adminml

APOKALYPSA: takto prý skončí náš svět (psali jsme před třemi lety)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Internetové stránky Zajimavosti.info přinášejí kuriozity a pikantnosti z České republiky i ze světa už tři roky. O čem jste se mohli dočíst v říjnu 2015?

Co zajímavého říká bible o Apokalypsekonci světa? Jak děsuplné je křesťanské peklo? A jak nádherný je křesťanský ráj? Zkusme otevřít knihu knih a stručně, krok za krokem zmapovat, jak by měl vypadat konec tohoto světa podle křesťanské věrouky.

P. S. Ano, bible nám k tomu možná v mnohém napomůže, ale paradoxně nám možná i mnohé zamlží. Prastaré příběhy byly totiž už tolikrát převyprávěny  a samotné texty různých autorů tolikrát přepsány a pozměněny, že je v souhrném předávaném poselství možná mnohé podstatné i nevyřčeno a mnohé důležité skryto mezi řádky… A je také pravdou, že nevěřící ateisté nemusí v bibli předkládaným dogmatům věřit vůbec.

Apokalypsa! Toto slovo pronásleduje věřící katolíky už po celá staletí. V poslední knize Nového zákona, ve Zjevení svatého Jana se doslova píše. „Bojte se Boha a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho.“

Kopie (2) - Garden_delights

Apoštol Jan ve svém zjevení popisuje obřad otevírání zapečetěné knihy. Sedmioký beránek na ní láme sedm pečetí. Dějí se přitom strašlivé věci. Pod svatým Janem se chvěje země, hýbají se hory i ostrovy, zčernává Slunce, Měsíc získává barvu krve, padají hvězdy, prší oheň, hoří tráva a stromy, ohnivá hora potápí na moři lodě, voda v řekách a studnách je otrávena a otevírá se studnice propasti.

Z nitra země, z dýmu, vycházejí kobylky. Mají lidské tváře, zuby lvů a žihadla štírů. Plných pět měsíců honí, trápí a mučí bezbožné lidi. Po pěti měsících se objevuje vojsko. Dochází k masakru. Koně se lvími hlavami chrlí na hříšníky síru: koušou je jedovatými ocasy plnými hadů. Vojsko zabíjí třetinu lidstva.

1024px-Ottheinrich_Folio296r_Rev13

Svatý Jan má i další vidění. Pozoruje křičící těhotnou ženu stojící na Měsíci. Zjevuje se před ní ryšavý, sedmihlavý, desetirohý drak. Had, ďábel, Satanáš. Obluda čeká až žena porodí – chce jí sežrat dítě. Narozený chlapec je ale vytržen k Bohu. Žena prchá na poušť. Hada svrhávají andělé na zem. Ďábel ženu pronásleduje, plive po ní řeku, ale uprchlici narůstají křídla orlice a Satanáši uniká.

1280px-Ottheinrich_Folio300r_Rev17

Hororový příběh pokračuje: z moře vystupuje další netvor. Má také sedm hlav a deset rohů, jedna z hlav připomíná oživlou mrtvolu. Nestvůra má nohy jako medvěd a tlamu jako lev. Lidé, kteří přežili na zemi předchozí pohromy, jsou touto příšerou překvapivě okouzleni. Klaní se jí a naslouchají jejímu rouhání.

Hrůza nekončí! Ze země vystupuje ještě jedna šelma v chytrém převleku. Má na hlavě dva rohy jako beránek boží, ale mluví jako drak. Čaruje s ohněm a přikazuje lidem, aby se klaněli před oživlými obrazy předchozího netvora. Rozkazuje povraždit všechny, kteří jí nejsou po vůli. Poroučí také všem zbylým na zemi nosit na pravé ruce nebo na čele znamení, bez kterého nemohou nakupovat ani prodávat. „Kdo má rozum, sečtiž počet té šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest,“ varuje apoštol Jan.

Lidi, kteří slouží šelmě, Bůh trestá. Sedm andělů postupně vylévá na zem sedm koflíků božího hněvu. Zaprodancům se začínají objevovat na tělech vředy, umírají živočichové v mořích, voda v řekách a ve studních se proměňuje v krev, Slunce nesnesitelně pálí a království šelmy zahaluje tma. Hříšníci se kousají bolestí do jazyků. Z úst draka je vycházejí podpořit tři nečistí duchové podobní žabám. Obdivovatelé šelmy se shromažďují na místě zvaném Armageddon. Sedmý anděl ovšem ještě vylívá sedmý koflík božího hněvu. Na zemi dochází k nejstrašnějšímu zemětřesení v dějinách. Padají města, mizí všechny ostrovy, mizí všechny hory.

1024px-Ottheinrich_Folio298r_Rev16A

Apocalypse_8._Opening_the_seals._Revelation_cap_8_v_1-5._Mortier's_Bible._Phillip_Medhurst_Collection

Závěrečné děsivé velké finále začíná impozantně. Z nebe vyjíždějí jezdci na koních v čele s bojovníkem, který se narodil ženě stojící na Měsíci. Z úst krále králů vychází ostrý meč. Dochází k bitvě. Šelmy z moře i ze země jsou poraženy a těla padlých hříšníků požírají ptáci. Anděl svazuje draka – ďábla – Satana řetězem a hází ho do propasti.

Apocalypse_4._Opening_the_seals._Revelation_cap_6_v_9-11._Mortier's_Bible.._Phillip_Medhurst_Collection

Za tisíc let se střetávají síly dobra a zla znovu. Bůh ale nad ďáblem a jeho posluhovači opět vítězí, tentokrát navždy. Sesílá na ně oheň a ďábla shazuje do ohnivého jezera a dlouze ho mučí. Během závěrečného božího soudu ožívají všichni mrtví lidé. Hříšníky čeká druhá smrt – následují ďábla. „Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého,“ končí hrůzostrašná část příběhu.

SatanasAntichrist

800px-Apocalypse-Albert_Goodwin

A ráj? Je prý nádherný…

Apoštol Jan předává čtenářům Bible i vidění nadějné, krásné budoucnosti, plné boží milosti. Andělé nejprve vybírají sto čtyřicet čtyři tisíce spravedlivých, vykoupených paniců. Z pokolení Juda, Ruben, Gád, Asser, Neftalím, Manasses, Simeon, Léví, Izachar, Zabulon, Jozef a Beniamin. Vyvolení dostávají bílá roucha, palmové ratolesti a ocitají se přímo před trůnem božím. „Setře Bůh všelikou slzu z očí jejich,“ píše Jan.

Par_31

Bůh je milosrdný i ke všem, kteří se neklaněli šelmě a odmítli nosit její znamení. Tito lidé vstávají z mrtvých a kralují s Ježíšem plných tisíc let. Na konci věků prochází Jan i novým svatým Jeruzalémem. Nádherné město je plné spasených věřících, napsaných v knize života. Je postaveno jakoby z nejkrásnějšího jaspisu, křišťálu, zafiru, chalcedonu, smaragdu, sardonyxu, sardiusu, chryzolitu, beryllusu, topazionu, chryzoprassusu, hyacintu a ametystu. Má dvanáct bran z perel a náměstí z čistého zlata. Z božího trůnu protéká městem křišťálový potok živé vody a roste kolem něj ovoce.

Apocalypse_43._The_tree_of_life._Revelation_cap_22_v_2._Mortier's_Bible._Phillip_Medhurst_Collection

Nový svatý Jeruzalém nepřetržitě osvěcuje sláva boží. Lidé nad sebou vidí boží tvář a kralují s Bohem na věky věků, uzavírá své podivuhodné vyprávění Jan.

Martin Lavay

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Yetti, bigfoot

Pterosauři

Djatlov

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Kuriozity
Skryta 
Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky Legendární reklamy Děs, běs, katastrofy tipy Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Extra

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Islám

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové
Sex

Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login