adminml

Hlavolam: Dvě kuličky

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Sleepingbeautycastle50

FOTO: Lyght, CC BY-SA 3.0

Bylo jednou jedno království, kde žila krásná princezna. Byla tak nádherná, že se do ní zamiloval mladý kouzelník, který sloužil tamnímu králi. Princezna kouzelníka také velmi milovala, ale její královský otec této lásce nepřál. Chtěl pro svou dceru za ženicha nějakého urozeného a bohatého prince. Bohužel kouzelník nebyl bohatý, ani urozený. Král tedy nechal kouzelníka uvrhnout do žaláře a chtěl ho dát popravit.

Aby si ale král zachoval tvář, před svým lidem, vyhlásil, že poprava kouzelníka bude božím soudem. Na popravišti před lidem z celého království tedy řekl: „Zde v pytlíku jsou dvě kuličky: černá a bílá. Vylosuje-li si kouzelník bílou, bude žít a dokonce mu dám za ženu svou dceru. Ale vytáhne-li si z klobouku černou, zemře!“

Vypadalo to jako férová šance, ale král, který nechtěl nic riskovat, vložil tajně do pytlíku obě kuličky černé. Kouzelník naštěstí nebyl hloupý a bylo mu jasné, že král nebude nic riskovat. Počítal tedy s tím, že budou obě kuličky černé. Jak to kouzelník udělal, že přežil a oženil se se svou milovanou?

Řešení naleznete zde: ODKAZ

Tento článek je převzatý ze spřáteleného webu Hlavolamy.info ODKAZ, kde najdete zajímavé informace o mechanických, slovních a vizuálních hlavolamech, hlavolamových řadách i osobnostech ze světa hlavolamů.

YouTube
Zahady.info

You must be logged in to post a comment Login