adminml

Geometrické souvislosti mezi americkými obrazci v obilí

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Libor Čermák: Geometrické souvislosti mezi americkými obrazci v obilí

Obrazce v obilí je celosvětový fenomén. Objevují se nejen v Anglii a nejen v Česku. Jenomže jak tak sleduji záhady v USA, podařilo se mi tam najít také zajímavé geometrické souvislosti právě mezi tamějšími agrosymboly.

Tajuplné obrazce v obilí je zajímavá záhada. Její pravý původ (a teď nemyslím padělky) se ještě nikomu nepodařilo odhalit. A to ani v souvislosti UFO. Možná by něco naznačovaly geometrické souvislosti, které se skutečně mezi obrazci v obilí občas vyskytnou. A stalo se to i u nás. Například v roce 1996 se v jedné řadě objevily obrazce u Vlčkovic, tak u Mlázov, tak u Nemilkova. Náhoda?

Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=192378.

O rok později trojice agrosymbolů u Zavlekova u Kašovic a u Mlázov společně s nemilkovským obrazcem předchozého léta vytvořily pravohůhlý trojúhelník orientovaný do světových stran.

(viz https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=447549)

A jak je to v u amerických obrazců v obilí, kde je tento jev tak trochu ve stínu těch anglických?

Ohio / Kentucky

 

 

 

22. srpna 2003 byl v Ohiu ohledně nálezu crop circles mimořádně zajímavý, neboť na poli se sójou se objevil obrazec nedaleko Velkého hadího pahorku . A tak jev navštívil lokalitu s dávným osídlením. Obrazec vypadal jako oko, ze kterého vycházely další kruhy. A co víc, údajně zde bylo v době vzniku spozorováno i UFO ve tvaru rotujících bílých světel.

(viz http://kenny.anomalyresponse.org/formation2003.html).

 

 

 

A ten rok to nebyl poslední zdejší výskyt agrosymbolů. 28.září 2003 se vyskytl další obrazec u Bainbridge. Tentokrát to byla trojúhelníková formace se středovým kruhem, se kterým byly krajní kruhy spojeny obloučky. Vyskytla se na poli se sójou. O necelý měsíc později, 26.října 2003, se na jihu Ohia u West Union objevila další formace ze šesti kruhy. Vyskytla se na poli se sójou. Vypadala jako Mickey Mouse, nad kterým se vznáší družice. Nyní se vydejme do sousedního státu Kentucky, které fenomén navštívil v květnu roku 2003, tedy opět onoho roku. Stalo se tak v mladém žitném poli u Fleminsburgu na severovýchodě státu. Tehdy se tam objevil prstenec polehlého obilí. A nyní se podržte.

Na internetu jsem objevil následující video (viz https://www.youtube.com/watch?v=Ygl3hs2JdKA). Tam se popisuje, že konkrétě loklity výskytu: Bainbridge (2000, 2003), Velký hadí pahorek (2003), West Union (2003) a Fleminsburg se vyskytují na jedné přímce

Zdroj: http://www.cropcirclecenter.com/date/2003/200305.html, https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=559160, https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=554476

 

To další podobné linie pochazejí už z mé badatelské dílny. Ve státě Ohio ještě chvíli zůstneme. 30. června 2002 se v trávě u Sardinia na jihu Ohia objevil obrazec ve tvaru kruhu s výběžkem. A pak se vydáme k Hopewell Mounds, což je skupina prastarých mohyl u města Chillicothe ve státě Ohio. Tyto mohyly zbudovali pradávní indiány hopewellské kultury, která zde působila v době mezi 200 let před naším letopočtem a 500 let našeho letopočtu. A právě zde se vyskytl asi nejsložitější fraktálový obrazec podzimu 2012, jenž se zde objevil na poli neposekaného obilí dne 20 září 2012. Skládal se z centrálního kruhu, jenž obklopovalo dalších šest kružnic. A z každé této kružnice vedla ještě trojice nebo čtveřice dalších kroužků, takže celý obrazec vypadal jako mořská hvězdice. A teď. Pokud si spojíme Sardinii, Chillicothe a Bainbridge, o kterém jsem se zmínil v předešlém odstavci, opět dostaneme jednu linii.

(viz http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=344896, http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2012/09/20/US20120920_A.html, http://www.iccra.org/bystate/Ohio/ICCRA%20-%20Ohio%20-%20Sardinia,%20Brown%20County%20(June%2030,%202002).ht

https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=554476

New Hampshire

Jestliže se nějaký stát jmenuje New Hampshire, tedy po anglickém hrabství, které je proslavené i záhadnými obrazci v obilí (Cheesfoot Head, Crabwood, Telegraph Hill, Chilbolton), musím se ptát, zda nějaký ten agrosymbol se v průběhu minulých let nevyskytl i zde. Když jsem se o to zajímal, zjistil jsem, že jich tu také několik bylo. První se údajně vyskytl v roce 1965, tedy ve stejném roce, jako došlo k vlně pozorování u Exeteru. Ten rok se totiž objevil malý kruh trávě u Jaffrey na jihu státu, a to po té, co svědkové hlásili, že tam pozorují neidentifikovaný létající objekt (viz http://www.iccra.org/bystate/New%20Hampshire/ICCRA%20-%20NH%20-%20Jaffrey,%20Cheshire%20County%20(1965).htm)

Nyní se přesuneme asi o třicet kilometrů víc na západ až na samé hranice s Vermontem, k městu Hinsdale. Avšak do července roku 1973. To se tam totiž v rákosí objevila elipsa položených rostlin o velikosti 6 x 9 metrů. (viz http://www.iccra.org/bystate/New%20Hampshire/ICCRA%20-%20NH%20-%20Hinsdale,%20Cheshire%20County%20(July%201973).htm)

O dva roky později, v roce 1975, se objevil prstenec v trávě u města Walpole, které se nalézá též při hranicích s Vermontem, ale asi o třicet kilometrů severněji, než předešlá lokalita. (viz http://www.iccra.org/bystate/New%20Hampshire/ICCRA%20-%20NH%20-%20Walpole,%20Cheshire%20County%20(1975).htm)

 

17. prosince 2004 se objevil zatím poslední kruh ve státě New Hampshire. Měřil v průběhu necelých 9 metrů a nalézal se opět v trávě a rákosí, a to poblíž Surry.

(podrobnosti viz http://www.iccra.org/bystate/New%20Hampshire/ICCRA%20-%20NH%20-%20Surrey,%20Cheshire%20County%20(December%2017,%202004).html).

Když jsem si ale jednotlivé lokality vynesl na mapu, nemohl jsem si nevšimnout jedné zvláštní věci. Čtyři z pěti zdejších lokalit se nalézají v jihozápadní části státu. A aby tomu nebylo málo, vytvoří navzájem pravoúhlý trojúhelník s vrcholy Jaffrey – Hinsdale – Walpole. A Surry se navíc nalézá na spojnici Jaffrey – Walpole. Náhoda?

Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=577681

Kalifornie

 

V jedné přímce se také nalézají tyto případy, které se vyskytly ve státě Kalifornie na západním pobřeží USA. Jeden z prvních kruhů, který měřil asi šest metrů, nalezl jistý jedenáctiletý hoch u Lemon Grove (u San Diega), když před tím spatřil odlétnout ze země červeně zářící objekt. (http://www.iccra.org/bystate/California

/ICCRA%20-%20CA%20-%20Lemon%20Grove,%20San%20Diego%20County%20(November%2016,%201973).htm)

 

Jeden z prvních složitějších obrazců se měl vyskytnout u San Franciska v roce 1992. Jednalo se o tři soustředné kružnice. Hned tři obrazce na jednou se objevili 9. břerzna 1996 v jitroceli, žitě a dalších plodinách u Laguna Beach u Los Angeles. Šlo o dvě soustavy soustředných kružnic a kruh s paprsky zakončený malými kroužky.

 

Přestože obrazce byly na první pohled nevzhledné, dr. Levengood zjistil, že postižené rostliny mají zvětšené průměry buněk. (http://www.iccra.org/bystate/California/ICCRA%20-%20CA%20-%20Laguna%20Canyon,%20Laguna%20Beach,%20Orange%20County%20(March%209,%201996).html)

 

10. srpna 1996 se v objevil zhruba 15metrový symbol míru na pšeničném poli u Gilroy políž San Chose) (http://www.iccra.org/bystate/California. 30. prosinec 2013, který přinesl jeden z nejzvláštnějších obrazců sezóny roku 2013. Objevil se na poli v kalifornském Chualaru v Salinas Valley. Jeho tvar byl velice zvláštní. Byla to soustava několika obdélníků, které vytvářely dojem jakého si elektronického obvodu. V centrálním obdélníku se navíc nalézalo Braillovým písmem (viz můj článek Braillovo písmo – jak se ho jednoduše naučit) několikrát napsané číslo „192“. A aby tomu nebylo málo, číslo „192“ tu označovalo ještě něco, a to poloha třech kruhů, které se nalézaly na obvodové kružnici, pokud bychom je přenesli na hodinový ciferník

Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=576790

 

Když jsem tyto případy vynášel na mapu, všiml jsem si, že právě tyto jakoby kopírovaly kalifornské pobřeží a leží na jedné linii.

Utah

Ve státě Utah se už též objevilo i několik obrazců v obilí nebo v trávě. První výskyt záhadných agrosymbolů se objevil u města Provo dne 22. května 1995. Bylo to zhruba dvacet kruhů, které byly rotroušeny na travnaté louce. První obrazec, který se v Utahu vyskytl skutečně v obilí, se objevil 23. srpna 1996 v pšeničném poli u Města Logan na severu státu. Byla to zhruba 73 metrů dlouhá formace, která se skládala ze dvou kruhů propojených cestičkou a uzlu kolem jednoho z kruhů.

(viz http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20Logan,%20Cache%20County%20(August%2023,%201996).html)

 

O rok později, 6. července 1997 se jev přesunul do nedalekého Smithfieldu, kde v noci za podivného bzučení a pípání se objevila v pšeničném poli formace dvou kruhů, znichž ten větší měl dva výběžky ze čtvrt a půlkružnicemi

(viz http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20Smithfield,%20Cache%20County%20(July%206,%201997).html).

 

Hned o den později, 7. července 1997, se v sousedním Richmondu objevila za obdobných zvukových efektů, jako v předchozím případě, v pšeničném poli další podobná formace dlouhá cca 100 metrů. Měla tvar kříže, přičemž na dvou jeho koncích byly kroužky a druhé dva konce zdobila trojka a dvě půlkružnice.

(viz http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20Richmond,%20Cache%20County%20(July%207,%201997).html).

 

Následující rok přinesl další obrazec u Loganu. Stalo se tak 20. července 1998, kdy se tu v ječmenu objevila jakási činka ještě s dvěma kroužky na víc, takže formace připomínala jakéhosi Mickeymouse.(viz http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20College%20Ward,%20Cache%20Valley,%20Cache%20County%20(July%2020,%201998).html)

 

A jen o čtyři dny později, 24. července 1998, následoval v pšenici u Cove keltský kříž se čtyřmi kroužky, kdy dva z těchto menších kroužků byly plné a dva byly jen prstence.

(viz http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20Cove,%20Cache%20County%20(July%2024,%201998).html).

 

Zatím poslední obrazec v obilí v Utahu se objevil v ječmeni dne 27. června 2004, a to u Spanish Forks. Byla to kružnice se třemi paprsky zakončenými kroužky.

(další podrobnosti na http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20Spanish%20Fork,%20Utah%20County%20(June%2027,%202004).html

 

Obrazce jsou to všecno jistě zajímavé. Ovšem, když si prohlédnete jejich umístění, zjistíte, že je všechny spojuje ještě další záhada. Jaká? Nyní se důkladně podívejte na mapku záhad, kterou jsem přiložil vpravo a podívejte se, jak jsou tam uspořádány všechny zdejší lokality s obrazci v obilí (Cove, Richmond, Smithfield, Logan, Provo a Spanish Fork) . Přestože Utah má na šířku asi 400 kilometrů, tak všechny zmíněné lokality jsou krásně seřazeny ve směry sever-jih, tedy podél jednoho poledníku. Co to asi má znamenat?

další zdroj a použité obrázky: http://www.cropcircle-archive.com/archive/index.php?search_year=&search_month=&search_city=&search_county=utah&search_country=&language=&thumb=&decade=2000&year=13&month=12&sortby=,day&sort=,2&id=5130&i=8 , https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=562319

Pokud zjistíme, že obrazce v obilí jsou seřazené v řadě nebo jiném podobném geometrickém obrazci, mohl by to být klíč k řešení této záhady? Co když je vytvořilo něco, co kroužilo nad naší planetou právě v tomhle směru, jako když například obíhají zeměkouli družice? Je to sice jen hypotéza, ale nad těmito souvislostmi se jistě zaslouží zamyslet.

 

Související články:

Kruhy v obilí rok 2017

Kruhy v obilí rok 2016

Kruhy v obilí – rok 2015

Kruhy v obilí – rok 2014

Kruhy v obilí – rok 2013

Kruhy v obilí – rok 2012

Kruhy v obilí – rok 2011

Kruhy v obilí – rok 2010

Kruhy v obilí – rok 2009

Kruhy v obilí – rok 2008

Jak se obrazce v obilí vyskytují u posvátnýcm míst indiánů

Reportáže z loňského agrosymbolového zpravodajství

Není pravda, že letos nebyly obrazce v obilí

Jaké jsou nejnovější kruhové obrazce v obilí?

Za tajemstvím červnových obrazců v obilí

Květen plný zajímavých obrazců v obilí

Letošní sezona obrazců v obilí začala nečekaně brzy

 

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka: ODKAZ

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES: ODKAZ

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Djatlov

Pterosauři

Yetti, bigfoot

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Skrytá kamera

F1

Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky 
Děs, běs, katastrofy
Legendární reklamy 
Zajímavosti o koních
Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Automodeláři

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Buddha

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové

Sex

Na titulní stranu ZAHADY.INFO si klikněte zde:


Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login