Články Petra Bajnara

 adminml

Úvaha o gravitačních anomáliích

Úvaha o gravitačních anomáliích

  Petr Bajnar: Úvaha o gravitačních anomáliích Elementární lidská zkušenost říká, že odbrzděné auto, plastová láhev, či tekoucí voda se vždy pohybuje shora dolů a to díky zákonům gravitace. Přesto na Zemi existují místa, kde toto neplatí a předměty se na první pohled pohybují přesně opačně. Příkladem je magnetická hora Lifidra v Řecku, či kopec […]

 adminml

Byl Ježíš egomaniak?

Byl Ježíš egomaniak?

  Petr Bajnar: Byl Ježíš egomaniak? Jsou velikonoce a křesťanský svět si připomíná příběh muže, který ač ve své době byl v podstatě vnímán jen jako jeden z mnoha židovských kazatelů, významně ovlivnil dějiny dalších 2000 let. Osobnost Ježíše se dnes těší všeobecné úctě a to nejen mezi křesťany. Je vyzdvihována jeho laskavost, statečnost a […]

 adminml

O největších pokladech země české

O největších pokladech země české

  Petr Bajnar: O největších pokladech země české Slovo poklad vyvolává v lidech různé myšlenkové asociace. Někdo si představí hromady zlata, jiný nerostné bohatství a občas se objeví i někdo, kdo za slovem spatří i nemateriální duchovní hodnoty. Čechy až na slušné zásoby uhlí nepatří mezi země bohaté na nerostné suroviny. Nemáme zde moře, ani […]

 adminml

Putování po stopách starověkého Egypta

Putování po stopách starověkého Egypta

  Petr Bajnar: Putování po stopách starověkého Egypta Březen 2019 – V létě roku 2002, po dlouhém období, kdy jsem neopustil území ČR, jsem se rozhodl změnit svůj život a začít cestovat. Stanovil jsem si tehdy seznam zemí a míst, které bych chtěl za svůj život navštívit. Jak šel čas, postupně jsem si plnil své cestovatelské […]

 adminml

Poselství obrazců v obilí

Poselství obrazců v obilí

  Petr Bajnar: Poselství obrazců v obilí Již řadu let se v obilných polích celého světa pravidelně objevují tajemné obrazce. Ať již je jejich autorem kdokoliv, obrazce jsou vyjádřením syntézy hlubokého vědění, technické vyspělosti a velké umělecké kreativity tvůrců. Ač fenomén „obrazců v obilí“ se týká moderní doby, tak první zmínka o výskytu obrazce v […]

 adminml

Freudovské přeřeknutí

Freudovské přeřeknutí

Petr Bajnar: Freudovské přeřeknutí Ačkoli jsem si svůj poslední článek v rubrice Věda „O lidské (ne)inteligenci“ pro kontrolu dvakrát četl, přesto jsem v něm napsal větu: „Ve zvířatech bude vidět jen zdroj výživných bílkovin a ne LIDSKOU bytost“. Na chybu mně upozornil až jeden diskutér, který si snad myslel, že považuji zvířata za lidské tvory. […]

 adminml

O lidské (ne)inteligenci

O lidské (ne)inteligenci

  Petr Bajnar: O lidské (ne)inteligenci Slovo inteligence vnímá většina lidí jako synonymum slova chytrost. Ve skutečnosti mezi pojmy chytrý a inteligentní člověk není rovnítko. Chytrost je schopnost čistě rozumová. V praxi se obvykle měří IQ testem a v populaci je její hodnota rozdělená více méně přesně podle Gaussovy křivky. Většina lidí má IQ kolem […]

 adminml

Úvaha o konečnu a nekonečnu

Úvaha o konečnu a nekonečnu

  Petr Bajnar: Úvaha o konečnu a nekonečnu Již několik století vedou vědci a filozofové diskuze nad otázkou, zda vesmír, ve kterém žijeme, je světem konečným či nekonečným. Chtěl bych do této diskuze přispět i já se svým názorem, vycházejícím z přesvědčení, že vše v pozorovatelném světě je duální, že i konečnost a nekonečnost představují […]

 adminml

Může se každý člověk naučit čemukoliv?

Může se každý člověk naučit čemukoliv?

  Petr Bajnar: Může se každý člověk naučit čemukoliv? Je možné, aby se většina lidí s odpovídající snahou a úsilím naučila jakékoliv lidské dovednosti? Nebo toto bez vrozeného talentu pro danou činnost není možné? K sepsání článku mně inspiroval jeden z diskuzních příspěvků pana Pavla Rokyty pod mým článkem: Čapek o nezaměstnanosti v čase konjunktury. […]

 adminml

PO STOPÁCH ILUMINÁTŮ

PO STOPÁCH ILUMINÁTŮ

  Petr Bajnar: Po stopách iluminátů I. „Od dob Adama Weishaupta až po Karla Marxe, k Trockému, Bélovi Kunovi, Rose Luxemburgové a Emmě Goldmanové, se rozvíjí celosvětové spiknutí, jehož cílem je svržení civilizace. Hrálo jednoznačně rozeznatelnou roli v tragédii francouzské revoluce. Bylo hlavním motivem každého rozvratného hnutí devatenáctého století a nyní konečně tato skupina mimořádných […]