Články Petra Bajnara

 adminml

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie I.

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie I.

  Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie I. „Jak vznikl život?“ je jednou ze základních otázek, které si zároveň kladou přírodní vědy, filozofie a náboženství. V současnosti existují ve společnosti dva krajní pohledy na vznik života. Ten první vychází z doslovného výkladu Bible. Vesmír, život a člověk byl stvořen Bohem […]

 adminml

Věda a esoterika

Věda a esoterika

  Petr Bajnar:Věda a esoterika Věda a esoterika se dnes až tak v lásce nemají. Přesto oba způsoby poznávání světa představují dvě stránky jedné mince. Rozdíly mezi přístupem esoterickým a vědeckým si můžeme ukázat na příkladu stromu. Když ke stromu přijde vědec, začne strom klasifikovat, změří výšku, spočítá stáří, popíše strukturu listu a provede další […]

 adminml

Jsou mikrovlnné trouby opravdu zdravotně neškodné?

Jsou mikrovlnné trouby opravdu zdravotně neškodné?

  Petr Bajnar: Jsou mikrovlnné trouby opravdu zdravotně neškodné? Mikrovlnná trouba je dnes standardní součásti vybavení většiny českých domácností. Je ceněna především díky úspoře času při ohřevu potravin. Je však opravdu tak zdravotně bezpečná, jak tvrdí především výrobci tohoto zařízení? Hledáním odpovědi na tuto otázku bych chtěl věnovat tento článek. Ohlédnutí do historie Počátky mikrovlnné […]

 adminml

Lesk a bída současné vědy (Petr Bajnar)

Lesk a bída současné vědy (Petr Bajnar)

  Petr Bajnar: Lesk a bída současné vědy Když jsem byl hodně mladý, vzhlížel jsem ke vědě takřka s posvátnou úctou. Jak šel čas, uvědomil jsem si, že mé dosavadní představy o vědě byly dosti naivní. Dnes si vědy stále ještě vážím, nicméně stavím se velice kriticky k její současné podobě. Věda stejně jako jakákoliv […]

 adminml

Je morálka překážkou úspěchu?

Je morálka překážkou úspěchu?

  Petr Bajnar: Je morálka překážkou úspěchu? Asi každý člověk někdy v životě zažil morální dilema. Na jedné straně se náhle objevila možnost rychlého osobního prospěchu. Na straně druhé morální normy a vlastní svědomí. Otázka morálky v životě zaměstnává nejen filozofy, ale v podstatě každého člověka přinejmenším od počátku civilizace. Při úvahách na toto téma […]

 adminml

Matematika: ano či ne?

Matematika: ano či ne?

  Petra Bajnar: Matematika: ano či ne? Jedno z nejčastěji diskutovaných témat z oblasti školství je povinná či nepovinná maturita z předmětu, který už tradičně patří ve škole k nejobávanějším, z matematiky. Smyslem mého článku není dát na tuto otázku odpověď. Spíše se chci na téma výuky matematiky na školách podívat trošku z jiného pohledu […]

 adminml

300 LET SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ

300 LET SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ

  Petr Bajnar: 300 let Svobodných zednářů Slovo „esoterika“ vzbuzuje v současnosti u řady lidí pocit něčeho iracionálního a fantasmagorického. Přesto všichni ti, kteří chtěli být ve svých oborech opravdově úspěšní, ať již jde o vědu, umění či politiku pochopili, že bez znalostí principů esoteriky to nejde. Dokladem tohoto faktu je i historie Svobodných zednářů, […]

 adminml

Předpovědi z knihoven palmových listů pro ČR

Předpovědi z knihoven palmových listů pro ČR

  Petr Bajnar: Předpovědi z knihoven palmových listů pro ČR Většina lidí se v dnes domnívá, že svůj osud si vytváří sami. Proto je pro lidi dneška tak obtížné přijmout fakt, že existují lidé, kteří již před tisíciletími přesně a detailně popsali naší současnost. Jazykem své doby popisovali naší dobu bibličtí či indiánští proroci, stejně […]

 adminml

FRAKTÁLNÍ VESMÍR (Zajímavá věda)

FRAKTÁLNÍ VESMÍR (Zajímavá věda)

  Petr Bajnar: Fraktální vesmír Je to již velmi dávno, kdy člověk poprvé obrátil své oči k hvězdné obloze a začal se zamýšlet nad tajemstvím vesmíru. Po čase objevil, že stejně jako pozemský svět, i svět nebeský je řízen neměnnými zákony. V té době nebyla věda oddělena od náboženství, tak jako je tomu dnes. Studiem […]

 adminml

CESTOVÁNÍ ČERVÍ DÍROU (Zajímavá věda)

CESTOVÁNÍ ČERVÍ DÍROU (Zajímavá věda)

  Petr Bajnar: Cestování červí dírou Existuje-li časoprostorové kontinuum, pak díky platnosti zákona dvojnosti musí ve vesmíru existovat i jeho protipól. Tedy narušení přirozeného toku času a prostoru. Moderní věda tento jev poprvé teoreticky popsala v roce 1935. Byl nazván Einstein- Roseho mosty a vyplynul z rovnic obecné teorie relativity. Až později se vžilo označení […]