.ZAJÍMAVÁ VĚDA

 adminml

Proč je zvuk ve vodě rychlejší než ve vzduchu?

Proč je zvuk ve vodě rychlejší než ve vzduchu?

  Dana Tenzler: Proč je zvuk ve vodě rychlejší než ve vzduchu? Je to zdánlivý paradox. Vzduch je přeci řidší než voda. Neměl by se zvuk nést vzduchem lépe a rychleji než vodou nebo třeba kovem? (délka blogu 3 min.)   Rozluštění záhady je vlastně úplně jednoduché. Matoucí je jen srovnání se situací, se kterou […]

 adminml

DŮKAZ NEEXISTENCE ATEISTICKÉHO BOHA (Jan Fikáček)

DŮKAZ NEEXISTENCE ATEISTICKÉHO BOHA (Jan Fikáček)

  Jan Fikáček: Důkaz neexistence ateistického boha Když jsem publikoval blog „Důkaz neexistence boha“, mysleli si mnozí, že ústřední smysl mého snažení je bůh a jeho popření. To, že bůh nemůže existovat, je ale jen vedlejší produkt uvažování o základu světa. Co je tedy základem světa? Když k věci přistoupíme racionálně, dojdeme k názoru, že […]

 adminml

Čím je cítit kov? (Zajímavá věda)

Čím je cítit kov? (Zajímavá věda)

  Dana Tenzler: Čím je cítit kov? Mají kovy svůj vlastní zápach? Typicky kovová vůně skutečně existuje, i když nepochází z kovu samotného. (délka blogu 3 min.)   Kov sám o sobě páchnout nemůže. Na to, abychom vnímali vůni nějaké látky, musí její molekuly opustit předmět a dostat se vzduchem k našim čichovým buňkám. Kovy […]

 adminml

ŠLO O SEX? Nové info: ROHY TRICERATOPSŮ SLOUŽILY K…

ŠLO O SEX? Nové info: ROHY TRICERATOPSŮ SLOUŽILY K…

S překvapivým zjištěním aktuálně přišel (březen 2018) paleontolog Andrew Knapp, který v Royal Society ODKAZ zveřejnil revoluční zoologickou studii zaměřenou na pravěké ceratopsidy (skupinu ceratopsia ODKAZ). Hlavně zbraň? Kdepak… Dlouhá léta se obecně předpokládalo, že jedni z nejbizarněji vyhlížejících dinosaurů – ceratopsidi (triceratopsi…) – používali své rohy na hlavách hlavně jako obranu proti nebezpečným masožravým predátorům. […]

 adminml

JAN FIKÁČEK: DŮKAZ NEEXISTENCE BOHA

JAN FIKÁČEK: DŮKAZ NEEXISTENCE BOHA

  Jan Fikáček: Důkaz neexistence boha Existuje mnoho tzv. důkazů existence boha a každý má v sobě elementární chybu. Bylo by časově náročně vyvracet všechny jeden po druhém. Proto zvolíme jinou cestu. Navrheme jasný důkaz boží neexistence. To nejpodstatnější a zásadní na bohu je, že je absolutní. Vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný, apod. Má se za to, […]

 adminml

FRAKTÁLNÍ VESMÍR (Zajímavá věda)

FRAKTÁLNÍ VESMÍR (Zajímavá věda)

  Petr Bajnar: Fraktální vesmír Je to již velmi dávno, kdy člověk poprvé obrátil své oči k hvězdné obloze a začal se zamýšlet nad tajemstvím vesmíru. Po čase objevil, že stejně jako pozemský svět, i svět nebeský je řízen neměnnými zákony. V té době nebyla věda oddělena od náboženství, tak jako je tomu dnes. Studiem […]

 adminml

Vaše váha – jaký vliv na ni má Měsíc? (Zajímavá věda)

Vaše váha – jaký vliv na ni má Měsíc? (Zajímavá věda)

  Dana Tenzler: Vaše váha – jaký vliv na ni má Měsíc? O tom, jestli se máte stříhat, mýt nebo učit podle měsíčních fází, se dá s úspěchem polemizovat. Jedna věc je ale neoddiskutovatelná. Měsíc má vliv na vaši váhu. (délka blogu 3 min.)   Mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Nejdříve […]

 adminml

JE VESMÍR JEN POČÍTAČOVOU SIMULACÍ?

JE VESMÍR JEN POČÍTAČOVOU SIMULACÍ?

  Jan Fikáček: Je vesmír jen počítačovou simulací? Kdo shlédl film Matrix, musel si uvědomit to, co Stanislaw Lem napsal už v roce 1964. Že realitu lze simulovat tak, aby ta virtuální byla k nerozeznání od té pravé. Z toho ale plyne otázka. Je vůbec nějaká pravá skutečnost ? To, že žijeme v jakémsi „Matrixu“ […]

 adminml

CESTOVÁNÍ ČERVÍ DÍROU (Zajímavá věda)

CESTOVÁNÍ ČERVÍ DÍROU (Zajímavá věda)

  Petr Bajnar: Cestování červí dírou Existuje-li časoprostorové kontinuum, pak díky platnosti zákona dvojnosti musí ve vesmíru existovat i jeho protipól. Tedy narušení přirozeného toku času a prostoru. Moderní věda tento jev poprvé teoreticky popsala v roce 1935. Byl nazván Einstein- Roseho mosty a vyplynul z rovnic obecné teorie relativity. Až později se vžilo označení […]

 adminml

Proč je na horách větší zima než v nížinách? (Zajímavá věda)

Proč je na horách větší zima než v nížinách? (Zajímavá věda)

  Dana Tenzler: Proč je na horách větší zima než v nížinách?  Zamysleli jste se někdy, proč je na horách větší zima než v nížinách? Hory jsou přece blíže Slunci. Sluneční paprsky, které dopadnou na zem v horách, proletěly menší vrstvou atmosféry, ve které by mohly být pohlceny. (délka 3 min)   Nemělo by být […]