adminml

Jak ihned navázat kontakt s mimozemšťany – praktický návod

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Jan Fikáček: Jak ihned navázat kontakt s mimozemšťany – praktický návod

Dobře víme, že problém při hledání jiných civilizací ale i dalším zkoumání vesmíru je pomalé světlo. Jeho rychlost není nekonečná a už od nejbližší hvězdy k nám letí 4 roky. Dnes ukážeme, jak tuto rychlost výrazně překonat.

Opakuje se to pořád i v populárních vědeckých médiích, že rychlost světla ve vakuu nelze překonat. Je to základní axiom speciální teorie relativity Alberta Einsteina. Věříte tomu? Nevěřte tak úplně. Jo, dnes to bude trochu sci-fi. 🙂 Nic přece neplatí absolutně, neboli, platí-li něco „absolutně“, pak jen v určité oblasti, tedy pouze relativně „absolutně“. 🙂

Samozřejmě nepochybujeme o platnosti speciální teorie relativity, neboť je miliónkrát prověřena. Jenže právě jistota Alberta Einsteina v absolutní nepřekročitelnost rychlosti světla způsobila to, že považoval kvantovou provázanost, která funguje nadsvětelnou rychlostí, za nemožnou. To byl hlavní obsah jeho článku z roku 1935, kde popsal tzv. EPR paradox.

Další vývoj fyziky ukázal, že se Albert mýlil a že se kvantová provázanost šíří „ihned“, i když jsou provázané částice vzdálené tisíc kilometrů a nezdá se zatím, že by tato vzdálenost byla něčím omezena. (Ale když nic není absolutní, nemůže být ani rychlost absolutní, tedy se určitě provázanost nešíří nekonečně rychle, neboli ihned, ale rozhodně nadsvětelně rychle, nebo spíše mimo náš prostor, jak naznačují některé hypotézy, které vlastně tvrdí, že provázanost existuje „pod“ naším prostorem, což vyplývá z toho, že je materiálem, ze kterého je náš prostor vytvořen).

FOTO: Kvantová provázanost (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Quantum_entanglement.jpg)

 

Že se provázanost šíří rychleji než světlo můžeme vysvětlit na analogii. Dnes více a více fyziků začíná považovat prostor (časoprostor) za fyzikální médium, které třeba „teče“ do černé díry (viz formulace Kipa Thorna, nositele Nobelovy ceny za fyziku za registraci gravitačních vln). Tak si pro analogii vyberme jinou tekutinu, třeba vodu. Ta má rychlost zvuku, tedy vlny v ní, také konstantní a limitovanou (při daném složení příměsí vody atd.) Nicméně molekula vody se může pohybovat rychleji než zvuk ve vodě, a to jak ve vodě samé, tak zejména, když je ta molekula mimo vodu. Molekula vody tak snadno může dosáhnout „nadvodní“ rychlosti šíření, tedy vyšší rychlosti než zvuku ve vodě. Je to trochu podobné tomu, když se hudebník jako člen pochodující kapely, může pohybovat jen limitovanou rychlostí, protože je svázán vazbami s okolními členy kapely, i když sám by mohl pohybovat podstatně rychleji, třeba běžet. Molekula vody je ve vodě taky vázana (třeba srážkami) s ostatními molekulami, které její pohyb omezují.

Dnes prostě fyzika nepochybuje, že je kvantová provázanost rychlejší než světlo a že se informace mezi dvěma kvantově provázanými částicemi skutečně přenáší, neboť jejich stavy, které vzniknou až při jejich prvním měření, korelují, jsou tedy spojeny, což teoreticky popisuje Bellova nerovnost.​

Je to nepochopitelné? Tak si to vyložme názorně. Místo dvou provázaných částic si představme dvě hrací kostky a místo provázanosti silnou gumu mezi nimi. Je jasné, že když hodíme jednou kostkou, nemůžeme dopředu říci, jaké číslo padne. Jenže jakmile tu kostkou hodíme, ta guma mrskne i druhou kostkou, vlastně jakoby ji vrhne a na té druhé kostce také padne nějaké číslo. Dokonce by asi lepší metafora byla, že je mezi těmito dvěma kostkami nějaká pevná třeba balzová tyč (balza je lehké dřevo), neboť v podstatě to, co padne na první kostce, určí, co padne na druhé. (Nebudeme popularizační blog zbytečně komplikovat rozborem Bellovy nerovnosti, která říká, že část provázanosti funguje náhodně a část „kauzálně“.)

Jen podotkněme, že metafora pevného mechanického spojení kostek končí u tohoto faktu spojení, které rychle přenáší informaci. Vlastnosti kvantového propojení jsou šílené, mimo běžný svět. Jaké, to může naznačit supravodivost nebo supratekutost hluboce zchlazeného hélia, kde se kvantový potenciál, jak ho nazval Bohm, tedy pole, které přenáší provázanost, také výrazně projevuje.

FOTO: Kostky spojené balzovou tyčí (https://medium.com/@autoricerca/entangled-winds-7c6349a47371)

 

Jenže, vykřiknete, pak kvantová provázanost skutečně informaci přenáší a to nadsvětelně rychle! Máme tak možnost pozorovat kvantovou provázaností vesmír „skoro“ „nekonečnou“ rychlostí a komunikovat s mimozemšťany prakticky ihned. Náš signál tak „ihned“ zasáhne celý vesmír a se všemi mimozemšťany se spojíme okamžitě, tedy budou-li reagovat! Pomalu, pomalu!

Umíte poctivě hodit kostkou tak, aby vám určitě padla šestka? Tedy umíte na vrženou kostku přenést tu informaci, kterou chcete, tedy třeba právě tu šestku? Že ne? Tak v tom případě máte stejný problém jako kvantová mechanika. Ta také neumí udělat to, že u první provázané částice, na kterou „sáhne“, jejíž „rotaci“ změří, dopředu určí, v jakém směru ta „rotace“ bude. Neumí vnutit částici určitý směr spinu (který se trochu podobá rotaci), neumí na ni přenést informaci. Onen směr spinu si vždy příroda vybere náhodně.

Je to, jako byste měli telefon, do kterého byste mluvili, ale on by neuměl registrovat váš hlas, tak by dál místo vašeho hlasu posílal náhodně různé zvuky. Ať byste do takového telefonu hučeli, jak chtěli, nikdy by se ten na druhé straně telefonu nedověděl nic rozumného.

Nedostaneme proto informaci na tu kvantově provázanou částici, kterou máme ve své moci, aby ji pak přenesla na druhou s ní provázanou částici, tedy v současnosti neumíme použít kvantovou provázanost pro přenos informace, i když se mezi provázanými částicemi informace skutečně přenáší. 🙁

Jenže když si uvědomíme, že každá náhoda se v minulosti ukázala jen jako příčinná souvislost, kterou jsme předtím neodhalili, svítá nám naděje. Například u onoho hodu kostkou asi žádný fyzik nepochybuje, že kdybychom znali přesně všechny fyzikální faktory v okamžiku hodu, šlo by spočítat, jaké číslo padne. To je naděje, která nám říká, že je jen otázkou času, kdy postoupíme ve zkoumání kvantové fyziky do takové hloubky a takové jemnosti, že budeme umět provést tak subtilní akci, která dostane částici do stavu, který dopředu určíme. Tedy že částici vnutíme ten spin, tu jakoby-rotaci, kterou chceme.

FOTO: https://www.alamy.com/stock-photo/robot-hand-throwing-red-dice.html

 

V oné analogii s kostkou si můžeme představit robota, který je schopen tak přesně kontrolovaných pohybů v kontrolovaném prostředí (i závan vzduchu kostku ovlivní) a udělá takové množství pokusů v tréninku, že pak bude schopen hodit to číslo, které bude chtít, zcela spolehlivě.

Ano, tak daleko zatím nejsme a dnes je to spíše sci-fi, ale pakliže by byla nějaká mimozemská civilizace daleko technologicky před námi a našla už způsob, jak informaci při měření spinu vpravit do první provázané částice, tedy jak udělat měření tak, aby vyšel výsledek, který chtějí, mohou už teď komunikovat nadsvětelnou rychlostí. A to, že jsme žádného mimozemšťana zatím nezaregistrovali, je možná jen otázka toho, že používáme příliš pomalý a neskutečně zastaralý komunikační kanál, který vyspělé civilizace už dávno přestaly používat (pakliže ty civilizace vůbec existují). Je to jako snažit se dnes komunikovat kouřovými signály místo použití mobilu. Taky se jimi na větší vzdálenost „nedovoláte“. 🙂

Blog Jana Fikáčka na iDNES: ODKAZ

 

Jan Fikáček

Ing. Jan Fikáček (* 21. dubna 19** v Ostravě) je český filosof a popularizátor vědy, zabývající se především obecnými otázkami fyziky a virtuální reality.

Životopis

Narodil se 21. dubna 19** v Ostravě. Zde vystudoval Chemickou průmyslovku a poté interdisciplinární obor Systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské (VŠB).

Po studiích působil rok jako 3. tavič vysoké pece a pak 2 roky na Ekonomické fakultě VŠB jako aspirant (studium CSc.). Pak se přestěhoval do Prahy, kde působil na Ústředním dopravním institutu (ke konci jako vedoucí katedry řízení), což byla vzdělávací organizace Ministerstva dopravy a spojů. Od roku 1988 do roku 2001 vyučoval na Universitě Karlově, konkrétně na Matematicko-fyzikální fakultě a zejména pak na Přírodovědecké fakultě UK, externě na FAMU, AVU a Filosofické fakultě UK.

V následujících dvou letech působil v soukromé sféře v oblasti IT vzdělávání a digitální fotografie. Poté se přestěhoval do zahraničí, kde byl zpočátku na rodičovské dovolené a poté pracoval 6 let v oblasti evropské počítačové bezpečnosti. Kratší dobu působil jako evropský expert pro „Future and emerging technologies“, zejména pro rozšířenou a smíšenou realitu. Nyní pracuje v oblasti podpory vědy, vzdělávání a zaměstnanosti.

Intelektuální život

Od mládí se intenzivně zajímal o sci-fi, fyziku a filosofii fyziky. Ve 13 letech navštěvoval kurz kvantové fyziky a kvantové chemie na VŠB a věnoval se soukromému studiu na rozhraní fyziky a filosofie. Zúčastňoval se, počínaje základní školou, různých olympiád a uspěl zejména v matematických. Navštěvoval městský Klub mladých matematiků v Ostravě.

Studia

Vystudoval Chemickou průmyslovku v Ostravě, obor chemická technologie. Poté nastoupil na studium interdisciplinárního obor Systémové inženýrství (kybernetika, počítače, ekonomika, teorie řízení, teorie systémů) na Ekonomické fakultě VŠB. Od rektora získal individuální studijní plán. Největší vliv na něj po dobu studií měl obor obecná teorie systémů, hraničící s filosofií.

Po ukončení studia a po roční dělnické praxi pracoval dva roky na téže fakultě jako aspirant (1983-1984). V této době zpracovával program na analýzu ekonomických ukazatelů a soukromě, částečně úspěšně, modeloval průchod kvantových částic dvěma štěrbinami a samo-interferenci této částice. V rámci této práce navrhl experiment poukazující nerozlišitelnost náhodných a pseudonáhodných čísel.

Akademická sféra

V roce 1985 nastoupil na katedru řízení Ústředního dopravního institutu, kde se věnoval exaktním metodám řízení, počínajícímu rozvoji výpočetní techniky (počítač SM 3-20) a obecné teorii systémů. Sepsal několik učebních textů, z nich stěžejní byl text Obecná teorie systémů. Z politických důvodů (připravoval např. text Krize socialismu) odešel v roce 1988 na Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde učil filosofii fyziky a matematiky.

Přes 10 let působil následně na Přírodovědecké fakultě UK, kde učil zpočátku teorii systémů. Po přechodu z Katedry demografie a geodemografie na Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky začal vyučovat výpočetní techniku, zejména právě se rozvíjející Internet (rok 1995). Byl administrátorem unixového SGI serveru. V roce 1997 poprvé začal přednášet semestrální kurz „Filosofie virtuální reality“, který byl otevřený jak pro celou Karlovu universitu, tak pro všechny vysoké školy v ČR. Byl to také zřejmě první internetový vysokoškolský kurz v ČR. V rámci tohoto kurzu prezentoval vlastní filosofickou koncepci zvanou infinitní relativně fraktální strukturální fenomenologie a její aplikace do teoretické fyziky (viz např. „Technologie výroby času„), psychologie (přednáška „Byl jsem Franzem Kafkou“), sociologie a fyziologie (viz „Technologie výroby Boha„), atd. Populární nástin zmíněné tzv. totální fenomenologie lze najít v textu „Technologie výroby skutečnosti“ nebo ve specificky zaměřeném konferenčním textu „Skutečnost jako přirozená virtuální realita“ (viz publikace a reference).

Mensa

Některé ze zmíněných přednášek, jako například „Naučte svého psa kvantovou mechaniku“, byly původně vytvořeny jako popularizační přednášky společnosti Mensa ČR, spolku lidí s IQ nad 130, jehož byl předsedou v letech 1991 až 1997. Zároveň reprezentoval národní Mensu jako člen Mezinárodního výboru ředitelů (IBD) Mensy International a byl členem Mezinárodní rady (IGC) světové Mensy. V té době také založil a vedl Einsteinovu společnost, což byla společnost lidí s IQ nad 150. Poměrně aktivně vystupoval v médiích, televizích, rádiích a publikoval články v časopisech. V letech 1991-96 založil a organizoval soutěže pro geniální dívky Miss Mensa a Miss Einstein (dívky s IQ nad 150), od roku 1996 do roku 2001 pak realizoval soutěž Miss Internet, kde intelektuální schopnosti soutěžících tvořily většinu kritérií výběru vítězek. Partnery této soutěže byly firmy IBM, Microsoft, Seznam.cz, CK Fischer, Czechoslovak models, Autocont atd.

V roce 2000 pracoval jako kreativec v projektu vědecko-vzdělávacího centra E-area. V rámci tohoto projektu prezentoval již zmíněnou filosofickou koncepci inspirovanou virtuální realitou a to třeba také v RIBA – Royal Institute of British Architects v Londýně nebo v rámci Fóra 2000 na Pražském hradě v sekci „Globalizace a cyberhumanismus“. Navrhl a spolurealizoval virtuální model speciální teorie relativity, který byl za podpory společnosti Silicon Graphics Incorporation a projektu Praha – Evropské město kultury 2000 prezentován poradenské společnosti Andersen consulting.

V letech 2001 a 2002 pracoval v soukromém sektoru, zpracovával Státní informační politiku pro vzdělávání jako zaměstnanec European Institute for IT Education a poté krátce pracoval v oblasti digitální fotografie jako zaměstnanec Institutu digitální fotografie Ondřeje Neffa.

Působení v zahraničí (2003-dosud)

Po přestěhování do Belgie se v letech 2003-2006 velmi věnoval digitální fotografii, zejména tzv. High dynamic range fotografii (HDR) a byl pionýrem tzv. reflexní HDR fotografie. V roce 2004 měl výstavu fotografií „ČR ve stylu Franze Kafky“, která byla součástí oficiální prezentace ČR u příležitosti vstupu do EU. Další výstava, pod záštitou komisaře Špidly a Českého stálého zastoupení při EU, byla u příležitosti Českého předsednictví EU, v hlavní budově Evropské komiseBerlaymontu. V roce 2008 pak připravil putovní výstavu po eurocentrech České repubiky pod názvem „Tak trochu jiný Brusel“, iniciovanou Úřadem vlády ČR. V roce 2004 prezentoval svou koncepci počítačem podporované empatie(CAE) z roku 1997 na fóru evropských expertů. V roce 2005 pracoval jako evropský expert pro smíšenou a rozšířenou realitu v rámci výzvy Budoucí a vznikající technologie 6. Rámcového programu. Od roku 2007 působil 6 let jako evropský expert pro počítačovou bezpečnost a obecnou bezpečnost. V současnosti pracuje v oblasti podpory vědy, vzdělávání a zaměstnanosti.

Od roku 2012 znovu oživuje svou činnost v oblasti filosofie fyziky a filosofie. Tato témata v populární formě zveřejňuje na své blogu (iDnes) a zakládá na Facebooku skupinu Filosofie (Metafyzická systemologie). K dispozici je např. videozáznam jedné z jeho přednášek s názvem „Je čas pouhá iluze?“ ze srpna 2016.

Zájmy

Vždy aktivně sportoval, v mládí (17-18 let) se závodně věnoval silniční cyklistice, stejně pak několik let od roku 1997. V období let 1988 až 1995 se věnoval dálkovým běhům (nejlepší čas v maratónu 2:45:01).

Publikace (není-li uveden autor, je autorem JF)

Kolektiv : Přehled hlavních ekonomických ukazatelů pro řízení VHJ, VŠB Ostrava, 1984

Kolektiv : Ekonomické hry a základní oblasti jejich využití, VŠB Ostrava, 1986

Fikáček J., Skýva L.: Základy aplikací mikropočítačů v dopravě, ÚDI Praha, 1986

Obecná teorie systémů, ÚDI Praha, 1987

Co je to systém a systémový přístup, PřF UK Praha, 1987

Slovník nejpoužívanějších systémových pojmů, ÚDI Praha, 1987

Observaciones sobre questiones filosoficas de la direction,ÚDI Praha, 1987

Obecná teorie systémů dnes, In Sborník 19.konference o systémovém inženýrství, DT ČSVTS Praha, 1987

Introduction breve en la teoria de sistemas, ÚDI Praha, 1988

Systémové vlastnosti v dopravě, ÚDI Praha, 1988

Iděntifikácija i děfinicija sistěmy, In sborník mezinárodního demografického postgraduálu, PřF UK Praha, 1989

Moderní programové vybavení pro řízení I – Textové procesory, ÚDI Praha, 1989 (WordStar)

Moderní programové vybavení pro řízení II – Databáze, ÚDI Praha, 1989 (dBase II)

Asnovy sistěmnovo padchoda, In Měždunarodnaja letňaja škola děmografiji i demogeografiji, PřF UK Praha, 1989

Textový editor Text602, Smile, Praha 1990

Technologie výroby Boha, Smile, Praha 1991

Naučte svého psa kvantovou mechaniku, Smile, Praha 1992

Technologie výroby Boha, Technický magazín, č.4, ročník 36, Praha 1993, ISSN 0322-8355

Superperpetuum mobile podle pana Fikáčka, č.10, ročník 36, Praha 1993, ISSN 0322-8355

Editor D (manuál programátorského editoru pro UNIX), Daněk software, Hodonín 1994

Rádio, televize a co dál? Virtuální realita, Ekonom, č. 41, ročník XXXVIII, Praha 1994, ISSN 1210-0714

Proč chytří lidé dělají takové hlouposti?, Ekonom, č. 52, ročník XXXX, Praha 1996, ISSN 1210-0714

Úvod do Internetu a WWW, Karolinum, Praha 1998, 69. str. ISBN 8071845329.

Manuál ISŠU I.etapy SIPVZ (ISŠU – informační systém školení učitelů, SIPVZ – státní informační politika ve vzdělávání), MŠMT, Praha 2002

Jan Fikaček – fotografický profil s HDR fotografiemi, Digital Photographer, č. 6, Kijev 2006, registracia KB č. 10903, podpisnoj inděx 91153

HDR fotografie Zazděná řeka a Zábradlí Evropské komise, DIGI foto, č. 3, Brno 2007, ISSN 1801-0873

Dinant Aerial View by Jan Fikacek (dvoustránková HDR fotografie), Digital Photo, č. 105, Peterborough (UK) 2008, ISSN 1460-6801

Jan Fikacek – Portfolio Tchéque (fotografický profil s celostránkovými HDR fotografiemi), Phot’Art International, č.15, Armentiéres (France) 2009, ISSN 1950-9928

Photo de la semaine – SurReal in the Berlaymont: HDR photo „Two metal organisms from deep, eating the Earth“ by Jan Fikáček, Commission en direct, č. 509, Communautés européennes (c) 2009, ISSN 1830-5598

SurReal Europe – Photo exhibition by Jan Fikáček, Art in the Commission Buildings 2005-2010, European Union (c) 2010, Bruxelles, ISBN 978-92-79-15212-2, doi: 10.2798/11176

Belgické fotografie Jana Fikáčka (fotografický profil s 12 celostránkovými HDR fotografiemi), revue Prostor, 3. a 4. číslo XXX. ročníku, Praha 2012, ISSN 0862-7045

Budeme otroci umělé inteligence?, Nevšední svět, 9.3.2017

Existují paralelní vesmíry velmi podobné našemu?, Nevšední svět, 3.4.2017

Cestující metra jako kvantové vakuum, Objective Source E-Learning (OSEL), ISSN 1214-6307, 10.5.2017

Cestující metra jako kvantové vakuum, Nevšední svět, 15.5.2017

Teorie všeho jako filosofie mrtvá už při narození, Nevšední svět, 23.6.2017

Jsme mrchožrouti nekonečna, Nevšední svět, 3.8.2017

Proč se tolik bojíme zvuků nočního lesa, Prima ZOOM magazín, 15.8.2017

Experimentální filosofie jako efektivní cesta k revoluci ve fyzice, ERGOT, ISSN 2533-7564, 3.9.2017

Externí odkazy

Seznam děl v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Jan Fikáček

Osobní blog věnovaný fyzice a filosofii: http://fikacek.blog.idnes.cz/

Přednáška „Je čas pouhou iluzí?“ (11.8.2016): https://www.youtube.com/watch?v=nyMOuaa7hF0

Starší filosofické texty: http://www.fikacek.cz/categ-filosofie.html

Osobní facebooková stránka: https://www.facebook.com/jan.fikacek

Profil na LindeIn: https://be.linkedin.com/in/jan-fikacek-1845563

Rozhovor v časopise Mensa: http://casopis.mensa.cz/rozhovory/exmensan_jan_fikacek.html

Svobodová H.: Exmensan Jan Fikáček, časopis Mensa, č. 3, ročník XV, Praha 2007, ISSN 1211-8877

Facebooková skupina Filosofie (Metafyzická systemologie): https://www.facebook.com/groups/235413043298265/

Přednáška Technologie výroby boha: http://www.fikacek.cz/buh.pdf

Výběr fotografií: https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/lide/7929/fotografie/?razeni%5Bpoint_count%5D=2

Výběr fotografií: https://www.facebook.com/jan.fikacek/media_set?set=a.119398308095387.7981.100000756559389&type=3

http://www.digineff.cz/art/tvorba/051125nejlepsi.html

fotografická výstava Tak trochu jiný Brusel http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/tak-trochu-jiny-brusel

http://www.fikacek.cz/bxl2004/JanFikacekA4.pdf

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7516

http://mobil.idnes.cz/tiskova-zprava-finale-miss-internet-v-primem-prenosu-pdr-/mob_tech.aspx?c=981129_0003910_mob_aktuality

http://www.e-area.cz/main.html

https://cordis.europa.eu/pub/ist/docs

YouTube
Zahady.info

You must be logged in to post a comment Login