adminml

Eugenika? Pssssst! O ní se nemluví…

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Šlechtění lepšího, dokonalejšího člověka? Opatrně! Tohle téma je v dnešním, povinně multikulturním světě tabu.

01

REPRO: Nacistická propaganda z 30. let 20. století.

 

S eugenikou – genetickým šlechtěním člověka, koketoval už starověký řecký filozof Platón. Tvrdil, že ideální potomstvo vzejde jen z těch nejlepších. Z dnešního pohledu čistokrevný rasista, římský básník Claudius Claudianus, už nesmlouvavě naznačil které rasy a národy jsou podle něho na vyšší úrovni a které na nižší. Varoval římské spoluobčany, aby neobcovali s africkými barbary. „Barevní bastardi“ podle něj pošpiní kolébku.

Charles Darwin… byl rasista!

„Pokud nezabráníme tomu, aby se počet bezohledných, ničemných a jinak podřadných členů společnosti zvyšoval rychleji, než lepší třída lidí, národ bude degenerovat a během několika staletí civilizované rasy vyhladí a nahradí rasy divošské,“ ustanovil zásadní pravidlo zakladatel evoluční teorie Charles Darwin. Geniální nesmlouvavý myslitel, který ale vyzdvihoval i solidaritu, altruismus a milosrdenství.

Státníci a vědci chtěli v 19. století zabránit rozmnožování podřadných lidí

Eugenika oslovila nejvíce učenců na konci devatenáctého a na začátku dvacátého století. Darwinův bratranec Sir Francis Galton založil v roce 1904 Národní eugenickou laboratoř a nedlouho po ní i Společnost pro eugenickou osvětu. V roce 1912 uspořádala Londýnská univerzita první Mezinárodní eugenický kongres, kterého se zúčastnilo tři sta odborníků z celého světa. Včetně vědeckých celebrit. K nejprominentnějším řečníkům patřili rektoři Harvardovy i Stanfordovy univerzity, budoucí premiér Spojeného království Sir Winston Churchill nebo vynálezce telefonu Alexander Graham Bell. Vědci se radili o tom, jak zabránit některým lidem v rozmnožování a jak naopak u jiných podpořit porodnost. Vysoce například vyzdvihli tehdy nově zavedenou sterilizaci mentálně postižených a zločinců v USA. Do debat o eugenice se zapojily i další známé osobnosti. Mezi jinými například obdivovatel myšlenky Světového státu, otec science fiction Herbert George Wells, filozofka a feministka Virginia Woolfová, nositelé Nobelových cen za literaturu George Bernard Shaw, Rudyard Kipling a Thomas Stearns Eliot, volnomyšlenkářský spisovatel Jack London nebo průkopnický letec, konstruktér a prominentní osobnost Charles Lindbergh.

Hitler proměnil slova v činy – po svém

Eugenika pevně zakořenila ve Velké Británii, USA, Švédsku, Švýcarsku… Zcela zásadní dopad měla ale především na dění v Německu. Už v roce 1885 se zde Německá společnost pro antropologii pokoušela zmapovat rasové složení obyvatelstva. Lidé si měřili hlavy, nosy i uši, zkoumali barvu vlasů i očí a zjišťovali, kým jsou. Na začátku dvacátého století se pak už v germánských zemích začalo zcela otevřeně hovořit o rasové hygieně, o sterilizaci duševně nemocných, ale i epileptiků a neduživých, o méněcennosti Židů a černochů a nadřazenosti bílé, zejména nordické rasy. Vyznavači nového učení a obdivovateli eugeniky se stali především nacisté v čele s Adolfem Hitlerem. A o svých ideálech už pouze nedebatovali, ale proměňovali slova v činy. Po vyšvihnutí k moci například odstartovali projekt Lebensborn – Pramen života, podporující rození čistých árijských dětí a do konce Druhé světové války naopak zabili až osm set tisíc Romů, vyvraždili téměř šest milionů Židů a v souladu s přísně tajným plánem GPO – Generalplan Ost Heinricha Himmlera, údajně chtěli i vysídlit za Ural nebo zlikvidovat i padesát milionů Slovanů.

Spojenecký hon na čarodějnice

Německou eugeniku ale ukončilo v roce 1945 vítězství spojenců. A pozůstalí po obětech, ale i mnozí další, otřeseni tvrdostí a nesmlouvavostí nacistických metod šlechtění lidí začali naopak sami celé toto učení a jeho přívržence mimořádně tvrdě a nesmlouvavě napadat. Z lovné zvěře se stali lovci. A začal další, šílený, novodobý hon na čarodějnice. Štvanice! Podporujete eugeniku? Myslíte si, že existují rozdíly mezi lidskými rasami? Myslíte si, že je možné vyšlechtit lepšího člověka? Vezmeme vám titul! Zbavíme vás funkcí! Připravíme vás o prestiž i o práci! Mnozí vědci se proto kvůli davové hysterii raději stáhli do ústraní nebo nenápadně přemalovali své vývěsní štíty. Britskou Dokumentační kancelář pro eugeniku přejmenovali na Galtonovu laboratoř, Eugenická společnost získala nový název Galtonův institut a Americké Dokumentační kanceláři pro eugeniku se už říká laboratoř Cold Spring Harbor.

Eugenika ale není mrtvá, kdepak!“ naznačují ale mnozí vědci a myslitelé i dnes. „Rychleji, výše, silněji! Ideály šlechtění člověka jsou stále živé!“ kombinují olympijská hesla se svými ideály a stojí si důrazně za svým. Hrdí dravci, idealisté, fanatici. Ale také laskaví podporovatelé pokroku a přirozeného směřování vpřed.

 

Martin Lavay

 

P. S. Úryvek z knihy Trubač: ODKAZ

„Viděl jste už někdy, Dominiku, film Purpurové řeky?“ zásobuje mě ale i Andreas Hansen další porcí otázek k přemýšlení. Zahajuje přitom zásadní pokračování našeho předchozího hovoru z úlu zdánlivou vzdálenou oklikou. „Purpurové řeky?“ přemítám. „Ano, už jsem o něm slyšel,“ odpovídám opatrně. Nevím, kam Nor svými slovy míří. „Je to mysteriozní akční snímek s poměrně originální atmosférou. Z promrzlých francouzských vysokohorských vesnic a městeček plných bláta a sněhu. Začíná dosti nechutnými záběry na zmasakrovanou mrtvolu, kterou požírá hmyz. Hraje v něm tuším i Jean Reno,“ vzpomínám si matně.

„Režisér Mathieu Kassovitz, respektive scénárista a autor knižní předlohy Jean-Christophe Grangé v tomhle filmu především poodkrývají tajemství Guernonské univerzity. Po dlouhé době se opět otevřeně opovažují připomenout, že existuje eugenika!“ kouše si seveřan bolestivě ret. „Guernonská univerzita v Purpurových řekách cíleně šlechtí lidi. Snaží se vychovávat zdravější, inteligentnější, dokonalejší jedince. Čistou elitu. Jak? Klasicky, pomocí učebních osnov – tak jako na všech univerzitách, ale i revolučním způsobem, kdy již studenti neuzavírají svazky manželství a neplodí děti s obyčejnými lidmi, ale pouze se zdravějšími, inteligentnějšími, dokonalejšími jedinci minimálně na své úrovni,“ vysvětluje mi Andreas Hansen hlavní ideu filmu. „Ti lepší tak směřují výš. K perfektnosti. Ke kráse,“ hledí i on daleko do dáli. Spíná si přitom ruce za zády a zdánlivě nevzrušeně kráčí dál. Pomalu, s rozmyslem. Pochoduje ale najednou jakoby rázněji, důrazněji. Roste, stává se důležitým. A klapot jeho podrážek začíná připomínat nekompromisní a nesmlouvavý tikot dějinných hodin.

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Djatlov

Pterosauři

Yetti, bigfoot

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Skrytá kamera

F1

Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky 
Děs, běs, katastrofy
Legendární reklamy 
Zajímavosti o koních
Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Automodeláři

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Buddha

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové

Sex

Na titulní stranu ZAHADY.INFO si klikněte zde:


Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login