adminml

Glastonbury – kraj mýtů a pověstí

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

 

Libor Čermák: Glastonbury – kraj mýtů a pověstí

Na naší cestě po dávných památkách Britských ostrovů nyní navštívíme jedno z nejposvátnějších míst prastaré Anglie. Místo, kde se to jen hemží pověstmi o legendárním králi Artušovi a kouzelníku Merlinovi a nebo legendami spjatými i s údajnou návštěvou postav známých z biblického Nového zákona. Ti bystřejší již jistě poznali legendární Glastonbury.

FOTO: Glastonbury je menší městečko v hrabství Somerset na jihozápadě Anglie a nalézá se asi 40 kilometrů jižně od Bristolu. Osídleno bylo již od nejstarších pravěkých dob a dodnes sem jezdí každý rok tisíce návštěvníků. Láká je sem mnoho věcí, ať už ona slavná historie tohoto místa, nebo množství památek, které se tu nalézají a nebo i hudební festival, který se tu koná každý rok. Glastonbury tedy bylo už od nejstarších dob místem, kde to prostě žilo.

 

Jedním z nejstarších osídlených míst je zdejší Glastonbury Lake Village, která se od samotného města nalézá zhruba pět kilometrů severozápadně. Pochází z doby železné, tedy přesněji z let kolem 300 let před naším letopočtem. Později tuto ves obsadili Římané. Kolem roku 100 našeho letopočtu však byla opuštěna, což pravděpodobně zapříčinilo zvyšování hladiny vody. Ovšem před tím žilo v této vesnici asi kolem stovky lidí, po kterých zde bylo objeveno několik zajímavých archeologických nálezů, jako například bronzová mísa, bronzové šperky, keramické úlomky, dřevěné předměty nebo předměty pro textilní výrobu. Zhruba o další čtyři kilometry dále se pak nalézala další obdobná vesnice na břehu dnes již neexistujícího jezera Meare Pool.

 

 

Ovšem nejvýznamnějším posvátným místem v okolí Glastonbury byl nepochybně pahorek známý pod názvem Glastonbury Tor a nebo také Tor Hill. Jak ukázaly archeologické výzkumy i tento vrcholek byl užívaný od nejstarších prehistorických dob. Byly zde dokonce nalezeny pozůstatky tvrze z 5. století. Ta byla později nahrazena středověkým kostelíkem sv. Michaela. Jenomže dne 11. září 1275 postihlo tento kraj zemětřesení a postihlo bohužel i tento kostelík. Místo něj byl v roce 1360 postaven nový kostel Sv. Michaela, ale i ten se dochoval už pouze jako zřícenina. Jak už jsem psal v článku: Avebury – místo zasvěcené záhadám, tak Glastonbury leží na prastaré linii sv. Michala vedoucí z Cornwallu do Hoptonu, na které leží i ono neméně slavné Avebury. Je snad pouhá náhoda, že pahorek Tor Hill má podlouhlý tvar a svojí osou ve směru jihozápad-severovýchod kopíruje právě tuto linii? Jeho tvar je vůbec zvláštní. Celý pahorek je jakýsi stupňovitý, jenž se skládá ze sedmi teras, takže vlastně vypadá jako podlouhlá šišatá pyramida. Účel těchto teras nebyl dosud vysvětlen. Dosud bylo předloženo několik teorií. Například, že to byla políčka pro zemědělství. To by však musela být hlavně na jižním svahu. Ovšem terasy jsou na obou stranách a na té severní se mi zdají dokonce i výraznější. Další hypotézou je, že je mohl způsobit pasoucí se dobytek. Jenomže takovéto erozní terasy bývají daleko menší, než to, co se vidí zde. Jiná hypotéza říká, že to jsou zbytky ochranných hradeb. Ovšem zde není žádný důvod se domnívat, že by šlo o nějakou pevnost. Se zajímavou hypotézou přišel profesor Rahtz, který nabídl myšlenku, že by mohlo jít o něco na způsob labyrintu, tedy cesty, která se po těchto terasách klikatí, dokud se nedojde na vrchol. Ovšem jaký byl původní smysl tohoto pahorku, toť otázka. Ovšem nabízí se jedna velice zajímavá myšlenka. Protože v minulých dobách bylo okolí Glatonbury zalito bažinami, ze kterých vyčníval právě tento pahorek jako ostrov.

 

 

Tak se mnozí domnívají, že mohlo jít i o legendární ostrov Avalon, známý z báje o králi Artušovi a kouzelníku Merlinovi. Není bez zajímavostí, že dle další legendy se při stavbě glastonburského opatství nalezl velký olověný kříž s latinským nápisem „Hic iacet sepultus inclitus rex arturius in insula avalonia“, tedy „Zde na ostrově Avalonu leží pochován slavný král Artuš“

Ovšem ke Glastonbury se váže pověst o přítomnosti ještě někoho. Tím někým má být Josef z Arimatie, známá to postava z Nového zákona. Podle jedné z místních legend sem prý dokonce vzal svého synovce Ježíše a přivedl ho do druidské školy v Avalonu. Ale popořadě. V Glastonbury se nedaleko Tor Hillu nalézá glastonburské opatství.

 

 

To dle místních pověstí bylo zbudováno na místě, kde údajně stával kostel, který nechal postavit v roce 37 po Kristu právě Josef z Arimatie. Dle legendy zde prý, když se chtěl pomodlit, zapíchl do země svoji poutnickou hůl. Ta však zapustila kořeny a do dnešních dnů zde v opatství roste strom – tzv. „Glastonbury Thorn“, o kterém se říká, že má původ právě v té Josefově holi. Dle historických zápisů bylo glastonburské opatství založeno až roku 712 n.l. Postupně rostlo, vznikla tady katedrála, kuchyně a další stavby, ale byl také označen údajný hrob krále Artuše a královny Ginevry. Věhlas tohoto významného místa pokračoval až do roku 1539. V tomto roce na Glastonbury dolehlo rušení klášterů. Tehdy se, jako katolické poutní místo, nehodilo do krámu anglickému králi Jindřichu VII pro jeho anglikánské církevní reformy, a tak ho nechal zničit.Opatství se tak postupně proměnilo v největší zříceninu v Anglii. Dneska je park, ve kterém zřícenina stojí, otevřený pro veřejnost a je tak nedílnou součástí celého Glastonburského komplexu.

 

 

Když píšu o Glastonbury, tak bych neměl zapomenout ještě na jedno místo, na Chalice Well, což je jaký si vstup na poutní cestu na Tor Hill. Chalice Well se nalézá se v úpatí tohoto posvátného pahorku. Je to nádherná zahrada jejímž hlavním objektem je posvátná kalichová studna. Od středověku se vodě pocházející z této studny připisují zázračná uzdravení. Fakt ovšem je, že obsahuje oxid železitý a je mírně radioaktivní. I k tomuto prameni se váže legenda vztahující se k Josefu Arimatejskému. Dle této legendy právě zde Josef uschoval legendární grál, z něhož pil Ježíš Kristus při poslední večeři a ve kterém proměnil víno na svojí krev. Na tom místě pak prý vytryskl ze země tento načervenalý „krvavý“ pramen“.

Protože je Glastonbury podivuhodné mystické místo, občas dochází v jeho blízkém či širším okolí i k výskytu záhadného jevu kruhů v obilí. Pravda, není to sice v tak velkém množství jako ve Wiltshiru, ale i třeba takové Glastonbury zaznamenalo agrosymbol dne 17. července 2004. Z bližšího okolí byl výskyt agrosymbolů například u Somertonu a i po celém území hrabství Somerset se občas tento jev objeví. Jeho výskyt v tomto hrabství ukazuje tento seznam

Ale když už píšu o obrazcích v obilí, měl bych se závěrem ještě zmínit o jiném druhu obrazců, které se v okolí Glastonbury též vyskytují. Ve třicátých letech 20. století je objevila badatelka Katherine Maltwoodová. Jde o tzv. „Glastonburský zodiac“, čili obrazce, které jsou vtisknuté do okolních cest, valů, mezí, potoků a podobně. A jak název této zajímavosti vypovídá jedná se o obrazy dvanácti zvířetníkových znamení. Koho tato věc zaujala, může navštívit stránku s mapou tohoto zodiacu , kde jsou i jednotlivé obrazce i popsány. A abych i já přidal svojí trošku do mlýna, uvedu, že o podobnou věc se snažím i zde v České republice, o čemž jsem na svém blogu napsal článek Ley lines z mého pohledu

 

Zdroj:

anglická Wikipedie

Bertelsmann Lexikon Verlag: Enigma 1 – Tajemství starověku, Euromedia Group – Knižní klub, Praha, 2002

Hesemann M.: Záhadné kruhy v obilí, Etna, Praha, 1997

 

Použité foto:

www.flicker.com

www.google.com/maps

 

Související články:

Po stopách obřích křídových postav

Znáte Rollrightské megality?

V kraji Bílého koně

Mystéria Salisburské pláně

Avebury – místo zasvěcené záhadám

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

 

Osobní stránky Libora Čermáka

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Djatlov

Pterosauři

Yetti, bigfoot

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Skrytá kamera

F1

Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky 
Děs, běs, katastrofy
Legendární reklamy 
Zajímavosti o koních
Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Automodeláři

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Buddha

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové

Sex

Na titulní stranu ZAHADY.INFO si klikněte zde:


Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login