adminml

Další série dávnověkých havárií UFO

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Libor Čermák: Další série dávnověkých havárií UFO

V letních měsících jsem se věnoval četbě a studiu záhadologické literatury více než kdy jindy. A opět jsem tak narazil na další možné události, které by se daly popsat jako dávnověké havárie UFO, které ještě ve své sbírce nemám.

Údajné havárie UFO se nestávají jen v současné době. Ale celá historická doba je plná legend a událostí, které možná poukazují na to, že k podobným jevům docházelo v dějinách vždy. Již jsem tak vypsal čtyři série takovýchto událostí. Mám je v článcích:

Dokumenty o historických haváriích UFO

Historie je plná havárií UFO

Opět doplňuji další historické havárie UFO

Další historické havárie UFO

.

A nyní k těmto případům přidávám sérii pátou:

Mount Penanggungan

Hora Mount Penanggungan je posvátná hinduistická hora na Jávě v Indonésii. Je to stratovulkán, jenž má až podivně nápadně symetrický tvar (viz https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Penanggungan). Na tomto vrcholu je umístěno celkem 81 chrámů. Podle dávné legendy je to vrchol hory Maháméru, která byla přenášena z Indie do Indonésie. Jednou se vrchol této hory utrhl a přistál zde. Je to snad nějaká dávná vzpomínka a možnou havárii nějakého neznámého létajícího objektu bohů – tedy astronautů, kteří zde tenkrát působili?

zdroj: Wilson C.:Místa, kde se lidé setkávají z bohy, Knižní klub Balios, Praha, 1998

Rok 73 před naším letopočtem: Dardaneli

Během tzv. Italických válek se rozhodl pontský král Mithhriates VI., že se zmocní římských držav v Malé Asii. Římská armáda již byla válčením dost vyčerpaná. A tak proti 120tisicové armádě stálo jen 35 tisíc římských pěšáků a 2500 jezdců. Přesila to byla neskutečná, že ani nedávala římské straně šanci na vítězství. Jenže ve chvíli, když dal pontský král povel k útoku, tak mezi obě vojska spadlo z nebe žhnoucí těleso, které svým tvarem vypadalo jako stříbrná miska na pití. Pontští vojáci se díky tomuto jevu báli rozhněvání bohů, a tak se vydali jinam. Římani toho využili a vojsko krále Mithhriata porazili. Alespoň to tak píše Plutarchos.

Zdroj: Hausdorf H.: Tajemná historie 3, Knižní klub, Praha, 2016

28. října 312: Milvojský most

Mělo se to prý stát den před jeho slavnou vítěznou bitvou u Milvojského mostu, která se konala 28. října 312. právě tam císař porazil svého soka Maxentia. Okolo poledne se na obloze nad sluncem měl objevit světelný kříž. Co to bylo? Boží znamení? Halový jev? Nebo snad UFO? Podle švédského geologa Jense Orma a jeho italských spolupracovníků je pravděpodobné, že císař a jeho armáda den před bitvou spatřili efekty spojené s pádem meteoritu. Tento švédský geolog dokonce v Itálii nalezl kráter, který tenkrát meteorit mohl vytvořit a který časově spadá právě do období císaře Konstantina. Mne však napadla jedna věc. Co to muselo být za meteorit, aby se pohyboval tak divně, že jeho dráha vykreslila kříž? Nebylo to spíš něco jiného? Něco, co bychom dnes spíš označili za UFO? Koneckonců kříže na obloze běžně sledujeme i my. Akorát jim obvykle neříkáme kříže, ale letadla.

Zdroj: Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD, http://www.osel.cz/361-meteor-rozhodl-starovekou-bitvu-a-zachranil-krestanstvi.html,

Trpaslík z Wyomingu

Stalo se v roce 1932, že dva zlatokopové pracovali na svém dole v pohoří Pedro Mountains ve Wyomingu. Přitom narazili na podivnou dutinu o velikosti 1,2 x 1,2 x 4,6 metrů. V ní byla umístěna mumie podivné bytosti s překříženýma nohama a rukama, která měřila cca 40 cm. Otázka, co to vlastně bylo? Někteří badatelé si myslí, že to byla antropoid starý cca 6 milionů let. Vtom případě se ptám, kdo v této době uměl provádět mumifikaci. Že by nějaká prastará pliocéní civilizace? Další hypotézy hovoří například o mimozemšťanovi, který přežil možnou havárii. Bohužel za ty roky se původní bytost ztratila a zbyly po ní jen fotografie.

zdroj: http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/kryptozoologie/294-pripad-zahadne-mumie-z-pedro-mountains,https://www.youtube.com/watch?v=ZbCerFrljb4, https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=557211

Vaflová Skála, Západní Virginia – otisk mimozemské lodi?

Opravdu záhadná skála vysoká cca tři metry se nalézá u jezera Jennigs Randolph na řece Potomac při hranici s Marylandem v Západní Virginii. Objevila ji ve 30. letech 20. století Betty Webster Bishopová, která si všimla balvanu, na jejíž jedné straně je zobrazena a vyryta podivná trojúhelníková mřížka. Protože se tato struktura podobala oblíbené pochoutce, začalo se ji říkat Vaflová skála. Co je za touto podivnou strukturou? Podle geologů je stará na 300 milionů let. Existuje mnoho teorií. Buď by se mohlo jednat o postupné zvětrávání. Ale v takto dokonalých geometrických obrazcích? A pouze na jedné straně? Nebo se může jednat o výtvor nějakých dávných indiánů. Existuje i hypotéza, že se jedná o otisk kůže neznámého dinosaura. A také o stopu po mimozemském korábu. V každém případě je záhada Vaflové skály dosud nerozluštěna. Mimochodem v roce 1984 hrozil tomuto skalnímu útvaru zánik zaplavením, když byla napouštěna přehrada. Naštěstí byl celý balvan přenesen na bezpečné místo, a tak nad jejími záhadami můžeme přemýšlet i nadále.

zdroj: https://www.denik.cz/magazin/vaflova-skala-v-zapadni-virginii-otisk-mimozemske-lodi-20150409.html,

V době vlády dynastie Tchang (618-907 n.l.), Čína

Dle významného kronikáře, spisovatele a učence Čang Cuo, který je autorem díla „Dějiny moci a odporu“, tak se zde zmiňuje i o tom, že během jedné z válek se nad bojujícími vojáky objevily velké hvězdy, které bojovaly proti sobě navzájem. Napadaly se a zase ustupovaly. Celkem tato nebeská bitva trvala tři dny a tři noci.

Zdroj: Hausdorf H.: Tajemná historie 3, Knižní klub, Praha, 2016

 

Raný středověk: legenda o Bruncvíkovi

Ve svých článcích jsem už několikrát vyřkl hypotézy, že setkání s draky, tedy létajícími obludami, chrlícími oheň, mohu být ve skutečnosti dávná setkání lidí s UFO. A když někdo draka zabije, mohlo by se tedy jednat i o jakési rozbití onoho UFO. Jenže i ve starých pověstech českých najedeme pověsti, kde hrdina zabil draka. A tím byl například hrdina Bruncvík, který nezabil jen jednoho draka, ale hned dva. Poprvé, když zachránil lva, kterého tím získal do znaku českých zemí. A podruhé s pomocí lva a zázračného prstenu zabil dalšího draka – baziliška. I když je zřejmě tato pověst mezi české pověsti přenesená ze zahraničních zdrojů (například z pověsti o vévodovi Jindřichu Lvu z Brunšviku), máme zde zřejmě středověkou informaci o setkání s něčím neznámým.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bruncv%C3%ADk

http://www.seniortip.cz/?&module=article&uniqid_article=86f89fb4a29aaa7ddb02ab618ca0dc6c

Sian, Doba vlády císaře Chung-wu (1368-1399 n.l.), Čína

Podle antologie „Povídky ze severu“ se během vlády tohoto císaře stala zvláštní věc. Jednou odpoledne spadl v pevnosti Platan do řeky obrovský svítící objekt. Vyšlehli z něj plameny, které zasáhly vojenskou pevnost a několik vojáků zranili.

Zdroj: Hausdorf H.: Tajemná historie 3, Knižní klub, Praha, 2016

Zkrátka a dobře i v obasti údajných havárií UFO je stále množství věcí, které jsou neprozkoumané. kdo bude hledat, určitě nalezne další indicie.

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Djatlov

Pterosauři

Yetti, bigfoot

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Skrytá kamera

F1

Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky 
Děs, běs, katastrofy
Legendární reklamy 
Zajímavosti o koních
Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Automodeláři

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Buddha

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové

Sex

Na titulní stranu ZAHADY.INFO si klikněte zde:


Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login