adminml

JAK FUNGUJE ASTROLOGIE?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Petr Bajnar: Jak funguje astrologie?

Je tomu jen několik století, kdy Astrologie byla chápána jako vážená vědní disciplína a byla vyučována na všech evropských univerzitách.

Dnes je ve vědeckých kruzích často vnímána jako pavěda, kterou se zabývají jen lidé poněkud mdlého rozumu, nebo ti, kteří chtějí zbohatnout na naivitě části lidské populace, která v astrologické předpovědi stále věří.

Domnívám se, že toto dnešní vnímání astrologie vychází často z jejího nepochopení. Kritici astrologie se domnívají, že astrologové věří v jakési tajuplné síly, kterými planety na nás působí. Ve skutečnosti tomu však takto není. Pohyby a měnící se konstelace planet nejsou příčinou toho, co nás v životě potkává. Pouze to, co nazýváme osudem, popisují.

Abych osvětlil princip astrologie, rozhodl jsem se použít úvodní citát z poměrně známého textu. Je jím Janovo evangelium.

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

Pojem Slovo je překladem řeckého „Logos“, což znamená v podstatě tvůrčí myšlenka. Citát hovoří o tom, že vše je myšlenka. Jinými slovy nejvyšší Myšlenka označována jako Bůh se projektuje do různých části stvořeného světa od samotného vesmírného celku, sluneční soustavy, planety Země, člověka, živé buňky atd.

Jde jen o to, tuto „Myšlenku“ správně dekódovat a naučit se jí převádět do příslušné oblasti. K tomu nestačí jen rozum, ale potřebná je intuice. Bez ní není možné správně převést dění na obloze do podoby pochopení cesty lidského osudu. Tedy pouze mechanický výklad horoskopu je k ničemu, neb každá astrologická konstelace sama o sobě může být interpretována mnoha různými způsoby.

I když většina vědců moderní doby astrologii odmítá, jsou tu i výjimky. Jsou to lidé s duchovním pohledem na svět, pro které je přirozené, že vše v přírodě podléhá jasnému a logickému řádu. Patřil k nim i švýcarský psycholog C.G.Jung, který spolu s fyzikem Paulim studoval jev Synchronicity, souvztažnosti jevů v přírodě a společnosti. Jung pochopil, že souvztažnost mezi pozemským a nebeským děním je jednou z mnoha jejích podob. O astrologii napsal:

Jestliže neosvícení lidé dodnes věří, že se mohou astrologii vysmívat a pohlížet na ni jako na pseudovědu, která patří minulosti, tak přece tuto vědu, jež v duši lidí zůstala živou, dnes, poprvé po třech stech letech univerzity opět připouštějí. Ze strany psychologie má astrologie plné uznání bez dalších výhrad, protože představuje sumu psychologických vědomostí starověku.

Já osobně se astrologii věnuji řadu let a měl jsem tak mnohokrát možnost si ověřit, že je pravdivá. Skeptiky tím sice nepřesvědčím, nicméně každý z nich má možnost si pravdivost této vědy ověřit, pokud u něj převládne touha po skutečném poznání reality světa.

 

Petr Bajnar

Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění.

 

Blog Petra Bajnara na iDNES: ODKAZ

Osobní stránky: ODKAZ

O autorovi:

Narodil jsem se roku 1971 v Ostravě. Vystudoval jsem nejdříve SPŠ hutní ve Frýdku-Místku a poté VŠB-TU Ostrava- obor Materiálové inženýrství. Řadu let jsem pracoval v průmyslové sféře. Nejdříve jako technolog v ŽD Bohumín a později jako Zkušební technik v Materiálovém výzkumu ve Vítkovicích.Od roku 2007 působím ve školství. Nejdříve jako učitel odborných předmětů na SPŠ ve Frýdku-Místku a poté jako učitel předmětu ZPV a Ekologie na OA a Hotelové škole v Havířově.

Jsem svobodný a bydlím v krásném podhůří Beskyd ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Ve volném čase se rád toulám přírodou : pěšky, na kole či v zimě na běžkách.  Rád také cestuji. Měl jsem možnost navštívit řadu zemí Evropy a rovněž Izrael a Srí Lanku. Vybrané fotografie z mých cest můžete spatřit především v sekci propojený svět ODKAZ

Hlavním zájmem od dětství bylo pro mě poznávání světa.  Nikdy jsem ničím zvlášť nevynikal, na škole jsem měl jen průměrný prospěch trojkaře. Přesto se pro mně jako dítěti  žáden dárek nevyrovnal dárku v podobě naučné knihy. Chudáci rodiče mi jednou museli pořídit hvězdářský dalekohled, jindy pak mikroskop a nebo v antikvariátu zakoupit deset  osmisetstránkových dílů Dějin světa. A tak v mém dětství ve volném čase fotbal a jiné hry ze spolužáky se střídaly s hodinami věnovanými hledáním odpovědí nad otázkami fungováni přírody a světa.

Když mi bylo 18 let padl komunistický režim který nedovolil publikovat prakticky nic co by odporovalo vládnoucí materialistické ideologii. Začali vycházet různé duchovní knihy  a já při přemýšlení nad jejich obsahem postupně pochopil, že k poznání pravdy nestačí jen použití 5 smyslů a opustil jsem svůj dosud materialistický světonázor. Začal jsem cvičit jógu a hledat pravdu o světě  ve svém nitru. Přestal jsem pít alkohol. Pochopením principu neubližování, který je v základu každé hodnotné duchovní nauky jsem se stal vegetariánem.

V roce 1994 začala vysílat TV Nova  pořad Seance který jsem pravidelně sledoval. Biotronik Tomáš Pfeiffer v něm léčebně působil přes televizní obrazovku a zároveň i odpovídal  na dotazy posluchačů. Začal jsem navštěvovat jeho přednášky, které se stále pravidelně konají v rámci Duchovní univerzity Bytí  a studovat životní filozofii BYTÍ vytvořenou jeho učitelem a zakladatelem biotroniky Josefem Zezulkou. Objevil jsem v ní to co jsem dříve nenašel v žádném jiném duchovním směru- celistvost. Jasně a logicky odpovídala na každou základní filozofickou otázku kterou jsem si kladl ať již se jednalo o vznik vesmíru, zákony osudu, vývoje bytosti či smyslu života. Cesta Zezulkova ovlivnila nejen mé životní názory.Díky Zezulkovi jsem  si uvědomil, že mnohé věci jsou jinak než jsem si dosud myslel. Že smyslem života není být jen šťastný, ale sloužit celku.  Že cesta vývoje je cestou spojení rozumu a citu. Že člověk  nemá jen věřit a upadat do dogmatu, ale být kritický a přijmout až to co důkladně promyslí.  Vím , že jsem zatím stále jen na samém začátku této cesty, cesty která je největším dobrodružstvím života i tím nejkrásnějším co v životě může být- objevování úžasné harmonie a krásy světa.

Petr Bajnar

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Yetti, bigfoot

Pterosauři

Djatlov

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Kuriozity
Skryta 
Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky Legendární reklamy Děs, běs, katastrofy tipy Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Extra

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Islám

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové
Sex

Zahady.info
Zahady.info

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login