adminml

2018: Jsou nové obrazce v obilí mimo euklidovskou geometrii?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Libor Čermák: Jsou nové obrazce v obilí mimo euklidovskou geometrii?

A mám zde další agrosymbolové zpravodajství, které se zabývá novými obrazci v obilí a jejich možnými vysvětleními. A u dvou obrazců jsem narazil na geometrické teorémy profesora G. Hawkinse. A možná i na některé zcela nové.

 

 

Velmi zajímavý obrazec v obilí se objevil 26. července 2018 u větrného mlýna u Chestertonu v hrabství Wawrickshire. Skládal ze středového kruhu a šesti paprsků opět zakončenými kruhy. Celý byl dokola obtažený ještě jednou linií, a tak jednotlivé paprsky vypadaly jako trojité. Ovšem to, co se dělo s obilím v kruzích, to bylo ovšem něco. Ve středovém kruhu nebylo obilí poskládáno do víru, ale propleteno do jakési hvězdice. A co kruhy na koncích paprsků? Tam by se dalo říci totéž. Někde bylo obilí poskládáno do hvězdice, jinde směrem ven nebo dovnitř, ale nikde nebylo jen tak obyčejně položeno. Jen se na to podívejte na odkazu http://www.cropcircleconnector.com/2018/Chesterton/Chesterton2018a.html , stojí to za to. Navíc jedna z os obrazce ukazovala přímo na větrný mlýn. Když jsem si obrazec vynesl na mapu, zjistil jsem, že druhá z os ukazuje na nedaleké čtvercové římské sídliště.

 

A nyní k tomu, co jsem nakousl v perexu článku. Jak je to s těmi geometrickými teorémy profesora Hawkinse? Na začátek se jen zmíním, kdo je to profesor Gerald S. Hawkins (1928-2003). To je ten americký profesor astronomie anglického původu, co v roce 1965 publikoval studii, že anglické Stonehenge je prastará megalitická observatoř, kde se dají zjistit pohyby Slunce, Měsíce, planet a hvězd. Tak si představte, že tento ctihodný profesor z Bostonské univerzity se také dovolil zabývati i kruhy v obilí!

 

Jak jsem se dozvěděl z knížek Michaela Hesemanna „Záhadné kruhy v obilí“ v kapitole „Mimo rámec euklidovské geometrie“ a Eckharda Webera „Kruhy v obilí 1“ z kapitoly „Pokusy o vysvětlení“, zabýval se především geometrickými souvislostmi tvarů záhadných obrazců v obilí. Například u kruhů v obilí objevil, že proporce poměrů průměrů kruhů odpovídají poměrům čísel v diatonické stupnici. A pak právě díky obrazcům v obilí objevil čtyři nové geometrické věty neboli teorémy. 1. teorém se zabývá vzájemným uspořádáním trojic kruhů v obilí. Všiml si, že tyto trojice bývají velice často vůči sobě postavené tak, že pokud by se mezi nimi narýsovaly tři linie, tvořily by ve všech třech případech tečny všech tří kruhů. Navíc poloměr těchto kružnic a poloměr kružnice mezi středy kruhů by byl 3:4. Další tři teorémy se zabývají tím, že mezi kruh a prstenec lze často vložit pravidelný mnohoúhelník. U 2. teorému se mezi kruh a prstenec vkládá trojúhelník. A dle profesora Hawkinse jsou plochy obou kruhů v poměru 4:1. U 3. teorému se tam vkládá čtverec a plochy obou kruhů jsou v poměru 2:1. A 4. teorému se tam vkládá šestiúhelník a plochy kruhů jsou tam v poměru 4:3. Zajímavé je, že v učebnicích geometrie, včetně toho od řeckého matematika Euklida, tyto vztahy prý nejsou. A když v 90. letech vypukla aféra s dvěma údajnými padělateli Davem Chorleyem a Dougem Bowerem (o nedávném úmrtí druhého jmenovaného jsem informoval v minulém vydání agrosymbolového zpravodajství „Agrosymbolové zpravodajství: Co přinesl prostředek letošního července?„), tak se jim pan profesor rozhodl napsat a zeptat se jich, kde k takovýmto objevům geometrie přišli, když v učebnicích nejsou. Oba důchodci však nedokázali odpovědět nic.

 

Proč to ovšem píšu? Protože u dalšího obrazce v obilí jsem si právě vzpomněl na tyto Hawkinsovy proporce. Obrazec, který se 27. července 2018 objevil u Wike Lane v hrabství Hampshire, nebyl sice nic moc složitého. centrální kruh, dva prstence a druhý kruh mimo obrazec. A byl zajímavý mnoha věcmi. Za prvé se objevil v den, kdy nastalo letošní velké zatmění Měsíce, které navíc doprovázel nedaleký Mars. Přesně tedy jak to bylo v oné formaci. Ale já jsem si tu také vzpomněl na ty Hawkinsovy teorémy a zkusil jsem je proložit do tohoto obrazce. A zjistil jsem, že centrální kruh a první prstenec odpovídá 2. Hawkinsově teorému (trojúhelník). Druhý prstenec a vnější kruh zas odpovídá 3. Hawkinsonově teorému. Ovšem nejzajímavější je vzdálenost prvního a druhého prstence. Mezi ty se totiž dá vepsat pentagram. Že bych tedy narazil na nový 5. teorém? Na tento obrazec v obilí u Wike Lane se můžete podívat na internetu na „Wyke Lane, Nr East Worldham„, kde se jím podrobně zabývají i angličtí badatelé.

 

To, že i v Anglii se občas objeví jednoduché kruhy v obilí, svědčí nález hned následující den 28. července 2018 u pravěké mohyly Silbury Hill. Jeden kruh doprovázený dvěma menšími. Ty dva malé však nebyly klasické kroužky, ale směrem k mohyle měly jakési prsty. A tak se jim začalo říkat „dračí kroky“. (viz https://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2018/07/28/UK20180728_A.html).

 

Další, tentokrát už složitější obrazec v obilí se objevil 29. července 2018 u Hackpen Hill v hrabství Wiltshire. Mimochodem, byl to již třetí letošní obrazec v okolí tohoto křídového obrazce bílého koně. Osmicípá květina. Ale co bylo fascinující, byl jeho střed. Opět tam nebyl žádný klasický vír z obilí. Místo toho tam bylo obilí poskládáno do jakých si tří ozubených koleček. Mne osobně to připomíná pastorky u přehazovačky jízdního kola. (viz obrázek výše). Mohl by obrazec odkazovat na jízdní kola? Nebylo by to poprvé. Například 14. července 1997 se u Cley Hillu (viz https://www.cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/1997/uk1997bl.shtml) objevil obrazec, kterému se říkalo Bicycle Spokes a vypadá doslova jako kolo od bicyklu. Může tento nový obrazec odkazovat na něco podobného? Podrobně si ho můžete prohlédnout na Hackpen Hill (3). Nr Broad Hinton.

 

V Anglii se nyní na nějakou dobu kruhy v obilí odmlčely, a to až do 10. srpna 2018. To se u Mixonu v hrabství Wiltshire objevila obrovská formace ze šesti trojic soustředných kruhů. Cela navíc byla obkroužena kruhem a doplněna ještě třinácti malými kroužky, které jednotlivé soustředné kruhy obklopovaly. Když jsem se na tuto úžasnou formaci podíval, víte, co mne praštilo do očí? Tak si dobře obrazec prohlédněte a vzpomeňte si na 1. teorém Gerlada Hawkinse. A opět zjistíte, že kruhy v pyramidě jsou uspořádány tak, že mezi ně lze narýsovat linie, které jsou tečny nejen tří kruhů, ale v tomto případě i pěti kruhů. A navíc se mezi jednotlivé mezikruží dají vepsat sedmi a devíticípé hvězdy. Zkrátka a dobře, podle mého názoru je to geometrie profesora Hawkinse povýšená na vyšší level. Obrazec si můžete prohlédnout na „Mixon, Nr Etchilhampton„.

 

Kromě anglických agrosymbolů se však v posledních dnech dva obrazce objevili i mimo evropský kontinent. 31. července 2018 se objevil v pšenici velký kruh v kanadské provincii Quebec, který byl doplněn půlkroužky uspořádanými do kříže. Jak se informuje na stránce „http://www.cropcircleconnector.com/2018/quebec/quebec2018a.html„, svědkové v noci, kdy vznikl, spatřili na poli podivná světla. Dále badatelé popisují, že obilí uvnitř kruhu bylo sušší než to z okolí. A prý rozdíl zralosti mezi nimi bylo až deset dní. Zvláštní to rostlinná anomálie.

 

Druhý mimoevropský kruh v obilí se objevil netypicky brzo v jižní Brazílii. Zatímco, pro tyto zeměpisné šířky je typické, že se tam obrazce v obilí nejčastěji vznikají až v říjnu a listopadu, tentokrát tam obrazec objevila fotografie z dronu, a to v mladé zelené pšenici 3. srpna 2018 u Jesuino Mercondes. Obrazec byl zřejmě objeven až několik dní od svého vzniku, protože už byl značně poničen od dešťů. Jednalo se o tři soustředné kruhy rozdělené na osm dílů. Ty linie, které byly orientované na východ, jih, západ a sever byly ukončeny dalšími kroužky. Proto se obrazci říká „navigační kompas“. Můžete si ho prohlédnout na „Jesuino Marcondes, Nr Prudentopolis„.

To by pro tentokrát bylo z obilí všechno. Ale závěrem, bych se zmínil ještě o jedné kruhové zajímavosti, o které mne informovali přátelé s KPUFO. Letos 25. července britský deník Daily Express (viz https://www.express.co.uk/travel/articles/994107/google-maps-google-earth-mysterious-object-greece) psal o zvláštní zajímavosti v moři u řeckého pobřeží, kde se nalézá útvar kruhového tvaru. O co se jedná, se nyní řeší.

Použité zdroje: Hesemann M., Tóthová E.: Záhadné kruhy v obilí, Etna, Praha, 1997, Weber E.: Kruhy v obilí 1, Eminent, Praha, 2008, dále http://www.cropcircleconnector.com/2018/2018.html, https://www.cropcirclecenter.com, www.google.com/maps, mé hypotézy

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES

YouTube
Zahady.info

You must be logged in to post a comment Login