adminml

Jak vypadá vědecké peklo. Jste (jsem) jeho součástí?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Jan Fikáček: Jak vypadá vědecké peklo. Jste (jsem) jeho součástí?

Listopad 2018 – Na svém Facebookovém profilu nedávno sdílel předseda pirátů Ivan Bartoš jeden docela dobrý vtip, který obsahoval mé jméno a byl cílen osobně. Ivan ale netušil, že nějaký Fikáček reálně existuje. Mám opravdu rád, když se něco děje.

A protože mám rád, když se věci dějí, chci vám tenhle vtip taky ukázat. Ostatně negativní reklama je druhý nejúčinnější druh reklamy, tak proč bych si taky trochu nepodpořil svoji propagaci, že? Takže ten vtip je níže. Těším se na další.

Těžko se dá říci, že být docent znamená mít převahu v diskusi s pouhým absolventem vysoké školy, což ještě nějaký ten rok bude můj případ. Nejsou náhodou kritérii vědecké správnosti spíše ověření experimentem či pozorováním, korektnost matematického modelu a logická konzistence fyzikální interpretace? Nějaké tituly se mezi vědeckými kritérii pravdivosti, pokud vím, nevyskytují. Ani fakt, že si většina odborníků něco myslí nepatří v teorii vědy mezi kritéria pravdivosti.

Argumenty titulem, prestiží a mainstreamem přicházejí na řadu až tehdy, není-li posuzovatel nějaké myšlenky schopen vědecky posoudit její správnost nebo argumenty ji vyvrátit či potvrdit. Pak nastupují teprve tyto sociální a nespolehlivé argumenty. Ty jsou ale jen velmi předběžným pravděpodobnostním argumentem, v žádném případě vědeckým důkazem. Jinak by musely existovat mentiony, neboť jejich objevitel, František Kahuda, byl Prof. RNDr., PaedDr., CSc., a 13 let předseda Jednoty československých matematiků a fyziků. A přece všechny tyto tituly nestačily na to, aby měl pravdu.

 

Byl snad třeba Einstein „chytřejší“ ve stáří, ověšený tituly a Nobelovou cenou z roku 1921, než v mládí? Nebo právě naopak, své nejdůležitější články zveřejnil ve svých 25 letech v roce 1905 jako patentový úředník v Bernu bez vědecké kariéry a poct a pak v roce 1916, v podstatě na začátku své kariéry?

A když už si hrajeme na ty tituly, vzpomněl jsem si, jak mi bývalý šéf katedry na PřF UK v Praze, kde jsem učil, někdy v roce 1999 navrhoval, ať se dám na docenturu. Odmítl jsem, neboť jsem tušil, že by časem hrozilo stát se šéfem katedry a muset papírovat a chodit na schůze. Skoro nikdo z oné katedry se moc do docentury nehrnul právě proto, že se každý chtěl věnovat své vědě a ne byrokracii. V každém případě ale, kdybych po titulech toužil, už bych byl dnes s velkou pravděpodobností profesor. To bych pak byl ale v pekle s paní docentkou spíše já, ne, když bychom dali na hodně zavádějící kritérium titulů, ne? 🙂

Dvakrát jsem také zahodil aspiranturu. Jednou jsem se nestal CSc., neboť mě vedoucí práce tlačil (za minulého režimu) do tématu, které bylo na můj vkus dost marxistické, podruhé i proto, že jsem chránil svoji krásnou kolegyni před děkanovým sexuálním harasmentem (a taky mi pak jiný zaměstnavatel nabídl bydlení). Rozdíl mezi docentkou na vtipu a mnou tedy spíš bude v tom, že jsem se nikdy moc nesnažil o tituly. A pro vtip je to dobře, protože by to vtip pokazilo, když bych byl Prof., CSc.

Teď k tomu výmyslu, že „jsem si něco přečetl na internetu“. Vědec by si asi měl zjistit faktický stav věci, a ne si „data“ zcela vymýšlet a dát na povrchní dojmy, třeba na základě čtení popularizačních článků. (Omlouvám se čtenářům, že se zaobírám takovými osobními věcmi, ale zkušenost mě poučila, že by měl člověk na pomluvy reagovat, neboť když tak nečiní, začnou si někteří myslet, že ty pomluvy jsou pravdou.)

 

 

Trochu mi tato poněkud pavlačová argumentace připomněla proslavenou větu: „Ty internety by se měly zrušit.“ 🙂 Přiznávám bez mučení, že čerpán i z internetu. Jeden z mých nejoblíbenějších serverů je třeba vědecký předtiskový serveru arXiv.org, kde se často publikují články před vytištěním v recenzovaných vědeckých časopisech.

Tak tedy, kde jsem čerpal informace? Ta otázka mě přivedla ke vzpomínce na mládí. Někdy ve 13 letech mě zaujala speciální teorie relativity (STR) a kvantová mechanika, snažil jsem se je naučit. Četl jsem Einsteina, Heisenberga, Feynmana a další, a jejich články. Chodil jsem na přednášky z kvantové chemie na universitu a pak jsem asi dost vyděsil zkušební komisi při přijímačkách na střední školu, když jsem na otázku o Mendělejevově tabulce prvků se ji jal odvozovat z kvantových čísel a tedy tvarů elektronových „orbitů“ atomů. Fyzika mě tenkrát hodně bavila a věnoval jsem jí hodně času. Na střední škole mě pak například nechala profesorka fyziky STR odpřednášet místo ní, i když jsem byl pouhý student. Mimochodem pak za to dostala sprda od ředitele školy. Ale to je jen taková reminiscence.

V posledních pár letech mě STR začala fascinovat svou jednoduchostí a přesto „záhadností“ a věnoval jsem jí v průběhu několika posledních let tisíce a tisíce hodin času. Od mládí jsem měl v hlavě několik problémů, které mi přišly v STR nedořešené a pár nápadů na jejich řešení. (O STR tady mluvím zejména proto, že to byly zřejmě mé poslední blogy na to téma, které vtip vyprovokovaly.)

Zaujala mě třeba konvencionalita současnosti [4] (Einstein, Reichenbach), diskuse kolem definice současnosti, diskuse o tom, co je reálné v STR a co ne, rozpor mezi dynamickým a kinematickým odvozením STR v Einsteinově článku z roku 1905 (Brown [1] ), který i v pozdním věku řešil sám Einstein, nebo Einsteinovy úvahy o tom, je-li relativistická hmotnost fyzikálně reálná, což už je otázka prakticky mimo fyziku. K těmto otázkám si opravdu nejde „jen něco přečíst na internetu“, ale musíte do hloubky vědeckých zdrojů, o který možná paní docentka ani nemá tušení, že existují. Pár jich uvádím pod blogem.

 

 

Není pro mě problém systematicky odpřednášet celou STR v mainstreamovém duchu. Kdo STR zná, ví, že je poměrně velice prostá, a to i matematicky. Je jen nezvyklá. Ale jsou tam některé věci, na které bych se paní docentky zeptal, neboť na ně neznám odpověď. A vsadím klidně 10 tisíc na to, že ona taky ne. Možná to bude rozdíl mezi námi i to, že se těmi otázkami zabývám, kdežto ona je ani neřeší. Například:

1. „Proč“ je „prostoročas“ hyperbolický? Jaký „mechanismus“, co v pozadí, to způsobuje?

2. Jak je možné, že je rychlost světla stálá ve všech inerciálních soustavách? Jaký „mechanismus“ za tím stojí?

3. Einstein ve své definici současnosti odečítá dobu letu paprsku, tedy vytváří vlastně představu fiktivního pozorováním nekonečnou rychlostí. Z toho plyne, jak ve svých článcích upozornili Lampa [2] , Penrose [3] a Terrell [5] (viz literatura na konci blogu), že jsou efekty STR jako dilatace času a kontrakce délky fyzikálně nepozorovatelné. Einstein se tady pokouší, stejně jako to dělal v kvantové mechanice, popsat ne ten svět, který fyzikálně pozorujeme, ale nějaký svět za ním, který není přímo experimentálně ověřený (pokud nepozorujeme dokonale příčně). V kvantové mechanice třeba takto hledal lokální skryté proměnné.

Paní docentko, jak vysvětlíte, prosím, kamarádovi slavného Hawkinga, Prof. Penrosovi, že jsou efekty STR fyzikálně nepozorovatelné?

Takových otázek by bylo víc. Ale jako ukázka to asi stačí. Pakliže paní docentka nebude znát odpovědi, což nebude, tak budu mít s ní to peklo asi spíše já. Neboť je pro mě skoro jako mučení bez hlubšího uvažování opakovat přes 100 let staré představy (i když v zásadě a ve zjednodušení správné) a nesnažit se, třeba bezúspěšně, pochopit zatím nepochopené. Což je v podstatě totéž jako v roce 1900 mít Newtona za definitivní odpověď a odmítat blázny jako byl Einstein.

Ano, pokud je pro paní docentku peklo uvažovat o nových myšlenkách a je psychiky závislá na onom klasickém chápání STR, pak je pochopitelné její utrpení ze snahy o další poznání a přemýšlení. Jistěže milión nových pokusů na této cestě bude špatně a jen jeden pak bude dobře, ale to je holt cena za vývoj vědy. Jiná cesta není. A současný mainstream existuje jen díky miliónům špatných pokusů v historii. Věda je jako evoluce. Taky musí vymřít milióny pokusů (druhů), aby přežily ty nejlepší.

Opravdu je pak vědecké vycucávat si z prstu výmysly o tom, jak je oponent neznalý věci, místo konkrétních argumentů ke konkrétní myšlence? Není to trochu pavědecké a pavlačové? A anonymní podobě zbabělé? Co takhle trochu odvahy k diskusi? Ono by se pak třeba mohlo ukázat, že ony protiargumenty jsou spíše jen mechanickým srovnáváním s obvyklým výkladem. Ale že většina má určitý výklad není v podstatě žádný argument, neboť o pravdě se nedá rozhodnout hlasováním, a to ani třeba nositelů Nobelových cen. Zvláště když se nové úvahy týkají jen interpretace modelu, přičemž se matematika modelu a empirické důkazy plně respektují, jako v tomto případě. Nebo se týkají myšlenek, které se snaží zobecnit současný ověřený model a ukázat ho jen jako speciální případ. Proti STR lze těžko argumentova tím, že byla v době svého vzniku v rozporu se stávajícím výkladem, tedy Newtonem.

S interpretací STR (a každé teorie) je to stejná situace jako v kvantové mechanice. Ta má matematický model, který funguje a je empiricky prokázán. Jeho fyzikální interpretace není ale určena ani empirickými důkazy ani konzistencí matematickým modelem. Kdesi jsem četl, že 44% fyziků vyznává Kodaňskou interpretaci kvantové mechnaiky, což je tedy jakýsi mainstream. Je proto zbylých 56% fyziků jeden pavědec vedle druhého, když vyznávají desítky jiných interpretací? Asi těžko.

A nakonec připomeňme Popperovo kritérium vědeckosti poznání, tedy falsifikaci. Ta vlastně říká, že každé poznání je jen zjednodušené a časem bude překonáno. Stejně jako byla překonána Newtonova mechanika, bude překonána i STR či obecná relativita, což je ostatně nyní svatý grál fyziků – snaha o kvantovou gravitaci. Dokonce veškerá věda vznikla původně jako popření mainstreamu. Nebýt popírání převládajícího názoru, neexistovala by vůbec věda, ony totiž dříve byly mainstreamem mýty a báje. Mainstream není nic jiného než dočasná znalost, která bude s naprostou jistotou časem překonána.

„Slepá víra v autority je tím největším nepřítelem pravdy.“ jsou slova Alberta Einsteina. A mainstream je velká autorita.
​P.S.: Díky autorovi vtipu za reklamu a pobavení. A za příležitost k úvaze o kritériích pravdivosti ve vědě.​

———————————————————————————————————-

[1] Brown H.R., Physical Relativity: Space-time Structure from a Dynamical Perspective, Oxford University Press, 2005, 240pp, $55 (hbk), ISBN 0199275831.
[2] Lampa A., Wie erscheint nach der Relativitätstheorie ein bewegter Stab einem ruhenden Beobachter?, Z. Physik 27 (1924) 138-148.
[3] Penrose R., “The apparent shape of a relativistically moving sphere,” Proc. Cambridge Philos. Soc. 55, 137–139 (1959).
[4] Salmon W.C., The Convencionality of Simultaneity, Philosophy of Science, Vol. 36, No. 1, (Mar, 1969), p. 44-63
[5] Terrell J., “Invisibility of the Lorentz contraction,” Phys. Rev. 116(4),1041–1045 (1959).

 

Blog Jana Fikáčka na iDNES: ODKAZ

 

Jan Fikáček

Vystudoval chemii, kybernetiku a teorii systémů (interdisciplinární studia). Roky vyučoval filosofii fyziky a filosofii virtuální reality na PřF a MFF UK v Praze. Nyní PhD student filosofie teoretické fyziky na FF UP Olomouc. Pracoval jako evropský expert pro „Future and Emerging Technologies“. V letech 1991-7 byl předsedou společnosti Mensa ČR (lidé s IQ nad 148 (US norma)), zakladatelem a předsedou Einsteinovy společnosti (IQ nad 180). IQ 196 testem Raven matrix II (certifikát Mensy ČR). Více informací zde.

(Upozornění pro vědce. Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy, prosím jako dizertační práci. 🙂 Autor má zde uváděné základní myšlenky propracované do hloubky, do blogu pro veřejnost však není vhodné uvádět příliš složité formulace. Autora ale baví komunikovat s veřejností, proto tato forma s expresivním vyjadřováním, které k popularizaci patří.)

 

Životopis

Narodil se 21. dubna 19** v Ostravě. Zde vystudoval Chemickou průmyslovku a poté interdisciplinární obor Systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské (VŠB).

Po studiích působil rok jako 3. tavič vysoké pece a pak 2 roky na Ekonomické fakultě VŠB jako aspirant (studium CSc.). Pak se přestěhoval do Prahy, kde působil na Ústředním dopravním institutu (ke konci jako vedoucí katedry řízení), což byla vzdělávací organizace Ministerstva dopravy a spojů. Od roku 1988 do roku 2001 vyučoval na Universitě Karlově, konkrétně na Matematicko-fyzikální fakultě a zejména pak na Přírodovědecké fakultě UK, externě na FAMU, AVU a Filosofické fakultě UK.

V následujících dvou letech působil v soukromé sféře v oblasti IT vzdělávání a digitální fotografie. Poté se přestěhoval do zahraničí, kde byl zpočátku na rodičovské dovolené a poté pracoval 6 let v oblasti evropské počítačové bezpečnosti. Kratší dobu působil jako evropský expert pro „Future and emerging technologies“, zejména pro rozšířenou a smíšenou realitu. Nyní pracuje v oblasti podpory vědy, vzdělávání a zaměstnanosti.

 

Intelektuální život

Od mládí se intenzivně zajímal o sci-fi, fyziku a filosofii fyziky. Ve 13 letech navštěvoval kurz kvantové fyziky a kvantové chemie na VŠB a věnoval se soukromému studiu na rozhraní fyziky a filosofie. Zúčastňoval se, počínaje základní školou, různých olympiád a uspěl zejména v matematických. Navštěvoval městský Klub mladých matematiků v Ostravě.

 

Studia

Vystudoval Chemickou průmyslovku v Ostravě, obor chemická technologie. Poté nastoupil na studium interdisciplinárního obor Systémové inženýrství (kybernetika, počítače, ekonomika, teorie řízení, teorie systémů) na Ekonomické fakultě VŠB. Od rektora získal individuální studijní plán. Největší vliv na něj po dobu studií měl obor obecná teorie systémů, hraničící s filosofií.

Po ukončení studia a po roční dělnické praxi pracoval dva roky na téže fakultě jako aspirant (1983-1984). V této době zpracovával program na analýzu ekonomických ukazatelů a soukromě, částečně úspěšně, modeloval průchod kvantových částic dvěma štěrbinami a samo-interferenci této částice. V rámci této práce navrhl experiment poukazující nerozlišitelnost náhodných a pseudonáhodných čísel.

 

Akademická sféra

V roce 1985 nastoupil na katedru řízení Ústředního dopravního institutu, kde se věnoval exaktním metodám řízení, počínajícímu rozvoji výpočetní techniky (počítač SM 3-20) a obecné teorii systémů. Sepsal několik učebních textů, z nich stěžejní byl text Obecná teorie systémů. Z politických důvodů (připravoval např. text Krize socialismu) odešel v roce 1988 na Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde učil filosofii fyziky a matematiky.

Přes 10 let působil následně na Přírodovědecké fakultě UK, kde učil zpočátku teorii systémů. Po přechodu z Katedry demografie a geodemografie na Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky začal vyučovat výpočetní techniku, zejména právě se rozvíjející Internet (rok 1995). Byl administrátorem unixového SGI serveru. V roce 1997 poprvé začal přednášet semestrální kurz „Filosofie virtuální reality“, který byl otevřený jak pro celou Karlovu universitu, tak pro všechny vysoké školy v ČR. Byl to také zřejmě první internetový vysokoškolský kurz v ČR. V rámci tohoto kurzu prezentoval vlastní filosofickou koncepci zvanou infinitní relativně fraktální strukturální fenomenologie a její aplikace do teoretické fyziky (viz např. „Technologie výroby času„), psychologie (přednáška „Byl jsem Franzem Kafkou“), sociologie a fyziologie (viz „Technologie výroby Boha„), atd. Populární nástin zmíněné tzv. totální fenomenologie lze najít v textu „Technologie výroby skutečnosti“ nebo ve specificky zaměřeném konferenčním textu „Skutečnost jako přirozená virtuální realita“ (viz publikace a reference).

 

Mensa

Některé ze zmíněných přednášek, jako například „Naučte svého psa kvantovou mechaniku“, byly původně vytvořeny jako popularizační přednášky společnosti Mensa ČR, spolku lidí s IQ nad 130, jehož byl předsedou v letech 1991 až 1997. Zároveň reprezentoval národní Mensu jako člen Mezinárodního výboru ředitelů (IBD) Mensy International a byl členem Mezinárodní rady (IGC) světové Mensy. V té době také založil a vedl Einsteinovu společnost, což byla společnost lidí s IQ nad 150. Poměrně aktivně vystupoval v médiích, televizích, rádiích a publikoval články v časopisech. V letech 1991-96 založil a organizoval soutěže pro geniální dívky Miss Mensa a Miss Einstein (dívky s IQ nad 150), od roku 1996 do roku 2001 pak realizoval soutěž Miss Internet, kde intelektuální schopnosti soutěžících tvořily většinu kritérií výběru vítězek. Partnery této soutěže byly firmy IBM, Microsoft, Seznam.cz, CK Fischer, Czechoslovak models, Autocont atd.

V roce 2000 pracoval jako kreativec v projektu vědecko-vzdělávacího centra E-area. V rámci tohoto projektu prezentoval již zmíněnou filosofickou koncepci inspirovanou virtuální realitou a to třeba také v RIBA – Royal Institute of British Architects v Londýně nebo v rámci Fóra 2000 na Pražském hradě v sekci „Globalizace a cyberhumanismus“. Navrhl a spolurealizoval virtuální model speciální teorie relativity, který byl za podpory společnosti Silicon Graphics Incorporation a projektu Praha – Evropské město kultury 2000 prezentován poradenské společnosti Andersen consulting.

V letech 2001 a 2002 pracoval v soukromém sektoru, zpracovával Státní informační politiku pro vzdělávání jako zaměstnanec European Institute for IT Education a poté krátce pracoval v oblasti digitální fotografie jako zaměstnanec Institutu digitální fotografie Ondřeje Neffa.

 

Působení v zahraničí (2003-dosud)

Po přestěhování do Belgie se v letech 2003-2006 velmi věnoval digitální fotografii, zejména tzv. High dynamic range fotografii (HDR) a byl pionýrem tzv. reflexní HDR fotografie. V roce 2004 měl výstavu fotografií „ČR ve stylu Franze Kafky“, která byla součástí oficiální prezentace ČR u příležitosti vstupu do EU. Další výstava, pod záštitou komisaře Špidly a Českého stálého zastoupení při EU, byla u příležitosti Českého předsednictví EU, v hlavní budově Evropské komiseBerlaymontu. V roce 2008 pak připravil putovní výstavu po eurocentrech České repubiky pod názvem „Tak trochu jiný Brusel“, iniciovanou Úřadem vlády ČR. V roce 2004 prezentoval svou koncepci počítačem podporované empatie(CAE) z roku 1997 na fóru evropských expertů. V roce 2005 pracoval jako evropský expert pro smíšenou a rozšířenou realitu v rámci výzvy Budoucí a vznikající technologie 6. Rámcového programu. Od roku 2007 působil 6 let jako evropský expert pro počítačovou bezpečnost a obecnou bezpečnost. V současnosti pracuje v oblasti podpory vědy, vzdělávání a zaměstnanosti.

Od roku 2012 znovu oživuje svou činnost v oblasti filosofie fyziky a filosofie. Tato témata v populární formě zveřejňuje na své blogu (iDnes) a zakládá na Facebooku skupinu Filosofie (Metafyzická systemologie). K dispozici je např. videozáznam jedné z jeho přednášek s názvem „Je čas pouhá iluze?“ ze srpna 2016.

 

Zájmy

Vždy aktivně sportoval, v mládí (17-18 let) se závodně věnoval silniční cyklistice, stejně pak několik let od roku 1997. V období let 1988 až 1995 se věnoval dálkovým běhům (nejlepší čas v maratónu 2:45:01).

 

Publikace (není-li uveden autor, je autorem JF)

Kolektiv : Přehled hlavních ekonomických ukazatelů pro řízení VHJ, VŠB Ostrava, 1984

Kolektiv : Ekonomické hry a základní oblasti jejich využití, VŠB Ostrava, 1986

Fikáček J., Skýva L.: Základy aplikací mikropočítačů v dopravě, ÚDI Praha, 1986

Obecná teorie systémů, ÚDI Praha, 1987

Co je to systém a systémový přístup, PřF UK Praha, 1987

Slovník nejpoužívanějších systémových pojmů, ÚDI Praha, 1987

Observaciones sobre questiones filosoficas de la direction,ÚDI Praha, 1987

Obecná teorie systémů dnes, In Sborník 19.konference o systémovém inženýrství, DT ČSVTS Praha, 1987

Introduction breve en la teoria de sistemas, ÚDI Praha, 1988

Systémové vlastnosti v dopravě, ÚDI Praha, 1988

Iděntifikácija i děfinicija sistěmy, In sborník mezinárodního demografického postgraduálu, PřF UK Praha, 1989

Moderní programové vybavení pro řízení I – Textové procesory, ÚDI Praha, 1989 (WordStar)

Moderní programové vybavení pro řízení II – Databáze, ÚDI Praha, 1989 (dBase II)

Asnovy sistěmnovo padchoda, In Měždunarodnaja letňaja škola děmografiji i demogeografiji, PřF UK Praha, 1989

Textový editor Text602, Smile, Praha 1990

Technologie výroby Boha, Smile, Praha 1991

Naučte svého psa kvantovou mechaniku, Smile, Praha 1992

Technologie výroby Boha, Technický magazín, č.4, ročník 36, Praha 1993, ISSN 0322-8355

Superperpetuum mobile podle pana Fikáčka, č.10, ročník 36, Praha 1993, ISSN 0322-8355

Editor D (manuál programátorského editoru pro UNIX), Daněk software, Hodonín 1994

Rádio, televize a co dál? Virtuální realita, Ekonom, č. 41, ročník XXXVIII, Praha 1994, ISSN 1210-0714

Proč chytří lidé dělají takové hlouposti?, Ekonom, č. 52, ročník XXXX, Praha 1996, ISSN 1210-0714

Skutečnost jako přirozená virtuální realita, 1997

Úvod do Internetu a WWW, Karolinum, Praha 1998, 69. str. ISBN 8071845329.

Technologie výroby skutečnosti, E-area, 1998

Manuál ISŠU I.etapy SIPVZ (ISŠU – informační systém školení učitelů, SIPVZ – státní informační politika ve vzdělávání), MŠMT, Praha 2002

Jan Fikaček – fotografický profil s HDR fotografiemi, Digital Photographer, č. 6, Kijev 2006, registracia KB č. 10903, podpisnoj inděx 91153

HDR fotografie Zazděná řeka a Zábradlí Evropské komise, DIGI foto, č. 3, Brno 2007, ISSN 1801-0873

Náhoda neexistuje, a přesto se jí nelze zbavit, Neviditelný pes/Lidovky.cz, 8.5.2007, kopie zde

Dinant Aerial View by Jan Fikacek (dvoustránková HDR fotografie), Digital Photo, č. 105, Peterborough (UK) 2008, ISSN 1460-6801

Jan Fikacek – Portfolio Tchéque (fotografický profil s celostránkovými HDR fotografiemi), Phot’Art International, č.15, Armentiéres (France) 2009, ISSN 1950-9928

Jan Fikacek – photo exhibition SUrREAL EUROPA IN A CZECH WAY, in the Berlaymont (the main building of the European Commission), 2nd March to 30th April 2009, in the occasion of the Czech presidency to the EU, http://www.fikacek.cz/Berlaymont/

Photo de la semaine – SurReal in the Berlaymont: HDR photo „Two metal organisms from deep, eating the Earth“ by Jan Fikáček, Commission en direct, č. 509, Communautés européennes (c) 2009, ISSN 1830-5598

SurReal Europe – Photo exhibition by Jan Fikáček, Art in the Commission Buildings 2005-2010, European Union (c) 2010, Bruxelles, ISBN 978-92-79-15212-2, doi: 10.2798/11176

Belgické fotografie Jana Fikáčka (fotografický profil s 12 celostránkovými HDR fotografiemi), revue Prostor, 3. a 4. číslo XXX. ročníku, Praha 2012, ISSN 0862-7045

Přednáška „Je čas pouhou iluzí?“ (11.8.2016): https://www.youtube.com/watch?v=nyMOuaa7hF0

Budeme otroci umělé inteligence?, Nevšední svět, 9.3.2017

Existují paralelní vesmíry velmi podobné našemu?, Nevšední svět, 3.4.2017

Cestující metra jako kvantové vakuum, Objective Source E-Learning (OSEL), ISSN 1214-6307, 10.5.2017

Cestující metra jako kvantové vakuum, Nevšední svět, 15.5.2017

Teorie všeho jako filosofie mrtvá už při narození, Nevšední svět, 23.6.2017

Jsme mrchožrouti nekonečna, Nevšední svět, 3.8.2017

Proč se tolik bojíme zvuků nočního lesa, Prima ZOOM magazín, 15.8.2017

Experimentální filosofie jako efektivní cesta k revoluci ve fyzice, ERGOT, ISSN 2533-7564, 3.9.2017

Nekonečno jako mechanický bůh, ZAJIMAVOSTI.info, 10.11.2017

Bojíte se IQ svého psa? Jestli ne, nebojte se umělé inteligence… zatím, ZAJIMAVOSTI.info, 12.11.2017

Proč je realita jen v našem vědomí a proč není zcela pevná, ZAJIMAVOSTI.info, 15.11.2017

Dnešní fyzice chybí…. více fyziky, aneb proč je matematika někdy fyzikálně slepá, ZAJIMAVOSTI.info, 18.11.2017

Je filosofie mrtvá, jak tvrdí geniální fyzik na vozíčku?, ZAJIMAVOSTI.info, 21.11.2017

Stvořil vesmír pro nás bůh?, ZAJIMAVOSTI.info, 25.11.2017

Umělá inteligence hledá pravdu, ZAJIMAVOSTI.info, 26.11.2017

Supratekutá Schrödingerova kočka, ZAJIMAVOSTI.info, 29.11.2017

Vidíme hvězdy v minulosti nebo v současnosti?, ZAJIMAVOSTI.info, 2.12.2017

Jak na multivesmíry, ZAJIMAVOSTI.info, 5.12.2017

LEGO jako důkaz, že je antropický princip nesmysl, ZAJIMAVOSTI.info, 7.12.2017

Chvála lidské hlouposti, ZAJIMAVOSTI.info, 9.12.2017

Perpetuum mobile objeveno, ale je trochu nepraktické, ZAJIMAVOSTI.info, 12.12.2017

Kvantová mechanika je mrtvá, ZAJIMAVOSTI.info, 15.12.2017

Jsme mrchožrouti nekonečna, ZAJIMAVOSTI.info, 17.12.2017

Cestující metra jako kvantové vakuum, ZAJIMAVOSTI.info, 20.12.2017

Teorie všeho jako filosofie mrtvá už při narození, ZAJIMAVOSTI.info, 22.12.2017

Morálka jako výsledek vyšších zákonitostí, ZAJIMAVOSTI.info, 25.12.2017

Jaké IQ má Bůh a jaké vesmír, ZAJIMAVOSTI.info, 27.12.2017

Je umělá inteligence úplně blbá?, ZAJIMAVOSTI.info, 30.12.2017

Filosofický idealismus – zhoubná nemoc poznání, ZAJIMAVOSTI.info, 20.1.2018

Je elektron jen myšlenka, dokud jej nevidíme?, ZAJIMAVOSTI.info, 20.1.2018

Jan nezabít člověka při teleportaci, ZAJIMAVOSTI.info, 1.2.2018

Má nositel Nobelovy ceny pravdu a existují časové krystaly?, ZAJIMAVOSTI.info, 8.2.2018

Vidíme hvězdy v minulosti nebo v současnosti?, Mensa, č. 1/2018, Praha 2018, ISSN 1211-8877

Proč je nekonečno pavěda, ZAJIMAVOSTI.info, 14.2.2018

Zvuková černá díra, ZAJIMAVOSTI.info, 18.2.2018

Existuje vůbec pravda nebo je vše jen věc názoru?, ZAJIMAVOSTI.info, 21.2.2018

Teorie relativity hraním si s „kostkami“ na vašem stole, ZAJIMAVOSTI.info, 27.2.2018

Skutečnost jako pevný model lodi v „láhvi“ našeho vědomí, ZAJIMAVOSTI.info, 3.3.2018

Matematický vesmír a chybičky pana Tegmarka, ZAJIMAVOSTI.info, 7.3.2018

Přednáška “Teorie relativity pro ty, kdo si myslí, že ji nikdy nepochopí“, YouTube, 8.3.2018

Fotografie z přednášky “Teorie relativity pro ty, kdo si myslí, že ji nikdy nepochopí“, Inspiration tchèque, 8.3.2018

Má větší fantazii člověk nebo vesmír?, ZAJIMAVOSTI.info, 12.3.2018

Je vesmír jen počítačovou simulací?, ZAJIMAVOSTI.info, 17.3.2018

Důkaz neexistence boha, ZAHADY.info, 22.3.2018

Důkaz neexistence ateistického boha, ZAHADY.info, 27.3.2018

Proč je matematika hmotná a váží miliony tun, ZAHADY.info, 3.4.2018

Rozuměl Einstein teorii relativity?, ZAHADY.info, 8.4.2018

Mohou být černé díry průhledné?, ZAHADY.info, 12.4.2018

Kde si můžeme přečíst svůj osud, ZAHADY.info, 13.4.2018

Co formovalo „mimozemský“ amazonský jazyk Pirahá bez číslovek, barev a času, ZAHADY.info, 19.4.2018

Je čas jen iluze?, ZAHADY.info, 20.4.2018

Proč neexistuje paradox dvojčat, ZAHADY.info, 22.4.2018

Existují přesné kopie našeho vesmíru?, ZAHADY.info, 28.4.2018

Teorie relativity pro ty, kdo si myslí, že ji nikdy nepochopí, ZAHADY.info, 5.5.2018

Archeologie chaosu, ZAHADY.info, 16.5.2018

Byl Stephen Hawking tak geniální jako Albert Einstein?, ZAHADY.info, 19.5.2018

Albert Einstein neznámý, ZAHADY.info, 24.5.2018

Odkud se bere čistá energie bez hmoty?, ZAHADY.info, 29.5.2018

Žijeme či nežijeme v počítačové simulaci (našich potomků)?, ZAHADY.info, 31.5.2018

Existuje kvantová náhoda?, ZAHADY.info, 4.6.2018

Proč neexistuje nula, ZAHADY.info, 8.6.2018

Tajemné nekonečno jednoduše (1), ZAHADY.info, 13.6.2018

Proč se tolik bojíme zvuků nočního lesa (fenomenologie), ZAHADY.info, 18.6.2018

Náboženský kolaps geniality, ZAHADY.info, 23.6.2018

Jak ihned navázat kontakt s mimozemšťany – praktický návod, ZAHADY.info, 26.6.2018

Teorie relativity jako symetrický klam a iluze?, ZAHADY.info, 28.6.2018

 

Externí odkazy

Seznam děl v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Jan Fikáček

Osobní blog věnovaný fyzice a filosofii: http://fikacek.blog.idnes.cz/

Starší filosofické texty: http://www.fikacek.cz/categ-filosofie.html

Osobní facebooková stránka: https://www.facebook.com/jan.fikacek

Profil na LindeIn: https://be.linkedin.com/in/jan-fikacek-1845563

Rozhovor v časopise Mensa: http://casopis.mensa.cz/rozhovory/exmensan_jan_fikacek.html

Svobodová H.: Exmensan Jan Fikáček, časopis Mensa, č. 3, ročník XV, Praha 2007, ISSN 1211-8877

Facebooková skupina Filosofie (Metafyzická systemologie): https://www.facebook.com/groups/235413043298265/

Přednáška Technologie výroby boha: http://www.fikacek.cz/buh.pdf

Výběr fotografií: https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/lide/7929/fotografie/?razeni%5Bpoint_count%5D=2

Výběr fotografií: https://www.facebook.com/jan.fikacek/media_set?set=a.119398308095387.7981.100000756559389&type=3

http://www.digineff.cz/art/tvorba/051125nejlepsi.html

fotografická výstava Tak trochu jiný Brusel http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/tak-trochu-jiny-brusel nebo http://www.fikacek.cz/eurocentra2006-7/

http://www.fikacek.cz/bxl2004/JanFikacekA4.pdf

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7516

http://mobil.idnes.cz/tiskova-zprava-finale-miss-internet-v-primem-prenosu-pdr-/mob_tech.aspx?c=981129_0003910_mob_aktuality

http://www.e-area.cz/main.html

https://cordis.europa.eu/pub/ist/docs/fet/ie-jan05-sac-19.pdf

YouTube
Zahady.info

You must be logged in to post a comment Login