adminml

DJATLOVOVA EXPEDICE: Co nového odhalilo vyšetřování za poslední rok?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Nová teorie o smrtícím „modlitebním mlýnku“, nález pušky, temná skvrna ve vánici… Přestože devět sovětských vysokoškoláků zahynulo za záhadných okolností v pustině Severního Uralu už v roce 1959, jejich podivnou smrt dodnes nikdo spolehlivě neobjasnil a výjimečný krimi-případ Djatlovovy výpravy tak budí i po více než půl století nebývalou pozornost.

 

FOTO: Členové Djatlovovy výpravy: Igor Djatlov, Zinajda Kolmogorovová, Ljudmila Dubininová, Alexandr Kolevatov, Rustem Slobodin, Georgij Krivoniščenko, Jurij Dorošenko, Nikolaj Thibeaux-Brignolles, Alexandr Zolotarjov

 

Drama pod Mrtvou horou

V mrazivém lednu roku 1959 se vydala do nejsevernějšího cípu sovětské Sverdlovské oblasti skupina deseti mladých nadšenců: osmi mužů a dvou dívek (jediný přeživší se kvůli revmatickým potížím od skupiny už v úvodu oddělil a vrátil se zpět) z Uralského polytechnického institutu ve Sverdlovsku, která chtěla absolvovat třítýdenní náročnou túru napříč severskými lesy, po hladinách zamrzlých uralských řek Lozva a Auspija a vystoupat až na náhorní plošiny a na vrchol posvátné mansijské hory Otorten, v překladu „Místo, kam nechoď“. K „zakázanému“ cíli už ale devět sovětských vysokoškoláků nikdy nedošlo (?)…

FOTO: Pochodující studenti vzdorují na hřebeni pod Mrtvou horou extrémnímu počasí. Směřují k místům, kde za několik hodin naleznou smrt

Vyšetřovatelé zkoumající se zpožděním cílovou oblast objevili v pustině na úbočí tzv. Mrtvé hory prázdný stan rozřezaný zevnitř (!) a následně stopy nohou v ponožkách směřující dolů do údolí. V průběhu následujících hodin, dnů a měsíců pak našli ve sněhu i podivně znetvořené hledané mrtvé vysokoškoláky. Navzdory extrémnímu mrazu svlečené, s rozdrcenými hrudníky, bez očí, bez jazyka a s údajně zvláštní barvou kůže. Některá těla byla popálena, některé oděvy byly radioaktivní. V jednom z nalezených fotoaparátů, byl snímek postavy připomínající sněžného muže. Následně také vyšlo najevo, že v kritickém období vidělo hned několik dalších skupin nad vzdáleným místem skonu Djatlovovy výpravy podivná světla pohybující se po nebi…

 

FOTO: Vyšetřovatelé zkoumají opuštěný stan

 

Vysvětlení?

Co se odehrálo na začátku roku 1959 pod vrcholem uralské Mrtvé hory se snaží vysvětlit hned několik teorií (žádná ale není schopna objasnit beze zbytku vše). Mezi nejznámější patří hypotézy že neštěstí zapříčinily kulové blesky nebo plazma, vojenský test tajné zbraně, útok domorodců, útok zvířete, útok sněžného muže, strach z laviny, následná ztráta orientace a umrznutí, infrazvuk, UFO a mimozemská návštěva, působení doposud neznámých přírodních sil, útok trestanců z bulavu, útok pytláků, útok hledačů drahých kovů, nepovedená lovecká výprava sovětských papalášů, odnesení několika členů výpravy silným větrem, náhlý úbytek kyslíku v oblasti, otrava výpary z kamínek, exploze parních kamínek, únik paliva z letadla a jeho exploze, nehoda při testu vodíkového paliva, pád a exploze amerického špionážního balonu, souboj špionů, politické třenice, milostné pletky nebo kombinace některých výše uvedených hypotéz.

 

NOVÉ TEORIE Z ROKU 2017

Roztržení radioaktivního „modlitebního mlýnku“, nepovedené zimní cvičení, hladoví vlci, klukovská frajeřina…

V roce 2017 představili novodobí badatelé některé nové hypotézy – nebo takové o kterých se doposud příliš nediskutovalo (ani jedna ale není opět schopna objasnit beze zbytku vše). Některé jsou seriózní, další i poněkud fantastické:

Hra s atomy

Neštěstí způsobil miniaturní radioizotopový generátor, který vysokoškoláci testovali v extrémních severských podmínkách jako lehce přenosný zdroj tepla pro budoucí sovětské arktické expedice. Neplánovaně ale došlo k poškození obalu zářiče a uvolnění obsahu schránky… (podrobnou teorii předložil Qt na webu Itthmi.blog.cz – příspěvek 7049…)

FOTO: Členka Djatlovovy výpravy, Ljudmila Dubininová (dívka ve světlé bundě vzadu) možná drží v rukou radioizotopový generátor připomínající i buddhistický modlitební mlýnek, cívku na motouz nebo plechovku na sušenky. P. S. Snímek ovšem pochází ze skupiny fotografií „nejasného původu“. Možná z je z Djatlovovy expedice z roku 1959, možná ale z některé z dřívějších výprav

 

Nepovedené cvičení v extrémních podmínkách

Opuštění stanu, postaveného na úmyslně nepříliš vhodném místě – na větrem bičovaném úbočí Mrtvé hory – v noci a jen v ponožkách a následný pochod do údolí bylo cvičení, které mělo dokázat připravenost členů skupiny na plánovanou další velkou arktickou expedici. Organizátoři cvičení (Djatlov? Zolotarjov?) ale nesprávně odhadli situaci, nestihli dovést členy výpravy ze zasněženého údolí zpět do stanu a došlo k tragédii (teorii připomíná Ray na Itthmi.blog.cz…)

Klukovská frajeřina

Celá zdánlivě nepochopitelná katastrofa s mnoha bizarními neznámými měla zcela prozaickou příčinu. Část skupiny se 2. února ráno vydala na procházku dolů po sněhové pláni k hranici lesa. Mužská část osazenstva se snažila předvést před dívkami a vylezla do koruny cedru. Pak ale došlo k hromadnému pádu, zraněním a následným komplikacím… (teorii předložil Lukáš Falteisek)

Více info si můžete přečíst zde: ODKAZ

Vlci

Klíčovou úlohu v celém případu sehrála hladová vlčí smečka. Šelmy na úbočí Mrtvé hory obstoupily stan, vyděšení djatlovci je zaregistrovali, ve strachu opustili plátěný úkryt a pomalu, jen tak jak jim to okolo se pohybující vlci dovolili, začali sestupovat dolů do údolí. Někteří členové výpravy pak vylezli před dotírajícími zvířaty na cedr, další se rozprchli do lesa. Vlci ale nakonec na nikoho z výpravy nezaútočili – na tělech nebyly nalezeny žádné stopy vlčích zubů – a vše další dokonal mráz… (teorii publikoval Lukáš Ardon).

Více info si můžete přečíst zde: ODKAZ

Pád z výšky

Alexandr Zolotarjov a Ljudmila Dubininová měli nezvyklým způsobem rozdrcené hrudníky, protože je někdo vyhodil z vrtulníku do hlubokého sněhu.

Vrah v masce

Neštěstí způsobil jediný přeživší Jurij Judin, který se nevrátil do civilizace, ale tajně sledoval výpravu, děsil její členy v masce yetiho a to vše proto, že se spřáhl s Djatlovem a chtěl mu pomoci zprovodit ze světa soka v lásce – Alexandra Zolotarjova. Důvod: Djatlov i Zolotarjov milovali stejnou dívku, Zinadju Kolmogorovovou (tvrdí – zčásti žertem – wankel na webu Itthmi.blog.cz)

FOTO: Koho znázorňuje poslední snímek ve fotoaparátu Nikolaje Thibeaux-Brignollese? Ruského sněžného muže – almase? Nebo někoho z výpravy?

atd

 

NOVĚ OBJEVENÉ SKUTEČNOSTI NA PŮVODNÍCH SNÍMCÍCH

Mnozí novodobí badatelé se v roce 2017 snažili rozklíčovat, kdo je kdo na snímcích z vánice, kolik pochoduje v chumelenici celkem osob a jestli někdo nechybí. Zaměřili se i na zvláštní temnou skvrnu vzadu za posledním kráčejícím (který byl pravděpodobně předposledním a za ním se pohyboval ještě někdo). Žádná převratné zjištění ale tento průzkum nepřinesl.

FOTO: Členové Djatlovovy výpravy v extrémním vichru na hřebeni. Kráčí za nimi ještě někdo cizí? P. S. Temná skvrna je vidět jen při největším rozlišení

 

Velkou pozornost věnovali novodobí badatelé v roce 2017 zvláštnímu předmětu připomínajícímu tibetský modlitební mlýnek, klubko nebo plechovku, který drží na jednom ze snímků v rukou členka výpravy, Ljudmila Dubininová (fotografie ale patří do kategorie problematických snímků s nejasným datem vzniku).

Rob Bart našel na jedné z fotografií ze stavění stanu v lese (opět patří do kategorie problematických snímků s nejasným datem vzniku) o strom opřenou pušku. Podle Barta je objev pušky u stromu důkazem, že tři snímky stavění stromu v lese pocházejí již roku 1958 (z jedné z předchozích výprav) a ne z poslední výpravy z roku 1959 (djatlovci s sebou podle oficiálního soupisu věcí z roku 1959 žádnou střelnou zbraň neměli).

FOTO: Zapíchli členové výpravy během podvečerního stavění stanu do sněhu pušku? P. S. Snímek opět pochází ze skupiny fotografií „nejasného původu“. Možná z je z Djatlovovy expedice z roku 1959, možná ale z některé z dřívějších výprav

 

Stejný badatel si také všiml na jedné z fotografií z putování po zamrzlém ledu zvláštního, jakoby maskovaného objektu v křoví a sněhu na břehu. Podle Roba Roye může jít o tank T-34 s hlavní trčící do prostoru.

FOTO: Kontrolovala dění na zamrzlé řece Lozvě armáda? Na snímku vlevo dole by mohl být zakopán ve sněhu sovětský tank T-34

 

Bart také objevil na fotografii pořízené vyšetřovateli v provizorní zásobárně Djatlovovy výpravy v lese v horní části řeky Auspija (v tzv. „labazu“) nezvykle vodorovně položenou větev na stromě, která podle něj mohla být znamením.

FOTO: Na snímku s vyšetřovateli (vlevo nahoře) vzbudila pozornost nezvykle vodorovně rostoucí (položená?) větev

 

HRA NA MRTVÉ – ZVLÁŠTNÍ PRŮZKUM PŘÍMO NA MÍSTĚ ČINU

Řada novodobých badatelů se také snažila s pomocích původních snímků z roku 1959 a současně fotografií z místa činu z roku 2017 nalézt naprosto přesná místa, kdes stál stan, kde ležela mrtvá těla, kde byla objevena podlážka z větví…

Někteří badatelé, kteří se loni vypravili až do oblasti Severního Uralu a do údolí pod Mrtvou horou, si i lehali do potoka přímo na místa, kde byly nalezeny mrtvoly!

Převratné nové poznatky ale tato porovnávací metoda nepřinesla.


VOJENSKÉ PEVNOSTI A BUNKRY U DJATLOVOVA PRŮSMYKU?

Mnozí amatérští hledači se s pomocí map Google snažili nalézt v okolí Mrtvé hory maskované opuštěné (?) vojenské objekty. Jeden takový údajně našli několik kilometrů jihozápadně na hřebeni Pojasovyj Kameň.

FOTO: Mapa Severního Uralu (okolí Mrtvé hory a hory Otorten)

 

OHLEDÁVÁNÍ CEDRU

Ruští novodobí badatelé v loňském roce přímo na místě činu znovu vylezli na cedr, pod kterým byla v roce 1959 nalezena svlečená mrtvá těla Jurije Dorošenka a Georgie Krivoniščenka. Změřili vzdálenosti mezi větvemi, zkoumali ulámané pahýly. Převratné nové skutečnosti ale tento průzkum nepřinesl.

 

EXISTOVALA DRUHÁ VÝPRAVA?

Na mnoha webech se loni znovu objevily fotografie mrtvých těl z tzv. „Druhé výpravy“, která údajně zahynula v oblasti Severního Uralu, v roce 1959, společně s djatlovci.

FOTO: Mrtví z „Druhé výpravy“

Více informací o „Druhé výpravě“ si můžete přečíst zde: ODKAZ

 

ZÁNIK DISKUZE NA ITTHMI.BLOG.CZ

V červnu a červenci 2017 prakticky zanikla nejživější česká diskuze o Djatlovově výpravě na webu http://itthmi.blog.cz/ , kde se od roku 2011 objevilo více než sedm tisíc příspěvků. Komentáře expertů loni v létě zcela vytlačily spamy a administrátor webu oznámil, že není v jeho silách lavinu nevyžádané reklamy odstraňovat. Škoda. P. S. Existují spekulace, že se diskutující hledající příčinu zkázy Djatlovovy expedice na Itthmi.blog.cz až příliš přiblížili pravdě a „kdosi z vyšších míst“ zasáhl, aby další „nebezpečnou“ diskuzi o Djatlovově výpravě zablokoval.

 

NOVÝ WEB A NOVÝ FACEBOOKOVÝ PROFIL

Český webmaster Jakub Virt sestavil o tragédii Djatlovovy expedice nový web. Nalézt ho můžete na adrese https://dp1959.wordpress.com/

Na facebooku vznikl nový český profil „Djatlovova výprava 1959“. Jeho autorem je opět Jakub Virt. Na tomto profilu je aktuálně nejživější diskuze o Djatlovově výpravě.

 

Z ČERNOBÍLÝCH SNÍMKŮ SE STALY BAREVNÉ

Finský grafik Mikko Kolkkanen a další novodobí grafici (pro zajímavost i větší názornost) dobarvili většinu  snímků Djatlovovy výpravy a snímků pořízených vyšetřovateli z roku 1959. Původně byly všechny snímky členů výpravy i vyšetřovatelů černobílé.

Nově kolorované fotografie z Djatlovovy výpravy si můžete pprohlédnout zde: ODKAZ

 

GEOGLYFY – NÁLEZ OBŘÍCH KRESEB V LESÍCH

V říjnu 2017 zveřejnila ruská média informace o objevu obřích neolitických geoglyfů (maleb – motivů na zemském povrchu) ve Sverdlovské oblasti, pouhých 60 kilometrů od Djatlovova průsmyku. Kresby vytvořené pradávnými obyvateli zdejších lesů jsou viditelné prakticky pouze z velké výšky, podobně jako obrazce na jihoamerické planině Nazca. Uralské, stovky metrů rozlehlé obrazce zpodobňují například létající ptáky.

Jestli mají tyto neolitické geoglyfy nějakou souvislost s geologickou nebo geografickou výjimečností místa, mansijskými či chantijskými legendami (například o zkamenělých obrech z Maň-pupu-ňor nebo záhadné Zlaté babě, která zabíjí svým hlasem na dálku) a především s doposud nevysvětlenou smrtí devíti členů Djatlovovy expedice z roku 1959, je předmětem vášnivých spekulací.

 

PÍSEŇ O DJATLOVOVĚ VÝPRAVĚ

Česká hudební skladatelka a hráčka na violoncello, Lenka Pavlíková, složila loni v létě o Djatlovově expedici píseň s působivým textem a výraznou melancholickou melodií.

 

Lenka Pavlíková – Djatlovova výprava

 

  1. Vlak uhání tmou, v kupé teplo a smích,

mráz nad krajinou neděsí nikoho z nich.

Včera blízko ní stál, snadné pokušení,

dnes jiný sladce jí hrál,

stěží lásku svou utají,

kéž ledy v ní roztají.

 

  1. Andělská tvář, trochu prostořeká,

snad tušení má, co v horách čeká,

smíšek s mandolínou neřeší nic,

život je hrou,

co chtít víc –

konečně, společně putují.

 

  1. Přešlo pár dní, domů vrací se sám,

nikdy nezevšední pocit, že někde má

pár přátel co sní, o čem sní on,

nač loučení,

na smutek už nedbají,

za pár týdnů se potkají.

 

  1. Kráčejí dál, svému osudu blíž,

pod Mrtvou horou staví stan, svoji skrýš,

co chránit je má před krutostí hor,

v noci září obzor,

v hrůze stan trhají,

bosí ven prchají.

 

  1. Proč neposlouchal varování,

ví, čemu už dál nezabrání.

S jarem najdou je snáz, až přijde tání,

zbyde na zádech mráz,……

FOTO: Stavění stanu na větrem bičované pláni pod Mrtvou horou. Poslední snímek živých členů expedice

 

Základní info o tragédii v Djatlovově průsmyku si můžete přečíst na webu Zajimavosti.info zde: ODKAZ

Všechny články o incidentech v Djatlovově průsmyku si můžete přečíst na webu Zajimavosti.info zde: ODKAZ

 

Martin Lavay

 

 

 

 

YouTube
Zahady.info

You must be logged in to post a comment Login