvězdářský dalekohled, jindy pak mikroskop a nebo v antikvariátu zakoupit deset  osmisetstránkových dílů Dějin světa. A tak v mém dětství ve volném čase fotbal a jiné hry ze spolužáky se střídaly s hodinami věnovanými hledáním odpovědí nad otázkami fungováni přírody a světa.

Když mi bylo 18 let padl komunistický režim který nedovolil publikovat prakticky nic co by odporovalo vládnoucí materialistické ideologii. Začali vycházet různé duchovní knihy  a já při přemýšlení nad jejich obsahem postupně pochopil, že k poznání pravdy nestačí jen použití 5 smyslů a opustil jsem svůj dosud materialistický světonázor. Začal jsem cvičit jógu a hledat pravdu o světě  ve svém nitru. Přestal jsem pít alkohol. Pochopením principu neubližování, který je v základu každé hodnotné duchovní nauky jsem se stal vegetariánem.

V roce 1994 začala vysílat TV Nova  pořad Seance který jsem pravidelně sledoval. Biotronik Tomáš Pfeiffer v něm léčebně působil přes televizní obrazovku a zároveň i odpovídal  na dotazy posluchačů. Začal jsem navštěvovat jeho přednášky, které se stále pravidelně konají v rámci Duchovní univerzity Bytí  a studovat životní filozofii BYTÍ vytvořenou jeho učitelem a zakladatelem biotroniky Josefem Zezulkou. Objevil jsem v ní to co jsem dříve nenašel v žádném jiném duchovním směru- celistvost. Jasně a logicky odpovídala na každou základní filozofickou otázku kterou jsem si kladl ať již se jednalo o vznik vesmíru, zákony osudu, vývoje bytosti či smyslu života. Cesta Zezulkova ovlivnila nejen mé životní názory.Díky Zezulkovi jsem  si uvědomil, že mnohé věci jsou jinak než jsem si dosud myslel. Že smyslem života není být jen šťastný, ale sloužit celku.  Že cesta vývoje je cestou spojení rozumu a citu. Že člověk  nemá jen věřit a upadat do dogmatu, ale být kritický a přijmout až to co důkladně promyslí.  Vím , že jsem zatím stále jen na samém začátku této cesty, cesty která je největším dobrodružstvím života i tím nejkrásnějším co v životě může být- objevování úžasné harmonie a krásy světa.

Petr Bajnar

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Yetti, bigfoot

Pterosauři

Djatlov

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Kuriozity
Skryta 
Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky Legendární reklamy Děs, běs, katastrofy tipy Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Extra

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Islám

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové
Sex

Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login