Články Petra Bajnara

 adminml

CESTA DO HLUBIN SKEPTIKOVY DUŠE

CESTA DO HLUBIN SKEPTIKOVY DUŠE

  Petr Bajnar: Cesta do hlubin skeptikovy duše Zdravá skepse a kritičnost je nejen ve vědě, ale dokonce i ve sféře politiky a náboženství nejen užitečná, ale dokonce i nutná, pokud chceme poznat a pochopit svět takový, jaký je. Zároveň však k vědě by měla patřit i určitá otevřenost. Ochota změnit názor ve chvíli, kdy […]

 adminml

MUŽ, KTERÝ POZNAL NEKONEČNO

MUŽ, KTERÝ POZNAL NEKONEČNO

  Petr Bajnar: Muž, který poznal nekonečno Je tomu několik týdnu, co jsem shlédnul na svém počítači krásný film „Muž, který poznal nekonečno“ pojednávající o životě slavného indického matematika Srivanase Ramanujana.   Na světě žijí lidé s pozoruhodnými matematickými schopnostmi. Někteří z nich dokáží z hlavy vypočítat třeba pátou odmocninu libovolného čísla. Ramanujan dokázal víc. […]

 adminml

JAK FUNGUJE ASTROLOGIE?

JAK FUNGUJE ASTROLOGIE?

  Petr Bajnar: Jak funguje astrologie? Je tomu jen několik století, kdy Astrologie byla chápána jako vážená vědní disciplína a byla vyučována na všech evropských univerzitách. Dnes je ve vědeckých kruzích často vnímána jako pavěda, kterou se zabývají jen lidé poněkud mdlého rozumu, nebo ti, kteří chtějí zbohatnout na naivitě části lidské populace, která v […]